Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

Την είδε… ΟΤΕ η ΔΕΗ: Πρόταση-έκπληξη για την ανάπτυξη υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας στις «άγονες» περιοχές της χώρας.

 
«Η ΔΕΗ φέρνει το γρήγορο Ίντερνετ στο σπίτι σας». Ίσως δεν είμαστε μακριά από τη στιγμή που θα δούμε κάτι τέτοιο σε διαφημιστικό υλικό της ΔΕΗ, καθώς η διοίκησή της φαίνεται να είναι αποφασισμένη να ανοίξει τα φτερά της επιχείρησης στις υποδομές υπερυψηλής ευρυζωνικότητας.
Συγκεκριμένα, το ΔΣ της ΔΕΗ αποφάσισε την υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό
με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND» που έχει προκηρύξει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Το έργο αφορά την ανάπτυξη υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας σε περιοχές της χώρας που δεν καλύπτονται (και δεν προβλέπεται να καλυφθούν) από ιδιώτες τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. 
Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, ο ανάδοχος θα σχεδιάσει και κατασκευάσει τη δικτυακή υποδομή, θα εγκαταστήσει και παραμετροποιήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό, θα προμηθευτεί τις αναγκαίες υπηρεσίες, θα διαχειριστεί, επιβλέψει και διασφαλίσει την ποιότητα της κατασκευής. Επίσης, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου να διασφαλίσει την καλή λειτουργία, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για το σύνολο του εγκατεστημένου δικτύου, εξοπλισμού και συστημάτων. 
Το σύνολο της εκτιμώμενης δημόσιας και ιδιωτικής επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 700,920,135 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και έχει υποβληθεί αίτημα συγχρηματοδότησής του από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος, η ΔΕΗ θα συστήσει σχετική Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Α.Ε.Ε.Σ.), σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

 energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου