Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

Αλεξοπούλου (ΑΔΜΗΕ): Τι ισχύει για νέα ισχύ ΑΠΕ, προσφορές σύνδεσης, δηλώσεις ετοιμότητας και ομαδικά αιτήματα


Σειρά απαντήσεων σε καίρια ερωτήματα που απασχολούν την αγορά των ΑΠΕ έδωσε σήμερα η Παναγιώτα Αλεξοπούλου, Διευθύντρια Στρατηγικής & Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος του ΑΔΜΗΕ μιλώντας στο συνέδριο Renewable & Storage Forum.

Αίτημα για κατάργηση της μη οριστικής προσφοράς σύνδεσης

Αρχικά, η κα Αλεξοπούλου τόνισε ότι ο ΑΔΜΗΕ είναι αντιμέτωπος

με ένα “βουνό” έργων που έχουν λάβει βεβαίωση παραγωγού από τη ΡΑΕ και πλέον διεκδικούν προσφορές σύνδεσης. 

Προκειμένου να ανταπεξέλθει ο ΑΔΜΗΕ στην πρόκληση της έγκαιρης έκδοσης προσφορών σύνδεσης, ο διαχειριστής έχει αιτηθεί στο ΥΠΕΝ την κατάργηση του σταδίου της Μη Οριστικής Προσφοράς και την έκδοση κατευθείαν Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης με την προσκόμιση της ΑΕΠΟ ή της ΠΠΔ του σταθμού (όπως γινόταν και παλιά).

Ταυτόχρονα, όπως τόνισε σχετικά, η ανάγκη ενίσχυσης σε προσωπικό είναι εμφανής και ήδη έχει γίνει αίτημα για εξαίρεση από τον περιορισμό προσλήψεων.

Η διαδικασία με τη δήλωση ετοιμότητας

Αναφορικά με το νέο μέτρο όπου μπορεί ιδιώτης μηχανικός να ελέγχει την ετοιμότητα σύνδεσης έργου, τονίστηκε ότι η Δήλωση ετοιμότητας για σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο ή το σύστημα  και το αίτημα για προσωρινή σύνδεση του σταθμού και έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας αφορούν δύο διακριτές διαδικασίες.

Η πρώτη αφορά στο κλείδωμα της τιμής αναφοράς, η οποία ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ετοιμότητας των έργων του σταθμού παραγωγής, ανεξάρτητα από την υλοποίηση η μη των έργων επέκτασης για την σύνδεση στο Σύστημα. Όταν τα έργα του σταθμού είναι έτοιμα ο παραγωγός υποβάλει μια σειρά δικαιολογητικών μεταξύ αυτών και την έκθεση αυτοψίας του ιδιώτη μηχανικού στον Διαχειριστή, ο οποίος μετά από έλεγχό προβαίνει στην έκδοση «Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης των εργασιών που αφορούν στα έργα του σταθμού παραγωγής». Με την βεβαίωση αυτή ο Παραγωγός κλειδώνει την τιμή αναφοράς. 

Για να τεθεί το έργο σε δοκιμαστική λειτουργία θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα επέκτασης για την σύνδεση στο Σύστημα και στην συνέχεια ο παραγωγός   να αιτηθεί προσωρινή σύνδεση  και έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας, διαδικασία η οποία ακολουθείται και τώρα. Ο ΑΔΜΗΕ διενεργεί τους απαιτούμενους  ελέγχους και προβαίνει στην ηλέκτριση των εγκαταστάσεων.

Άρα, ο ΑΔΜΗΕ δεν εμπλέκεται με τον έλεγχο της ετοιμότητας που διενεργεί ο ιδιώτης μηχανικός. Η έκθεση αυτοψίας αποτελεί δικαιολογητικό για τον διαχειριστή για να εκδώσει την «Βεβαίωση Ολοκλήρωσης των εργασιών που αφορούν στα έργα του σταθμού παραγωγής». Επιπλέον για τα τεθεί το έργο σε δοκιμαστική λειτουργία θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα επέκτασης για την σύνδεση στο Σύστημα και στην συνέχεια ο παραγωγός   να αιτηθεί προσωρινή σύνδεση  και έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας κατά τα γνωστά.

Εν αναμονή της νέας ισχύος ΑΠΕ στα νησιά και το ηπειρωτικό σύστημα

 Ένα κρίσιμο ερώτημα που αφορά τους επενδυτές ΑΠΕ είναι το πότε θα προστεθεί νέα ισχύς στις Κυκλάδες και την Κρήτη με βάση τις νέες διασυνδέσεις.

Στην πρώτη περίπτωση των Κυκλάδων, ο ΑΔΜΗΕ εκτιμά ότι θα ανοίξει χώρος για 332 μεγαβάτ νέων μονάδων, τα οποία επιμερίζονται με βάση τον εξής πίνακα:

Σημειώνεται ότι οι ως άνω εκτιμήσεις έχουν προκύψει υπό την θεώρηση μηδενικών περικοπών ενώ με αποδοχή περικοπών  τα περιθώρια δύναται να αυξηθούν.  

Όσον αφορά το περιθώριο Διείσδυσης ΑΠΕ στην Κρήτη είναι υπό μελέτη από την ΡΑΕ στο πλαίσιο εκπόνησης μελετών μετά τις εισηγήσεις των ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την δυνατότητα περικοπών για την ασφάλεια του Συστήματος της Κρήτης.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, από την πλευρά του διαχειριστή παρατέθηκαν τα εξής στοιχεία:

Πελοπόννησος

Νέα Γ.Μ. ΚΥΤ Κορίνθου – ΚΥΤ Κουμουνδούρου

Στο πλαίσιο των έργων ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 400 kV (ανατολικός και δυτικός διάδρομος ΚΥΤ Μεγαλόπολης – Σύστημα, ΚΥΤ Κορίνθου, Γ.Μ. ΚΥΤ Κορίνθου – ΚΥΤ Κουμουνδούρου) στην Πελοπόννησο ο ΑΔΜΗΕ μελετάει το ενδεχόμενο κατασκευής της Γ.Μ. 400 kV μεταξύ ΚΥΤ Κορίνθου και ΚΥΤ Κουμουνδούρου με αγωγούς αυξημένης ικανότητας μεταφοράς ώστε να δοθεί πρόσθετο περιθώριο για την ανάπτυξη ΑΠΕ στην Πελοπόννησο.

Νέα Σύνδεση 150 kV Μεγαλόπολη - Μολάοι

Για να αυξηθεί η δυνατότητα απορρόφησης της παραγόμενης ισχύος από μονάδες ΑΠΕ (κυρίως αιολικά πάρκα) στην Πελοπόννησο, εξετάζεται σε συνάρτηση με την πορεία εξέλιξης της ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή η ένταξη νέας Γ.Μ. 2Β/150 kV Μεγαλόπολη Ι - Μολάοι ως έργο ενίσχυσης στην περιοχή της Πελοποννήσου. 

Θράκη

Στην περιοχή της Θράκης έχουν προγραμματιστεί  τα ακόλουθα  έργα:

Επέκταση του ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ, με την εγκατάσταση δύο επιπλέον ΑΜΣ

Ενίσχυση του βορείου άξονα 400 kV με νέα Γ.Μ. ΚΥΤ Νέας Σάντας – ΚΥΤ Φιλίππων

Νέα διασύνδεση 400 kV με Βουλγαρία (ΚΥΤ Νέας Σάντας – Maritsa) που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022

Φλώρινα-Καστοριά

Στην περιοχή Φλώρινας – Καστοριάς έχουν  προγραμματιστεί τα ακόλουθα έργα:

Κατασκευή της νέας Γ.Μ. Β/150 kV ΚΥΤ Μελίτης – Φλώρινα. 

Η αναβάθμιση του βρόχου Φλώρινα Ι - Φλώρινα ΙΙ - Καστοριά - Πτολεμαΐδα ΙΙ (Εορδαία) - Πτολεμαΐδα Ι από Ε/150 kV σε 2Β/150 kV. 

Τα παραπάνω έργα θα αυξήσουν τα περιθώρια για σύνδεσης  ισχύος από ΑΠΕ στα κυκλώματα της περιοχής.

Περιοχή Ιωαννίνων

Στην περιοχή των Ιωαννίνων προγραμματίζονται τα ακόλουθα έργα:

Αναβάθμιση της Γ.Μ. Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα Ι, μήκους 58 km, από Ε σε 2Β/150 kV.

Κατασκευή νέας Γ.Μ. Β/150 kV Δολιανά - Πηγές Αώου, μήκους 45 km περίπου.

Εγκατάσταση δύο (2) πλήρων πυλών Γ.Μ. 150 kV (αναβάθμιση της απλής υφιστάμενης και προσθήκη μίας νέας) στον Υ/Σ Δολιανών.

Εγκατάσταση μίας (1) πλήρους πύλης Γ.Μ. 150 kV στον Υ/Σ Πηγών Αώου.

Μετά τη λειτουργία των παραπάνω προγραμματισμένων ενισχύσεων και αναβαθμίσεων του Συστήματος και κυρίως με την αναβάθμιση σε 2Β της Γ.Μ. Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα Ι, θα δημιουργηθεί περιθώριο διείσδυσης επιπλέον ΑΠΕ στην περιοχή.

Όσον αφορά τα έργα ενίσχυσης στην Πελοπόννησο:

Όλα τα υποέργα του δυτικού διαδρόμου έχουν ολοκληρωθεί, εκτός από ένα τμήμα 2 πυλώνων της εναέριας γραμμής Πάτρας – Μεγαλόπολης, λόγω αντιδράσεων από εκπροσώπους παρακείμενης Μονής στην περιοχή Καλαβρύτων. Σε περίπτωση άρσης της εμπλοκής, οι εργασίες που υπολείπονται είναι διάρκειας της τάξης των 2 μηνών. Για το θέμα αυτό είναι ενήμερο το ΥΠΕΝ. 

Για το έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η 24ωρη δοκιμαστική ηλέκτριση των καλωδίων 400 kV Ρίο – Αντίρριο.

Τα έργα του ανατολικού διαδρόμου από τη Μεγαλόπολη μέχρι την Κόρινθο (εναέρια γραμμή Μεγαλόπολη – Κόρινθος και ΚΥΤ Κορίνθου) εξελίσσονται ομαλά. Συγκεκριμένα η κατασκευή των βάσεων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί (98%) και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανέγερσης και ενσυρμάτωσης. Η κατασκευή του ΚΥΤ Κορίνθου έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει η ανέγερση των κτηρίων, ενώ παράλληλα έχει εγκριθεί ο βασικός εξοπλισμός. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός του εκτιμώμενου χρονοδιαγράμματος (Οκτώβριος 2021).

Η εναέρια γραμμή Κόρινθος – Αττική είναι στο στάδιο των απαλλοτριώσεων. Εάν η συντέλεση των απαλλοτριώσεων ολοκληρωθεί εντός του 2021, η κατασκευή του έργου θα ολοκληρωθεί εντός του 2024.

Κρίσιμο σημείο για την έγκαιρη επίτευξη αυτού του στόχου αποτελεί ο χαρακτηρισμός του έργου ως εθνικής σημασίας για την οικονομία της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 7Α του νόμου των απαλλοτριώσεων.

Αρχές Δεκεμβρίου η εκκαθάριση ΑΠΕ στο target model βάσει του μεταβατικού καθεστώτος

Στα πλαίσια του συνεδρίου του energypress, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για το πότε θα παραδοθεί το πληροφοριακό σύστημα εκκαθάρισης για την ορθή εφαρμογή των αποκλίσεων των χαρτοφυλακίων ΑΠΕ στα πλαίσια του target model.

Όπως εξήγησε η κα Αλεξοπούλου, ο ΑΔΜΗΕ έχει ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες ότι η εκκαθάριση βάσει του μεταβατικού καθεστώτος, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό θα είναι διαθέσιμη στο παραγωγικό σύστημα της εκκαθάρισης στις αρχές Δεκεμβρίου. 

Καθώς όπως αναφέρεται και στον Κανονισμό οι εκκαθαρίσεις στην αγορά εξισορρόπησης διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση, Δευτέρα με Κυριακή, και προβλέπονται εκκαθαρίσεις την πρώτη αλλά και την έβδομη εβδομάδα μετά την εβδομαδιαία παράδοση ενέργειας, οι τρέχουσες εκκαθαρίσεις του μήνα Νοεμβρίου θα διορθωθούν στις επαναληπτικές εκκαθαρίσεις του Δεκεμβρίου, ενώ οι εκκαθαρίσεις του Δεκεμβρίου μετά τις 5 του μήνα θα πραγματοποιούνται ορθώς βάσει, της μεταβατικής διάταξης.

Όσον αφορά τη συμμετοχή μικρομεσαίων επενδυτών μέσω ομαδικού αιτήματος στις συνδέσεις:

Ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη δεχτεί 24 ομαδικά αιτήματα, συνολικής ισχύος άνω των 900MW που αφορούν σε 1100 σταθμούς παραγωγής.

Σύμφωνα με πρόταση που έχει αποσταλεί στο ΥΠΕΝ προτείνονται τα εξής:

Η μέτρηση γίνεται στο σημείο Σύνδεσης στο Σύστημα και στην άφιξη των δικτύων Μ/Τ στον Υ/Σ. Η καταγραφή και πιστοποίηση θα γίνεται από τον ΑΔΜΗΕ, και στην Σύμβαση Σύνδεσης θα αναφέρεται ο αλγόριθμος υπολογισμού αναγωγής της στην ΥΤ. Στην συνέχεια ο ΑΔΜΗΕ θα γνωστοποιεί στον Εκπρόσωπο των Παραγωγών την πιστοποιημένη μετρούμενη ενέργεια σε κάθε δίκτυο ΜΤ ανηγμένη στην ΥΤ, και ο Εκπρόσωπος θα την επιμερίζει στους σταθμούς που συνδέονται στο κάθε (αποκλειστικό) δίκτυο. Προφανώς κάθε επιμέρους σταθμός παραγωγής θα διαθέτει μετρητή δικής του αρμοδιότητας. 

Οι Παραγωγοί θα συμμετέχουν στην αγορά σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης που έχουν υπογράψει με τον ΔΑΠΕΕΠ, και μπορεί να φέρουν τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:

είτε να είναι υποχρεωτικής συμμετοχής στην αγορά (ΣΕΔΠ) 

είτε έργα που έχουν εξασφαλίσει σταθερή τιμή (ΣΕΣΤ) π.χ. νέα έργα με ισχύ κάτω από 400 kW

Συγκεκριμένα η νομοθετική ρύθμιση που έχει κατατεθεί έχει ως εξής:

«Η μέτρηση της ενέργειας των σταθμών παραγωγής γίνεται στο σημείο Σύνδεσης στο Σύστημα και στην άφιξη των δικτύων Μ/Τ στον Υ/Σ.  Ο ΑΔΜΗΕ αποστέλλει για τους σταθμούς που συνδέονται σε κάθε αποκλειστικό δίκτυο τις σχετικές μετρήσεις στον Εκπρόσωπο και ο Εκπρόσωπος προβαίνει σε επιμερισμό της ενέργειας σε κάθε δίκτυο ΜΤ, ανηγμένη στην ΥΤ,  και την ομαδοποιεί στα κατάλληλα χαρτοφυλάκια ΑΠΕ ανάλογα με τον τρόπο συμμετοχής των παραγωγών στην αγορά.»

Σχετικά με το πρόβλημα της απόκλισης που οφείλεται στις διακοπές του τοπικού δικτύου ΜΤ:

Ο ΑΔΜΗΕ είναι υπεύθυνος μόνο για το κομμάτι της τηλεμέτρησης των ΑΠΕ ΜΤ και όχι για το δίκτυο, για την ποιότητα του οποίου είναι επιφορτισμένος ο ΔΕΔΔΗΕ. Κατά αντιστοιχία με άλλες περιπτώσεις όπου για τον ίδιο λόγο φορτίο μπορεί να αποσυνδεθεί λόγω ζητήματος του δικτύου, και στις δύο περιπτώσεις προκύπτουν αποκλίσεις καθώς η απορροφούμενη ή παραγόμενη ποσότητα ενέργειας αποκλίνει από το αντίστοιχο πρόγραμμα αγοράς, με αποτέλεσμα την εμφάνιση αποκλίσεων, οι οποίες αναγκαστικά χρεωπιστώνονται στον συμμετέχοντα.

 

 energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου