Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021

Νέο πρόγραμμα επιβράβευσης πιστών και συνεπών πελατών σχεδιάζει η ΔΕΗ


Ένα νέο λογισμικό, όπου θα συγκεντρώνονται και θα προβάλλονται προσφορές από τις οποίες θα μπορούν να επωφεληθούν οι πιστοί και συνεπείς πελάτες της θέλει να αναπτύξει η ΔΕΗ ώστε να τους επιβραβεύσει και να ενισχύσει τις σχέσεις της μαζί τους.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα απευθύνονται σε ομάδες πελατών

(π.χ στους συνεπείς πελάτες στην εξόφληση των λογαριασμών τους), που θα προκύπτουν από διάφορα κριτήρια ανάλυσης της πελατειακής βάσης της ΔΕΗ. 

Για το σκοπό αυτό, η ΔΕΗ έχει ήδη προκηρύξει διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογής καθώς και λειτουργία προγράμματος πιστότητας (loyalty) και επιβράβευσης των συνεπών πελατών της ΔΕΗ, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ενεργοποίηση του λογισμικού. 

Συνοπτικά, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, το έργο θα περιλαμβάνει τα εξής: 

• Ανάπτυξη προσωποποιημένης εφαρμογής προνομίων η οποία θα υποστηρίζεται από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ και smartphones (iOS, Android), μέσω της υπηρεσίας e-bill. Η εφαρμογή θα γίνει σταδιακά μέρος του e-bill των πελατών καθώς και της logged-in περιοχής του ΔΕΗ mobile app. 

• Δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης, παρακολούθησης και εξαργύρωσης προσφορών και προνομίων. Η πλατφόρμα θα παρέχει ολοκληρωμένες δυνατότητες υλοποίησης και αποστολής καμπανιών στα κανάλια των κινητών συσκευών και του email. 

• Δημιουργία πλατφόρμας συνεργατών στην οποία ο εκάστοτε συνεργάτης θα μπορεί να διαχειρίζεται το περιεχόμενο προσφορών του, να έχει πρόσβαση σε συγκεντρωτικές αναφορές και να εκτελεί συγκεκριμένες διαδικασίες κατά την εξαργύρωση. 

• Τροφοδότηση από το μηχανογραφικό σύστημα πελατών με τα απαραίτητα δεδομένα και δημιουργία scoring αλγορίθμου (θα μπορεί να δεχτεί διάφορες παραμέτρους) για την κατηγοριοποίηση του πελατολογίου σε σχέση με τα ενδιαφέροντα, την καταναλωτική συμπεριφορά και άλλα στοιχεία ανάλυσης της πελατειακής βάσης που διαθέτει η ΔΕΗ. 

• Υποστήριξη της εφαρμογής και του προγράμματος προνομίων, διαχείριση προνομίων και επικοινωνία τους στο πελατολόγιο του οργανισμού με στοχευμένες καμπάνιες. Η εν λόγω υλοποίηση θα εναρμονίζεται και θα συμμορφώνεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 465.000 ευρώ, με τη ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης να επεκτείνει τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης μέχρι την κάλυψη του +50% του συμβατικού τιμήματος. 

 

Γιάννα Παπαδημητρίου 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου