Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

Αναβαθμίζει τις ψηφιακές της υπηρεσίες η ΔΕΗ – Διαγωνισμός 1,5 εκατ. ευρώ

 

Να αναβαθμίσει τις ψηφιακές της υπηρεσίες επιθυμεί η ΔΕΗ, εξ ου και έχει προκηρύξει διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών λειτουργίας (Consulting Services), για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ψηφιακών Υπηρεσιών από εξειδικευμένη ομάδα έργου. 

Όπως αποτυπώνεται στα τεύχη του διαγωνισμού, το αντικείμενο

περιλαμβάνει συνοπτικά, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για: 

-Σχεδιασμό παροχής υπηρεσιών αντιμετώπισης προβλημάτων (Service Solution Designer)

-Διαχείριση υπηρεσιών (Service Management) 

-Διαχείριση “παθητικού” εξοπλισμού και καλωδιώσεων (Passive Equipment and Cabling Management)

-Λειτουργία και βελτίωση του IT Service Desk 

-Διαχείριση λειτουργιών (operations management) 

-Παροχή και επιτέλεση υπηρεσιών (service delivery) 

Η ΔΕΗ υπολογίζει ότι για τις υπηρεσίες αυτές θα απαιτηθεί η συνεχής απασχόληση εξειδικευμένης Ομάδας Έργου, που αντιστοιχεί συνολικά σε 4.032 ανθρωποημέρες για εκτιμώμενο διάστημα 24 μηνών. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 1.411.200 ευρώ. 

 

 energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου