Τρίτη 7 Ιουνίου 2022

ΑΣΕΠ: Έρχονται 468 μόνιμες προσλήψεις σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ

 ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ – Με τρεις νέους διαγωνισμούς θα πραγματοποιηθούν 468 μόνιμες προσλήψεις σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ μέσα στο καλοκαίρι. Αναλυτικά, τα προσχέδια δύο νέων προκηρύξεων για 75 μόνιμες προσλήψεις στα κεντρικά γραφεία της ανακοίνωσε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

Οι δύο προκηρύξεις (2/2022 και 3/2022) αναμένεται να εκδοθούν εντός των επόμενων ημερών. Η προκήρυξη 2/2022, αφορά στην

πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 58 θέσεων προσωπικού Εξειδικευμένων Προσόντων ή Εμπειρίας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η προκήρυξη 3/2022, αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 17 θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι διοικητικοί, υπάλληλοι πληροφορικής και υπάλληλοι οικονομικών υπηρεσιών.

Και νέα προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό σε ΔΕΚΟ έρχεται να προστεθεί στη λίστα με τους διαγωνισμούς του καλοκαιριού. Αυτή τη φορά ο ΔΕΔΔΗΕ θα ενισχύσει το προσωπικού του με εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων, σε όλη την επικράτεια. Η Διοίκηση του προκειμένου να επιτευχθεί με ταχύτερους ρυθμούς ο εκσυγχρονισμός της Εταιρίας και η ψηφιακή της μετάβαση, με σκοπό τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους Έλληνες πολίτες θα προσλάβει 393 άτομα.

Στο πλαίσιο αυτό και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4643/2019, θα δημοσιευθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα η εγκεκριμένη από το ΑΣΕΠ Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 1/2022, η οποία θα περιλαμβάνει τριακόσιες ενενήντα τρεις (393) προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου. Στην Προκήρυξη περιλαμβάνονται οι παρακάτω Ειδικότητες Απασχόλησης: 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εξήντα οκτώ (68) θέσεις. Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ,Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕ, Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης ΠΕ, πτυχιούχοι Δασολόγοι ΠΕ, πτυχιούχοι Πληροφορικής ΠΕ και πτυχιούχοι Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ.2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), σαραντα επτα (47) θέσεις. πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί TΕ.3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), διακόσιες εβδομήντα οκτώ (278) θέσεις. Ηλεκτροτεχνικοί Δικτυών ΔΕ. Οι παραπάνω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με μοριοδότηση των υποψηφίων με βάση τα προσόντα τους και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην εγκεκριμένη Προκήρυξη.

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ, ταυτόχρονα με την ανάρτηση της Προκήρυξης στον ιστότοπο της Εταιρείας.

 

https://pelop.gr

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου