Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

Ξεκινούν – παράλληλα με τους μοριακούς ελέγχους – και rapid tests στο προσωπικό της ΔΕΗ – Σε ποιους και σε ποιες περιπτώσεις θα γίνονται

Rapid Diagnostic Tests - Fortress Diagnostics

Σύμφωνα με Οδηγία, της διοίκησης της ΔΕΗ,  παράλληλα με τους μοριακούς ελέγχους με τη μέθοδο rt-PCR, θα διενεργούνται στο προσωπικό και έλεγχοι με τη χρήση τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 (rapid test) . Με τη συγκεκριμένη απόφαση επανακαθορίζονται οι ομάδες για τους μοριακούς ελέγχους με τη μέθοδο rt-PCR κι ορίζονται οι ομάδες προσωπικού για τη διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης

αντιγόνου.

Έτσι λοιπόν σε υποχρεωτικό έλεγχο με μοριακό τεστ RT-PCR, με έξοδα της επιχείρησης, θα υποβάλλονται κατ’ αποκλειστικότητα :

  • οι εργαζόμενοι (τακτικό και έκτακτο προσωπικό) που παρουσιάζουν συμπτώματα συμβατά με τη νόσο, κατόπιν υπόδειξης από τον ελεγκτή Ιατρό ΤΙΕΛ/ΔΥΑΕ και τον Ιατρό Εργασίας
  • στενές επαφές (υψηλού κινδύνου) με επιβεβαιωμένο κρούσμα, όπως αυτές ορίζονται από τον ΕΟΔΥ (β’ σχετικό) και όπως προκύπτουν μετά την ιχνηλάτηση από τον οικείο Ιατρό Εργασίας
  • εργαζόμενοι που βρέθηκαν Θετικοί με rapid test που διενήργησε η Επιχείρηση και χρειάζεται να επιβεβαιωθεί το Θετικό αποτέλεσμα.
  •  Κάθε άλλη περίπτωση που κατά ιατρική κρίση κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια μοριακού τεστ.

O καθορισμός της ημερομηνίας διενέργειας του τεστ τόσο επί ύποπτου/συμπτωματικού εργαζόμενου, όσο και στην περίπτωση στενής επαφής υψηλού κινδύνου με επιβεβαιωμένο κρούσμα, Θα γίνεται πάντα με συνεννόηση του Ιατρού Εργασίας με τον οικείο Προϊστάμενο του εργαζόμενου.

Σε υποχρεωτικούς ελέγχους με rapid test, με έξοδα της Επιχείρησης, θα υποβάλλονται οι μισθωτοί που ανήκουν στις παρακάτω ομάδες :

α) «Επαφές χαμηλού κινδύνου» με επιβεβαιωμένο κρούσμα, όπως αυτές ορίζονται από τον ΕΟΔΥ (β’ σχετικό)

β) Μισθωτοί, οι οποίοι λόγω αντικειμένου εργασίας και καθηκόντων έρχονται σε επαφή με κοινό. Ενδεικτικά, στην Ομάδα αυτή ανήκουν:

– οι εργαζόμενοι στα front office των Καταστημάτων Πωλήσεων, – οι εργαζόμενοι στη φύλαξη των εγκαταστάσεων,

– οι εργαζόμενοι σε χώρους γραφείων με συνεργάτες

– αναδόχους έργων και υπηρεσιών οι εργαζόμενοι που το αντικείμενο εργασίας τους σχετίζεται και επιβάλει την αυτοπρόσωπη επίσκεψη συναδέλφων ή τρίτων το ιατρικό (ελεγκτές Ιατροί και Ιατροί Εργασίας ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας) και το νοσηλευτικό προσωπικό των Ιατρείων της ΔΥΑΕ.

γ) Μισθωτοί οι οποίοι, λόγω αντικειμένου εργασίας, μετακινούνται σε χώρους άλλων Υπηρεσιακών Κλιμακίων (όπως Τεχνικοί Ασφάλειας, κλητήρες, διανομείς, υποστηρικτικό προσωπικό συστημάτων και εξοπλισμού πληροφορικής) ή/και εντός των κτιρίων (προσωπικό κυλικείων)

δ) Μισθωτοί που είναι αρμόδιοι για την υπηρεσιακή μετακίνηση του προσωπικού (όπως οδηγοί υπηρεσιακών αυτοκινήτων και λεωφορείων)

ε) Μισθωτοί που ανήκουν στο κρίσιμο προσωπικό Λειτουργίας των Σταθμών Παραγωγής και των Ορυχείων

στ) Προσωπικό των ΚΕΕ, ΚΜΕΕΕ και ΚΕΨΕ που λόγω αντικειμένου έρχεται σε επαφή με συνεργεία αναδόχων έργων, καθώς και το αντίστοιχο προσωπικό των Συντηρήσεων Σταθμών, Ορυχείων και Εργοταξίων.

ζ) Στελέχη όλων των βαθμίδων, καθόσον λόγω θέσης και καθηκόντων έρχονται σε επαφή με ιιφιστσμένοιιc, στελέχη και λοιπούς συνεργάτες.

η) Το προσωπικό του Γραφείου Διοίκησης.

Θ) Μισθωτοί που μετακινούνται υπηρεσιακά εκτός του υπηρεσιακού Κλιμακίου (με εκτός έδρας απασχόληση ή απόσπαση), τόσο πριν την μετακίνησή τους, όσο και κατά την επιστροφή τους στην έδρα του Υπηρ. Κλιμακίου και πριν την ανάληψη υπηρεσίας.

Το γρήγορο τεστ αντιγόνου (Rapid Test Α) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε ύποπτα κρούσματα COVID-19 σε Υπηρεσιακές Μονάδες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες, όπου η χρήση της rt-PCR δεν είναι άμεσα διαθέσιμη. Η χρήση του Θα μπορούσε να ανιχνεύσει και να περιορίσει άμεσα τη διασπορά του SARS-CoV-2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου