Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022

ΔΕΗ: Αγορά 145.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης €5,3831 ανά μετοχή

 

Πλέον, η ΔΕΗ κατέχει 996.238 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,2608% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας

Στην αγορά 145.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,3831 ευρώ ανά μετοχή προχώρησε η ΔΕΗ, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ» ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του ανακοινωθέντος

προγράμματος απόκτησης μετοχών εκδόσεώς της, στις 14.06.2022, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 145.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης € 5,3831 ανά μετοχή, συνολικής αξίας € 780.550.

Οι αγορές αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η ΔΕΗ κατέχει 996.238 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,2608% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι- όπως άλλωστε η Εταιρεία έχει ήδη ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με την από 24.12.2021 ανακοίνωσή της- οι αγορές Ιδίων Μετοχών υλοποιούνται σε συνέχεια της από 04.06.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 21.12.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι αγορές Ιδίων Μετοχών πραγματοποιούνται στο βαθμό που κρίνονται συμφέρουσες για τη ΔΕΗ και η διαθέσιμη ρευστότητα της Εταιρείας, όπως και οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, το επιτρέπουν.

 

www.newmoney.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου