Κυριακή 5 Ιουνίου 2022

Συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ του ΑΔΜΗΕ

ΑΔΜΗΕ | mononews

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 31.05.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε σήμερα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

Μανούσος Μανουσάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Μάργαρης του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Dong Chen του Zhijian, Μέλος Δ.Σ. και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ιωάννης Καράμπελας του Δημητρίου, Μέλος Δ.Σ.

Yunpeng He του Jin, Μέλος Δ.Σ.

Wang Yuanhang του Shaoquan, Μέλος Δ.Σ.

Σταύρος Ιγνατιάδης του Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ.

Αντώνιος Ασπράς του Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ.

Φώτιος Νικολόπουλος του Δημητρίου, Μέλος Δ.Σ. και Εκπρόσωπος των Εργαζομένων.

Νέα Μέλη του Δ.Σ. τοποθετούνται οι κ.κ. Ιωάννης Καράμπελας και Wang Yuanhang (ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα).

Σημειώνεται ότι η θητεία των απερχομένων Μελών του Δ.Σ. κ.κ. Hong Li και Ιάσονα Ρουσόπουλου ολοκληρώθηκε την 31.05.2022.

Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι τριετής και λήγει την 31.05.2025. 

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα κ. Ιωάννη Καράμπελα

Ο κ. Ιωάννης Καράμπελας είναι Οικονομολόγος και κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ από το Πανεπιστήμιο Middlesex του Λονδίνου και μεταπτυχιακό τίτλο στα Διεθνή Οικονομικά και τη Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του SDA BOCCONI του Μιλάνου.

Από το 1998 έως το 2000 διετέλεσε Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων Επενδύσεων στην Εναλλακτική Χρηματιστηριακή, ενώ από το 2000 έως το 2005 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της ΔΑΚΑΡ ΑΕΒΕ. Από το 2012 έως το 2015 εξελέγη Βουλευτής Βοιωτίας, ενώ από το 2015 έχει διατελέσει μέλος ΔΣ ανώνυμων εταιρειών. Το 2021 εκλέχτηκε μέλος του ΔΣ της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε και κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου έως και σήμερα. 

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα κ. Wang Yuanhang

O κ. Wang Yuanhang κατέχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Αυτοματισμών από το Πανεπιστήμιο North China Electric Power, ενώ είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Shanxi. Από το 1999 έως το 2009 εργάστηκε στη State Grid Shanxi Electric Power Company ενώ μεταξύ 2009 και 2011 διετέλεσε αναπληρωτής Διευθυντής στο Τμήμα Ανάπτυξης και Στρατηγικής της State Grid International Development Co. 

Από το 2011 έως το 2018 ανέλαβε διευθυντικές θέσεις στους κλάδους Λειτουργιών και Συντήρησης καθώς και Στρατηγικής και Ανάπτυξης της State Grid Brazil Holding SA. Από το 2019 έως τον Μάιο του 2022 διετέλεσε επικεφαλής των Διεθνών Επιχειρησιακών Λειτουργιών της State Grid International Development Co.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου