Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

Πραγματικότητα τα πρώτα διμερή συμβόλαια στο Target Model – Αφορούν σε λιγνιτικές που δουλεύουν τις τηλεθερμάνσεις – Αντισυμβαλλόμενος η ΔΕΗ προμήθεια


Ενώ η αγορά μετρά μόλις λίγες ημέρες λειτουργίας του Target Model στα στοιχεία για την λειτουργία της αγοράς ξεχωρίζει η συμμετοχή τριών λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, που είχαν αδιάλειπτη παρουσία. Ωστόσο παρά την ένταξη των τριών μονάδων, η διαμόρφωση των τιμών δε φαίνεται να επηρεάζεται τουλάχιστον ευθέως

Τι έχει συμβεί; Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ενεργειακού

χρηματιστηρίου, η ΔΕΗ έχει δηλώσει διμερές συμβόλαιο με την ΔΕΗ Προμήθεια για λιγνιτική ισχύ 309MW (την 1η Νοεμβρίου) η οποία καλύπτει τα τεχνικά ελάχιστα για τις μονάδες Άγιος Δημήτριος 3 και Καρδιά 3. Η πιθανότερη εξήγηση για την κίνηση της ΔΕΗ είναι  ότι οι μονάδες αυτές εντάχθηκαν προκειμένου να λειτουργήσουν οι τηλεθερμάνσεις. 

Σημειώνεται ότι με τον τρόπο που έχει επιλέξει η ΔΕΗ, δηλαδή με τη σύναψη διμερών συμβολαίων, η λειτουργία των λιγνιτών που εξυπηρετούν τηλεθέρμανση δεν επηρεάζει, τουλάχιστον φανερά, την τιμή της αγοράς, παρά μόνο εάν η πολιτική προσφορών της ΔΕΗ έχει επηρεαστεί από το γεγονός ότι οι λιγνίτες της υποαμείβονται. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να δώσει εξήγηση για τις υψηλότερες τιμές που καταγράφηκαν τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του Target Model. 

Σε κάθε περίπτωση αξίζει να σημειωθεί ότι η χρέωση ΜΜΚΘΣΣ δεν καταργήθηκε με την εκκίνηση λειτουργίας της νέας αγοράς, όπως συνέβη με άλλες χρεώσεις όπως το ΜΑΜΚ, η αμοιβή των εκκινήσεων, αλλά και το κάτω όριο, η κατάργηση του οποίου επιτρέπει σήμερα στη ΔΕΗ να βάζει σε λειτουργία τους λιγνίτες της. Αυτό σημαίνει ότι η ένταξη των λιγνιτικών της ΔΕΗ με υψηλό μεταβλητό κόστος θα επηρεάσει το ΜΜΚΘΣ, που πληρώνεται από τους προμηθευτές και καταλήγει στον ΕΛΑΠΕ. 


Χρήστος Στεφάνου

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου