Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

Νέες προσλήψεις στη ΔΕΗ Αρκαδίας

Νέες προσλήψεις στη ΔΕΗ Αρκαδίας

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΥΗΣ Λάδωνα, που εδρεύει στο νομό Αρκαδίας.

-1 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ηλεκτρολόγος μηχανικός

1 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μηχανολόγος μηχανικός

-1 Δευτερβάθμιας Εκπαίδευσης, ηλεκτροτεχνικοί σταθμών, υποσταθμών

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των προσόντων και των λοιπών

ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Περισσότερα στο λινκ.  https://www.dei.gr/Documents2/PROSLIPSIS%208%20M/YHS%20LADONA/SOX3-2020/%CE%A3%CE%9F%CE%A73%202020%20%CE%A5%CE%97%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%A9%CE%9D%CE%91-1.pdf

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου