Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

«Πράσινο» φως της ΕΕ στην Γερμανία για την αποζημίωση της απόσυρσης μονάδων άνθρακα

«Πράσινο» φως της ΕΕ στην Γερμανία για την αποζημίωση της απόσυρσης μονάδων άνθρακα 

Η ενεργειακή ρυθμιστική αρχή της Γερμανίας θα δημοσιεύσει επτά προσφορές για το κλείσιμο των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από σκληρό άνθρακα και λιγνίτη που θα πραγματοποιούνται ετησίως έως το 2026.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως στη Γερμανία για να εισαγάγει ένα σύστημα αποζημίωσης των μονάδων

ηλεκτροπαραγωγής με σκληρό άνθρακα για πρόωρο κλείσιμο.

Σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς, η χρήση άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να σταματήσει έως το 2038, αλλά η κυβέρνηση αποφάσισε να ενθαρρύνει το πρόωρο κλείσιμο των μονάδων σκληρού άνθρακα μέσω πριμοδότησης κλεισίματος που χορηγείται μέσω ενός ανταγωνιστικού διαγωνισμού.

Ο μηχανισμός του διαγωνισμού

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός θα αναμένεται να επιτρέψει στη Γερμανία να εξαλείψει την υψηλότερη ποσότητα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την αγορά στο χαμηλότερο κόστος, αποφεύγοντας παράλληλα το κλείσιμο αυτών των εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη σταθερότητα του δικτύου. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σύστημα προάγει τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και είναι σύμφωνο με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Το σταδιακό κλείσιμο των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σκληρό άνθρακα συμβάλλει καθοριστικά στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας  σε μια ουδέτερη από το κλίμα οικονομία, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Τα σχέδια της Γερμανίας για παροχή κινήτρων για πρόωρο κλείσιμο τέτοιων εγκαταστάσεων και για την αποζημίωση των επιχειρήσεων που εγκαταλείπουν την αγορά νωρίς μέσω ανταγωνιστικών διαγωνισμών είναι σύμφωνες με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις».

www.worldenergynews.gr

 

Η ενεργειακή ρυθμιστική αρχή της Γερμανίας θα δημοσιεύσει επτά προσφορές για το κλείσιμο των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από σκληρό άνθρακα και λιγνίτη που θα πραγματοποιούνται ετησίως έως το 2026.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως στη Γερμανία για να εισαγάγει ένα σύστημα αποζημίωσης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με σκληρό άνθρακα για πρόωρο κλείσιμο.

Σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς, η χρήση άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να σταματήσει έως το 2038, αλλά η κυβέρνηση αποφάσισε να ενθαρρύνει το πρόωρο κλείσιμο των μονάδων σκληρού άνθρακα μέσω πριμοδότησης κλεισίματος που χορηγείται μέσω ενός ανταγωνιστικού διαγωνισμού.

Ο μηχανισμός του διαγωνισμού

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός θα αναμένεται να επιτρέψει στη Γερμανία να εξαλείψει την υψηλότερη ποσότητα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την αγορά στο χαμηλότερο κόστος, αποφεύγοντας παράλληλα το κλείσιμο αυτών των εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη σταθερότητα του δικτύου. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σύστημα προάγει τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και είναι σύμφωνο με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Το σταδιακό κλείσιμο των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σκληρό άνθρακα συμβάλλει καθοριστικά στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας  σε μια ουδέτερη από το κλίμα οικονομία, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Τα σχέδια της Γερμανίας για παροχή κινήτρων για πρόωρο κλείσιμο τέτοιων εγκαταστάσεων και για την αποζημίωση των επιχειρήσεων που εγκαταλείπουν την αγορά νωρίς μέσω ανταγωνιστικών διαγωνισμών είναι σύμφωνες με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις».

www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου