Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

Καθολική Υπηρεσία: ΔΕΗ και οι 4 εναλλακτικοί προμηθευτές με το μεγαλύτερο μερίδιο καθορίζονται ως πάροχοι από τις 23 Ιουνίου


Οι 5 προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με το μεγαλύτερο συνολικό μερίδιο της αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, βάσει των δηλώσεων φορτίου που υπέβαλαν στο ΕΧΕ κατά το μήνα Μάιο, καθορίζονται ως πάροχοι της Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΕΝ, που αναρτήθηκε στη

“Διαύγεια”.

Οι 5 πάροχοι με τα αντίστοιχα μερίδια όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα είναι οι: ΔΕΗ, Μυτιληναίος, Ήρων, Elpedison και NRG.

Ο επιμερισμός των πελατών σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας μεταξύ των προμηθευτών γίνεται κατ’ αναλογία του αριθμού των μετρητών που εκπροσωπεί ο καθένας, ως προς το μεταξύ τους σύνολο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Επιπλέον όπως αναφέρει η απόφαση η παροχή της υπηρεσίας αφορά την περίοδο 2 χρόνων, από την ανάληψη της υποχρέωσής τους, με ημερομηνία έναρξης στις 23 Ιουνίου.

 

 energypress.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου