Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

Με ορίζοντα το 2021 επεκτείνεται το ιδιόκτητο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κορμού του ΑΔΜΗΕ.

 
 Έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση του εκτεταμένου ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ.
Στόχος της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ το σύνολο των σημαντικών εγκαταστάσεων του ΑΔΜΗΕ να είναι διασυνδεδεμένες μέσω του
ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, χωρίς τη διαμεσολάβηση τηλεπικοινωνιακών παρόχων.
Εξάλλου, διαθέτοντας ήδη πάνω από 2500 χλμ χερσαίου και υποθαλάσσιου δικτύου οπτικών ινών, ο ΑΔΜΗΕ έχει στα χέρια του ένα πολύτιμο εργαλείο για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνιών του.
(Το δίκτυο οπτικών ινών του ΑΔΜΗΕ)
Μάλιστα, το δίκτυο αυτό ήδη επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς, καθώς, για παράδειγμα, οι νησιωτικές διασυνδέσεις εμπεριέχουν οπτικές ίνες. Το δίκτυο αναπτύσσεται στους πυλώνες υψηλής τάσης που διασχίζουν τη χώρα και παρέχει εναλλακτικές οδεύσεις, εξασφαλίζοντας μεγάλη διαθεσιμότητα υπηρεσιών.
Η επέκταση και αξιοποίηση του δικτύου αυτού είναι σημαντικό μέρος της διαδικασίας ψηφιοποίησης των λειτουργιών του ΑΔΜΗΕ, ένας μετασχηματισμός που αναμένεται να τους προσδώσει μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία.
Με τον τρόπο αυτό, ο ΑΔΜΗΕ επιδιώκει την απόδοση μεγαλύτερων δυνατοτήτων λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ (προωθώντας π.χ. περαιτέρω την τηλεποπτεία και τον τηλεχειρισμό Υ/Σ), αλλά και τη μείωση της εξάρτησής του από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.
Οι βασικοί άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ στην κατεύθυνση αυτή, με βασικό πρωταγωνιστή τη Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ), είναι οι εξής:
1. Ανάκτηση του ελέγχου των οπτικών ινών στο μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου (περίπου 1.600 χλμ.), με στόχο τη μεταφορά των τερματισμών των οπτικών ινών από τις εγκαταστάσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων σε χώρους του ΑΔΜΗΕ.
2. Επέκταση του δικτύου των οπτικών ινών, με στόχο το 2021 να καλύπτονται από αυτό όλες οι σημαντικές εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ.
3. Προμήθεια και εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού για την υλοποίηση του Ιδιόκτητου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Κορμού που θα καλύπτει τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του ΑΔΜΗΕ. 
Η Grid Telecom
Παράλληλα, όπως έχει ανακοινωθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ Μ. Μανουσάκη, η εταιρεία έχει στρέψει το βλέμμα της και στη χονδρεμπορική αγορά τηλεπικοινωνιών μέσω της θυγατρικής του Grid Telecom, διαθέτοντας  μισθωμένες γραμμές υπερυψηλών ταχυτήτων σε εγχώριους και διεθνείς παρόχους.
Το πρώτο μεγάλο έργο που θα αναπτυχθεί από την Grid Telecom είναι το καλώδιο οπτικών ινών που θα συνδέσει και τηλεπικοινωνιακά την Κρήτη με την υπόλοιπη Ελλάδα – έργο συζευγμένο με τη «μικρή» ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού.

 Γιάννα Παπαδημητρίου
energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου