Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Προτάσεις της ΔΕΗ για ενίσχυση της πρόσβασης στο αέριο στην Αττική

Προτάσεις της ΔΕΗ για ενίσχυση της πρόσβασης στο αέριο στην Αττική

Στη διαβούλευση για το Πρόγραμμα 2021-2025 της ΕΔΑ Αττικής, η ΔΕΗ σημειώνει πως κριτήρια επέκτασης του δικτύου δεν θα πρέπει να περιορίζονται στα αμιγώς οικονομικά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ταχεία επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου προκειμένου να επεκταθεί η χρήση του στην οικιακή κατανάλωση επιδεικνύει η ΔΕΗ η οποία ήταν και η μοναδική συμμετέχουσα στην διαβούλευση που διενήργησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, επί του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής της Αττικής (2021-2025).

Πρόκειται για το σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου που εκπόνησε η ΕΔΑ Αττικής και δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, στην οποία συμμετείχε μόνο η ΔΕΗ. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η ΕΔΑ Αττικής στο νέο υπό ιδιωτικοποίηση σχήμα της ΔΕΠΑ, υπάγεται στη ΔΕΠΑ Υποδομών εταιρία για την οποία δεν έχει εκφραστεί ενδιαφέρον από τη ΔΕΗ στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης.

Ωστόσο η ΔΕΗ σε συνεργασία με την Motor Oil του ομίλου Βαρδινογιάννη διεκδικεί τη ΔΕΠΑ Εμπορίας γεγονός που εξηγεί το ενδιαφέρον της για το δίκτυο φυσικού αερίου ειδικά της Αττικής, αφού η επέκταση του μπορεί να εξασφαλίσει αύξηση του αριθμού των συνδέσεων και ως εκ τούτου αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου.

Κίνητρα στους καταναλωτές

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή της ΔΕΗ προς τη ΡΑΕ είναι αναγκαίο να δοθούν στους καταναλωτές τα κίνητρα που θα οδηγήσουν στην κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διείσδυση του φυσικού αερίου τουλάχιστον στις περιοχές της χώρας που γειτνιάζουν με το δίκτυο.

Ειδικότερα η ΔΕΗ θεωρεί ότι τα κριτήρια επέκτασης του δικτύου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιορίζονται στα αμιγώς οικονομικά και ως εκ τούτου η πύκνωση των συνδέσεων πάνω στο ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου θα πρέπει να παραμείνει ως ένας από τους βασικούς στόχους ανάπτυξης, αλλά δεν θα πρέπει να αποβαίνει σε βάρος μιας ισόρροπης κοινωνικά και γεωγραφικά επέκτασης. Μάλιστα στην επιστολή αναφέρονται ως παράδειγμα οι λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αττικής όπου ο αριθμός των δυνητικών καταναλωτών είναι μικρότερος αλλά η έντονη εκδήλωση ενδιαφέροντος θα οδηγήσει πιθανότατα σε μεγαλύτερο αριθμό συνδέσεων και σε περαιτέρω ανάπτυξη της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου.

Διερεύνηση της συγχρηματοδότησης έργων

Επίσης η ΔΕΗ παρατηρεί ότι θα πρέπει ο Διαχειριστής του δικτύου, δηλαδή η ΕΔΑ Αττικής, να διερευνήσει κάθε δυνατότητα συγχρηματοδότησης έργων για την κάλυψη περιοχών κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως σχολεία και δημόσια κτίρια. Με τον τρόπο αυτό όπως λέει χαρακτηριστικά υποβοηθείται η επέκταση του δικτύου και σε σημεία που από καθαρά οικονομοτεχνική άποψη μειονεκτούν.

Τέλος η ΔΕΗ σημειώνει ότι για την επέκταση του δικτύου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η χωροταξική και χρονική διασπορά ενδιαφέροντος από πλευράς καταναλωτών. Συγκεκριμένα όπως εξηγεί, η κάλυψη από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο καταναλωτή του συνολικού κόστους της σύνδεσης του έως το υφιστάμενο δίκτυο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα μελλοντικών συνδέσεων στην επέκταση που δημιουργείται, οδηγεί σε υπέρογκη επιβάρυνση του κόστους σύνδεσης και δρα ανασταλτικά στην προσέλκυση πελατών που γειτνιάζουν με υφιστάμενο δίκτυο.

Μάλιστα η ΔΕΗ προτείνει να δημιουργηθεί μηχανισμός δίκαιης κατανομής του κόστους κάθε νέας σύνδεσης και στις δυνητικές μελλοντικές ενδιάμεσες συνδέσεις, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται προσωρινή επιβάρυνση του Διαχειριστή.


www.worldenergynews.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου