Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Τι «είδε» η S&P και αναβάθμισε τη ΔΕΗ – Στο 60% το μερίδιο στην λιανική το 2022 – Τι εκτιμά για ΑΠΕ, λιγνίτη και ΔΕΔΔΗΕ


Την πορεία μετασχηματισμού της ΔΕΗ ακτινογράφησε ο διεθνής χρηματοοικονομικός οργανισμός S&P και με τις προβολές των μεγεθών για το κοντινό μέλλον, έως το 2022, είδε EBITDA 900 εκ. έως 1 δις. ευρώ, επενδυτικό πλάνο 2 δις. ευρώ και επίσπευση του κλεισίματος των λιγνιτικών μονάδων.

Είδε επίσης και το μερίδιο της δημόσιας εταιρίας, μακριά μεν από το

στόχο του 2015, αλλά απότομα, όπως αναφέρει στην έκθεση για την πιστοληπτική της αξιολόγηση, να πέφτει από το 75,8% που ήταν στο τέλος του 2019 στο 60% το 2022.

Ας πάρουμε τα πράγματα, όμως, με τη σειρά. Η S&P εκτιμά ότι η ΔΕΗ θα επισπεύσει το κλείσιμο των λιγνιτικών της σταθμών με αποτέλεσμα το 2023 να έχει στο χαρτοφυλάκιο της μόλις 700 MW από 3,7 GW που ήταν τον Δεκέμβριο του 2019. Με τον τρόπο αυτό, λέει ο διεθνής χρηματοοικονομικός οίκος, η δημόσια εταιρία θα μειώσει τις δαπάνες ηλεκτροπαραγωγής μετατοπίζοντας το ενεργειακό της μίγμα από τον ακριβό λιγνίτη στις ΑΠΕ και το φυσικό αέριο. Έτσι, θα περιορίσει τις δαπάνες για δικαιώματα CO2, και ταυτόχρονα θα αξιοποιήσει τη σύγχρονη λιγνιτική μονάδα της Πτολεμαΐδας 5 με συντελεστή φορτίου 80%, όταν οι παλιές λιγνιτικές της είναι στο 29%.

Παράλληλα, η δημόσια εταιρία, σύμφωνα με την S&P, θα προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 2 δις. ευρώ για την αύξηση του χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ από τα 154 MW στα 1,5 GW κι εκμεταλλευόμενη τα διμερή συμβόλαια επίσης θα βελτιώσει την κερδοφορία της. Η ΔΕΗ έχει ένα pipeline έργων 6 GW από όπου θα επιλέξει την ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Ένας ακόμη τομέας, που όπως υποστηρίζει ο διεθνής οίκος, η δημόσια εταιρία αξιοποιεί είναι η νέα της εμπορική πολιτική. Σημειώνει ότι μπορεί να έχει απώλεια μεριδίων (ήδη από τους 6,9 εκατ. πελάτες το 2018 υποχώρησε στους 6,6 εκατ. το 2019) αλλά επιδιώκει υψηλά περιθώρια κέρδους μέσα από τη μείωση των εκπτώσεων στα τιμολόγια της. Η S&P βλέπει το μερίδιο της να υποχωρεί απότομα το 2022 στο 60% από το 75,8%, αν και ο στόχος είχε τεθεί για 50%. Επίσης η ΔΕΗ, επιδιώκει την είσπραξη ανεξόφλητων οφειλών πελατών της και αυτήν την κίνηση την εκμεταλλεύεται και με το εργαλείο των τιτλοποιήσεων. Τα δύο «πακέτα» της αποφέρουν χρηματοδότηση ύψους 500 εκ. ευρώ.

Η έκθεση της  S&P εντοπίζει επίσης τις προκλήσεις για την πορεία του μετασχηματισμού της ΔΕΗ που είναι αφενός οι επιπτώσεις της πανδημίας στους καταναλωτές και κατά πόσο αυτοί θα μπορέσουν να είναι συνεπείς στις πληρωμές των λογαριασμών αλλά και στη διαχρονική αδυναμία της εταιρίας να μπορέσει να εισπράξει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Επιπλέον, εκτιμά ότι για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος ύψους 2 δις. ευρώ θα απαιτηθεί capex 700 – 800 εκ. ευρώ το 2021-2022 γεγονός που θα επηρεάσει τις ταμειακές ροές. Βλέπει ακόμη την πορεία του χρέους σε επίπεδα κοντά στα 5,6 δις. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει το πλάνο ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως σημειώνει η S&P, με δεδομένη την αύξηση των EBITDA στα 900 εκ με 1 δις. ευρώ το 2022 ο λόγος χρέους προς λειτουργικά κέρδη θα κινείται σε ανεκτά επίπεδα. 

 

 Κωνσταντίνος Φιλίππου

 energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου