Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

ΣΕΦΠΕ Δ. Μακεδονίας: Στους Γερμανούς το έργο των 2GW της ΔΕΗ στα πρώην Λιγνιτωρυχεία Κοζάνης –Πτολεμαΐδας- “Με τη νέα αυτή εξέλιξη από το φαραωνικό αυτό έργο των 2GW και από τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του άνω των 120 εκ ευρώ, θα μένουν ψίχουλα όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά και στην Ελλάδα πλέον. Ούτε οι προβλεπόμενες 1000 θέσεις εργασίας είναι δεδομένες, ούτε οι εξαγγελίες για το 8% μετοχές στους κάτοικους της περιοχής πλέον διασφαλισμένες”

 

H είδηση στις 09/02/2021 έλεγε

«Το Διοικητικό Συμβούλιό της ΔΕΗ ενέκρινε Συμφωνητικό Συνεργασίας (Head of Terms), μεταξύ της, κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας, ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και της RWE Renewables GmbH, με σκοπό την από κοινού συνεισφορά και υλοποίηση φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος έως 2 GW μέσω κοινού επενδυτικού οχήματος (JVCo).

Τα ποσοστά συμμετοχής στο κοινό επενδυτικό σχήμα θα είναι 51% για την RWE Renewables GmbH και 49% για την ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.”

Εφόσον υλοποιηθούν και τα 2 GW που προβλέπει η συμφωνία, η αξία των επενδύσεων του κοινού σχήματος θα φτάσει το 1 δισ ευρώ δημιουργώντας περί τις 1000 θέσεις εργασίας.»

Αφού με τον πρόσφατο  Ν. 4759/2020 (άρθρο 156) νομοθέτησαν ειδικά προνόμια και απόλυτες προτεραιότητες  υπερ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες χαρακτηρίζοντας την πρώην περιοχή των λιγνιτικών

μονάδων ως «ζώνες απολιγνιτοποίησης Κοζάνης» (Ζ.ΑΠ. Κοζάνης)

Αφού απέκλεισαν οποιονδήποτε άλλο επενδυτή από την πρόσβαση τόσο στις ζώνες απολιγνιτοποίησης όσο και στους υποσταθμούς και στα Κέντρα υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) εξασφαλίζοντας το προνόμιο αυτό μόνο για τη  ΔΕΗ ανανεώσιμες.

Τώρα προσφέρουν  μέσω της ΔΕΗ  κατά πλειοψηφία το προγραμματισμένο έργο των 2GW μαζί με το προνομιακό καθεστώς των (ΖΑΠ Κοζάνης) στη Γερμανική RWE Renewables GmbH ερήμην των δικαιωμάτων της τοπικής κοινωνίας.

Με τη νέα αυτή εξέλιξη από το φαραωνικό αυτό έργο των 2GW και από τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του άνω των 120 εκ ευρώ,  θα μένουν ψίχουλα όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά και στην Ελλάδα πλέον. Ούτε οι προβλεπόμενες 1000 θέσεις εργασίας είναι δεδομένες, ούτε οι εξαγγελίες για το 8% μετοχές στους κάτοικους της περιοχής πλέον διασφαλισμένες. Η νέα «γερμανική πλειοψηφία»  μπορεί πλέον  να καθορίζει τους κανόνες και τα δεδομένα της επένδυσης  όπως αυτή θεωρεί καλύτερα για το συμφέρον της.

Ο σύλλογος έγκαιρα έχει επισημάνει την ανάγκη η οποιαδήποτε ανάπτυξη το ΑΠΕ στην περιοχή να γίνει με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας

Αποδείξαμε με  οικονομοτεχνική μελέτη ότι τα πολλά μικρά έργα μικροποεπενδυτών κατοίκων της περιοχής, ίδιας ισχύος με ένα μεγάλο έργο  που ανήκει σε πολυεθνικούς ομίλους, συμβάλουν στην τοπική οικονομία και στα φορολογικά έσοδα του κράτους πολλαπλάσια.

Ποτέ δεν φιλοδοξούσαμε να καλύψουν οι μικροεπενδυτές το σύνολο της ισχύος σε ΑΠΕ που θα αναπτυχθούν στην περιοχή μας

Όμως για να επιτευχτεί οι κοινωνική και οικονομική συνοχή της κοινωνίας απαιτείται ένα ποσοστό τουλάχιστον 25% από την ισχύ που θα αναπτυχτεί στην περιοχή να ανήκει σε μικροεπενδυτές σε δημοτικές επιχειρήσεις συνεταιρισμούς και γενικά κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας.

Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο ενεργειακών κοινοτήτων με τη συμμετοχή χιλιάδων κατοίκων της περιοχής, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί σταθερό εισόδημα για πολλά χρόνια, το οποίο θα παραμένει στον τόπο, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην διατήρηση ενός ικανοποιητικού βιοτικού επίπεδου σε μια περίοδο που λόγο της απολιγνιτοποίησης χάνονται πολλά εισοδήματα.

Ταυτόχρονα θα δινόταν η δυνατότητα μέσα και πάλι από ενεργειακές κοινότητες κατοίκων, Δήμων, επιχειρήσεων τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αγροτικών συνεταιρισμών , Δημοτών και τοπικών επιχειρηματιών  να παραχθεί ενέργεια η οποία μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering) και του εικονικού συμψηφισμού ( Virtual Net Metering ):

 1. Θα συμψηφίζεται με καταναλώσεις των αρδευτικών συστημάτων των ΤΟΕΒ μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος των αγροτών
 2. Θα συμψηφίζεται με καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτικές θερμοκηπιακες δραστηριότητες μειώνοντας το κόστος παραγωγής.
 3. Θα συμψηφίζεται με ενεργειακές καταναλώσεις των αντλιοστασίων των ΔΕΥΑ της περιοχής εξασφαλίζοντας μεγάλη μείωση στα τιμολόγια νερού
 4. Θα συμψηφίζεται με οικιακές καταναλώσεις για ψύξη θέρμανση μέσω αντλιών θερμότητας μειώνοντας σημαντικά το κόστος ψύξης θέρμανσης των νοικοκυριών
 5. Θα συμψηφίζεται με βιοτεχνικές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζοντας μειωμένο κόστος παραγωγής στα τοπικά παραγόμενα προϊόντα.
 6. Θα συμψηφίζεται με καταναλώσεις σχολικών μονάδων και κτιρίων δημοσίων και δημοτικών υπηρεσιών, αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ.
 7. Θα συμψηφίζεται με καταναλώσεις δημοτικών και άλλων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Μπορούμε να απαριθμήσουμε δεκάδες άλλες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες τους, είτε ως άμεσοι παραγωγοί και καταναλωτές είτε συμψηφίζοντας, με πράσινη καθαρή ενέργεια από ΑΠΕ.

Με τον τρόπο αυτό αφήνουμε πίσω το «μολυσμένο» από την καύση του λιγνίτη  παρελθόν μας και καθιστούμε την περιοχή ως ένα πρότυπο πράσινης ανάπτυξης με παραγωγή και χρήση  αποκλειστικά καθαρής ενέργειας  από ΑΠΕ.

Ο σύλλογος ΣΕΦΠΕ Δυτ Μακεδονίας δείχνει το δρόμο με την ανάπτυξη του προγράμματος «Τοπικές Ενεργειακές Κοινότητες Δυτ Μακεδονίας» στο οποίο ήδη συμμετέχουν ενεργά σχεδόν 500 μικροεπενδυτές της περιοχής.

Χρειάζεται όμως και η συστράτευση ολόκληρης της κοινωνίας  και των φορέων της, πριν είναι αργά, για να διεκδικήσουμε το μερίδιο που μας ανήκει και θα μας δώσει νέες προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Σιαμπανόπουλος Αντώνιος Πρόεδρος               τηλ. 6942445160
 2. Αλεξανδρίδης Χαράλαμπος Α Αντιπρόεδρος      τηλ. 6978776056
 3. Ασλανίδης Γεώργιος Β Αντιπρόεδρος      τηλ. 6937199253
 4. Ζυγούρης Φώτης Γεν. Γραμματέας     τηλ. 6976994024
 5. Πασχαλίδης Κων/νος Ταμίας                    τηλ. 6946330261

Στοιχεία επικοινωνίας

Σύλλογος Επενδυτών Φωτοβολταικων Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας (ΣΕΦΠΕ Δυτ Μακεδονίας)

Θεσσαλονίκης 17-50100 Κοζάνη

EMAIL: sefpedm@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου