Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

Μελέτη του ΙΟΒΕ: «Κενό» 19.000 θέσεων εργασίας και 1,6 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ καλείται να καλύψει το Master Plan για τις λιγνιτικές περιοχές


Τις επιπτώσεις σε οικονομία και απασχόληση που έχει η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, παραθέτει σε ειδική ενότητα το Δελτίο εξελίξεων στη Βιομηχανία του ΙΟΒΕ, το οποίο εκδόθηκε χθες. Στην ενότητα αυτή, η οποία συνοψίζει τα συμπεράσματα της αναλυτικής μελέτης του ΙΟΒΕ με το συγκεκριμένο αντικείμενο («Απολιγνιτοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής: Κοινωνικοοικονομικές

επιδράσεις και αντισταθμιστικές δράσεις»), περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις τόσο στο σύνολο της χώρας και της εθνικής οικονομίας, όσο και στις επιμέρους περιοχές που πλήττει η απολιγνιτοποίηση, δηλαδή στην Αρκαδία, τη Φλώρινα και την Κοζάνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συμπεράσματα της μελέτης υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αντισταθμιστικές δράσεις που προωθούνται για τις εν λόγω περιοχές μέσω του Σχέδιου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ). Έτσι, στις επιπτώσεις έχουν συνεκτιμηθεί και οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις που θα είχε η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων, στο υποθετικό σενάριο που δεν αναπτυσσόταν σε αυτές τις περιοχές απολύτως καμία νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία. Ωστόσο, ακόμη κι έτσι, η έρευνα δίνει μία σαφή εικόνα για το «κενό» που καλείται να καλύψει το ΣΔΑΜ, με σκοπό τον ομαλή μετάβαση στην «εποχή μετά τον λιγνίτη».

Έτσι, σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, η μείωση του ΑΕΠ υπολογίζεται κατά 1,6 δισ. ευρώ, ενώ η απώλεια των θέσεων εργασίας εκτιμάται σε περισσότερες από 19.000. Ως συνέπεια, η μείωση στο εισόδημα από εργασία υπολογίζεται στα 342 εκατ. ευρώ.

Από τις τρεις περιοχές, την αρνητική πρωτιά σε απόλυτους αριθμούς κατέχει η Κοζάνη, καθώς η μείωση του τοπικού ΑΕΠ αγγίζει τα 680 εκατ. ευρώ (25%). Επίσης, έχει και τον μεγαλύτερο αριθμό χαμένων θέσεων εργασίας, ο οποίος αγγίζει τις 7.500 (16%). Όπως είναι φυσικό, το νούμερο αυτό συμπαρασύρει ψηλά και την απώλεια σε εισόδημα από εργασία, με συνέπεια να διαμορφώνεται σε 180 εκατ. (27%).

Σε ποσοστιαία βάση, το μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα αφορά τη Φλώρινα, καθώς η μείωση του τοπικού ΑΕΠ διαμορφώνεται στο 28%, ήτοι σε 331 εκατ. ευρώ. Σημαντική θα είναι επίσης η μείωση των τοπικών θέσεων εργασίας, η οποία σύμφωνα με το ΙΟΒΕ ανέρχεται σε 2.900 (15%). Έτσι, η απώλεια εισοδήματος από εργασία εκτιμάται σε 85 εκατ. (28%).

Υψηλός είναι και ο αριθμός των θέσεων εργασίας που θα χαθούν στην Αρκαδία, καθώς υπολογίζεται σε 3.000 (9%). Σε απόλυτους αριθμούς, σημαντική είναι και η απώλεια του τοπικού ΑΕΠ (305 εκατ. σε σχέση με το 2019), αν και η πιο μεγάλη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, το διαμορφώνει σε ποσοστιαία βάση στο 18%. Για τον ίδιο λόγο, αν και η απώλεια θέσεων εργασίας αγγίζει τις 3.000, το νούμερο αυτό αντιστοιχεί στο 9% του τποικού εργατικού δυναμικού. Ως συνέπεια, η απώλεια εισοδήματος από εργασία (80 εκατ.) αντιστοιχεία στο 19%.

 

 Θοδωρής Παναγούλης

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου