Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022

Διαγωνισμό για την κατασκευή φωτοβολταϊκών 94 Μεγαβάτ στη Δ. Μακεδονία προκήρυξε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες – Ακολουθεί και νέος για άλλα 500 Μεγαβάτ


Διαγωνισμό για την κατασκευή 4 φωτοβολταϊκών πάρκων μέσα στις εκτάσεις του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, συνολικής δυναμικότητας 94 Μεγαβάτ, προκήρυξε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Πληροφορίες από τη διοίκηση της εταιρείας κάνουν λόγο για νέα προκήρυξη εντός του καλοκαιριού, για επιπλέον φωτοβολταϊκά έργα

συνολικής δυναμικότητας 500 Μεγαβάτ.

Ο τωρινός διαγωνισμός αφορά την έκδοση ή αναθεώρηση ή τροποποίηση όλων των απαιτούμενων αδειών για την κατασκευή και σύνδεση των Φ/Β Σταθμών με το Σύστημα, τα Έργα Πολιτικού Μηχανικού, την Προμήθεια – Μεταφορά – Εγκατάσταση – Θέση σε λειτουργία και τη Λειτουργία και Συντήρηση τεσσάρων (4) Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ονομαστικής ισχύος 93,98122 MWp.

Τα φωτοβολταϊκά βρίσκονται στις θέσεις «ΧΑΡΑΥΓΗ 1» (36,00004 MW), «ΧΑΡΑΥΓΗ 5» (24,993 MW), «ΠΤΕΛΕΩΝΑΣ 1» (14,988 MW) και «ΠΤΕΛΕΩΝΑΣ 2» (18,00018 MW), των Δήμων Εορδαίας & Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και περιλαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα έργα διασύνδεσης αυτών με το Σύστημα, όπως η επέκταση
του υφιστάμενου Υποσταθμού 33/150 kV Χαραυγή, με προσθήκη δύο (2) νέων πυλών Μ/Σ 33/150 kV, ισχύος 90/110 MVA.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την 05.07.202 στις 13:00.

Ο χρόνος κατασκευής και ηλέκτρισης θα είναι 14 μήνες και η συνολική διάρκεια της Σύμβασης μέχρι και την Οριστική Παραλαβή του Έργου 40 μήνες.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου