Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019

Αλλάζει στρατηγική για τα δικαιώματα εκπομπών η ΔΕΗ – Ειδική Επιτροπή για το συγκεκριμένο τομέα

 
Με διαφορετικό τρόπο επιλέγει να κινηθεί εφεξής η ΔΕΗ ως προς τα δικαιώματα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, αλλάζοντας τη στρατηγική που είχε υιοθετήσει στα τέλη του προηγούμενου έτους η διοίκηση Παναγιωτάκη.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης
αποφάσισε πρόσφατα να ανακαλέσει προηγούμενη απόφασή του (επί προεδρίας Παναγιωτάκη), η οποία καθόριζε τη στρατηγική, τα εγκριτικά όρια και τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα πραγματοποιούνται το 2019 η προμήθεια και η διαχείριση του χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την κάλυψη των αναγκών συμμόρφωσης της ΔΕΗ.
Πρόκειται για μια απόφαση που το άκουσμα της ίσως ξαφνιάζει αρκετούς, καθώς τα στοιχεία για το α’ εξαμηνο του 2019 δείχνουν ότι τα μέχρι πρότινος ισχύοντα απέβαιναν επωφελή για τη ΔΕΗ.
Η νέα διοίκηση της ΔΕΗ, όμως, φαίνεται ότι πιστεύει ότι δεν εξαντλούνται τα περιθώρια ωφέλειας που θα μπορούσε να διεκδικήσει, διαμορφώνοντας κατάλληλα τη στρατηγική της για την κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών της επιχείρησης.
Με την ίδια απόφασή του, εξάλλου, το ΔΣ εξουσιοδότησε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της επιχείρησης Γ. Στάσση να ορίσει Επιτροπή που θα αναλάβει την εποπτεία των κινήσεων της ΔΕΗ στο συγκεκριμένο τομέα.
Συγκεκριμένα, το έργο που θα αναλάβει η Επιτροπή που θα οριστεί από το Γ. Στάσση αφορά την εποπτεία της εφαρμογής των αποφάσεων του ΔΣ ως προς:
-Τη στρατηγική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και
-Την τήρηση των θεσπισμένων διαδικασιών
-Τη λειτουργική πολιτική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών
-Την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου ανά εξάμηνο ή και συχνότερα αν απαιτείται για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν.

Γιάννα Παπαδημητρίου
energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου