Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

Να Aποβληθούν οι Συνδικαλιστές από την Διοίκηση της ΔΕΗ!

Ἀσυμβίβαστα γιά θέσεις εὐθύνης-Ἀφαίρεσις τῆς ἐποπτείας ἀπό τό κράτος
ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΗ πρόταση «σόκ» ἡ ὁποία περιέχει μεταρρυθμίσεις-τομή γιά τήν λειτουργία τῆς Δημοσίας Ἐπιχειρίσεως Ἠλεκτρισμοῦ ἔχει καταθέσει στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη καί τόν ὑπουργό Ἀναπτύξεως Κωστῆ Χατζηδάκη ὁ πρώην Διοικητής τῆς ἑταιρείας Τάκης Ἀθανασόπουλος, νῦν Πρόεδρος τοῦ ΙΟΒΕ καί Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς.
Ἡ πρότασις αὐτή τήν ὁποία ἀποκαλύπτει ἡ «Ἑστία» καί μελετᾶ
σοβαρά, ὅπως πληροφορούμεθα ἀπό τό Μέγαρο Μαξίμου, ὁ Πρωθυπουργός, περιέχει μία ἔκπληξη: ἀπορρίπτει τό ἐνδεχόμενο ἰδιωτικοποιήσεως τῆς ΔΕΗ καί τῆς ἀναθέσεως τοῦ μάνατζμεντ σέ στρατηγικό ἐπενδυτή. Ὁ κ. Ἀθανασόπουλος προτείνει τό κόψιμο τοῦ ὀμφαλίου λώρου Ὑπουργείου – ΔΕΗ ἀλλά καί τήν καθιέρωση αὐστηρῶν ἀσυμβιβάστων πού ὁδηγοῦν στήν ἀποβολή τῶν συνδικάτων ἀπό τήν διοίκηση τῆς ἑταιρείας καί τά ὄργανά της.

Σήμερα τουλάχιστον 600 μέλη τῆς ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, συνδικαλιστές, κατέχουν ἀνώτερες καί ἀνώτατες διοικητικές θέσεις, μέ συνέπεια οὐκ ὀλίγες φορές νά ταυτίζουν τίς ἀπαιτήσεις καί τά συμφέροντα τῶν ἐργαζομένων μέ τά συμφέροντα τῆς ἑταιρείας. Στήν πραγματικότητα, ὁ ἔμπειρος μάνατζερ εἰσηγεῖται κριτήρια γιά τήν ἀποκρατικοποίηση τῶν ἁρμοδιοτήτων τῆς ΔΕΗ καί τήν ἰδιωτικοποίηση τῶν διοικητικῶν στελεχῶν, πού ὅσο ἀσκοῦν τά καθήκοντά τους δέν θά μποροῦν νά εἶναι ταυτοχρόνως καί μέλη τῆς ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Αὐτό προτείνεται γιά νά διακοπεῖ τό φλέρτ συνδικάτων-διαπλεκομένων συμφερόντων, καθώς, ὅπως παρετήρησε, στά χρόνια τῆς διοικήσεώς του «καμμία κατάληψη ἤ ἀπεργία δέν ἔγινε γιά τυχόν ἀντεργατικές ἀποφάσεις τῆς διοίκησης ἐνῶ δεκάδες ἔγιναν γιά ἀναθέσεις μονάδων καί συνεργασίες μέ ἄλλες ἐπιχειρήσεις». Πιό συγκεκριμένως, ὁ κ. Ἀθανασόπουλος προτείνει:
• Πρῶτον τήν διακοπή τοῦ ὀμφαλίου λώρου πού συνδέει τό κράτος μέ τήν ἑταιρεία εἴτε μέ τόν νομικό διαχωρισμό τῆς ἐμπορίας ἀπό τήν παραγωγή μέ νέες θυγατρικές (γιά νά παύσουν οἱ ὑπουργοί νά κάνουν πολιτική μέ τό ρεῦμα τῆς ΔΕΗ) εἴτε μέ τήν ἀφαίρεση τῆς ἐποπτείας τῆς ΔΕΗ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος καί τήν ἀνάθεση ὅλων τῶν ἁρμοδιοτήτων στήν Ἑταιρεία Συμμετοχῶν τοῦ ὑπερ-Ταμείου στήν ὁποία ἔχει μεταβιβασθεῖ. Ὁ νομικός διαχωρισμός ἐμπορίας-παραγωγῆς θά ἔχει ὡς ἄμεση συνέπεια νά παύσουν νά ἀποτελοῦν συστημικό κίνδυνο γιά τό σύνολο τῆς ἑταιρείας οἱ ὀφειλές ὕψους 2,7 δισ. εὐρώ ἀπό καταναλωτές. Ἐπιπροσθέτως, ἡ ἑταιρεία θά ἀποβάλει τήν πολιτική ἀπό τά πόδια της καί θά μπορεῖ νά διεκδικεῖ ὅπως ὁ ΟΤΕ ἄμεσα τίς ὀφειλές της ἀπό τούς στρατηγικούς κακοπληρωτές της.
• Δεύτερον «τά διοικητικά στελέχη τῆς ΔΕΗ νά ἀποτελοῦν πλέον τό στελεχιακό δυναμικό τῆς ἑταιρείας, νά ἀμείβονται ἀναλόγως καί νά μήν μποροῦν νά εἶναι μέλη τοῦ σωματείου τῶν ἐργαζομένων. Στήν δέ περίπτωση πού δέν θά κρίνονται ἱκανοί νά διατηρήσουν τήν θέση τους, νά τίθενται ἐκτός ἑταιρείας χωρίς δυνατότητα ἐπαναφορᾶς στίς τάξεις τῶν ἁπλῶν ἐργαζομένων». Ἤτοι τά διοικητικά στελέχη θά ἀποτελοῦν ξεχωριστό σῶμα χωρίς μονιμότητα καί χωρίς δεσμούς μέ τά συνδικᾶτα. Αὐτό ὁδηγεῖ στήν ἀνεξαρτησία καί τήν αὐτονομία τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου ἀπό τό κράτος, τά συνδικᾶτα, τά ἰδιωτικά συμφέροντα.
Καί οἱ δύο προτάσεις τοῦ πρώην διοικητοῦ τῆς ΔΕΗ στοχεύουν τόν σκληρό πυρῆνα τῆς λήψεως ἀποφάσεων τῆς ἑταιρείας, καθώς τά προβλήματά της ὀφείλονται στόν ἐναγκαλισμό της μέ τό κράτος καί τά συνδικᾶτα. Ἐπί τῆς οὐσίας ὁ κ. Ἀθανασόπουλος ἀντί ἰδωτικοποιήσεως τῆς ΔΕΗ εἰσηγεῖται τήν ἰδιωτικοποίηση τῆς διοικήσεως τῆς δημοσίας ΔΕΗ καί τοῦ κορμοῦ τῶν στελεχῶν της, μέ πρότυπα ἑταιρικῆς διακυβερνήσεως. Ἡ πολυσέλιδη πρότασις Ἀθανασόπουλου, ἀποτελεῖ ἐπίσης τήν ἀνατομία ἑνός ἐγκλήματος. Ὁ πρώην Διοικητής περιγράφει χωρίς δισταγμό καί μέ τόλμη (στό μέτρο πού ἀναφέρεται καί στούς ἀνταγωνιστές τῆς ἑταιρείας) τά ἕξι θανάσιμα ἁμαρτήματα πού ἔφεραν τήν ἐπιχείρηση σέ αὐτό τό δημοσιονομικό χάλι. Αὐτά εἶναι:
1. Οἱ μεγάλες αὐξομειώσεις στήν κερδοφορία τῆς ΔΕΗ τήν περίοδο 2002-2018, παρά τίς κατά καιρούς εὐνοϊκές συνθῆκες (μεγάλες βροχοπτώσεις πού βοηθοῦν τήν παραγωγή ὑδροηλεκτρικῆς ἐνέργειας καί χαμηλές τιμές καυσίμων.)
2. Ἡ ἐπιβολή τῶν ΝΟΜΕ ἀπό τήν τρόικα πού κόστισε στήν ἑταιρεία μόνο τό 2018 συνολικά 224 ἑκατομμύρια εὐρώ.
3. Ἡ ἔκπτωσις κατά 15% στούς συνεπεῖς πελάτες πού μείωσε κατά 800 ἑκ. εὐρώ τόν κύκλο ἐργασιῶν της τό 2014.
4. Τό χρέος τῆς ΛΑΡΚΟ πρό τήν ΔΕΗ ὕψους 300 ἑκατομμυρίων εὐρώ.
5. Ἡ τιμή στήν ὁποία πωλεῖ ἡ ΔΕΗ τό ρεῦμα στους ἀνταγωνιστές της δέν καλύπτει οὔτε τό κόστος CO2 πού ἐπιβαρύνεται κάθε Mwh πού παράγεται ἀπό μία λιγνιτική μονάδα τῆς ΔΕΗ.
6. Ἡ ὑπονόμευσις τοῦ στρατηγικοῦ σχεδίου τῆς ΔΕΗ πού ἑτοιμάσθηκε ἐπί τῶν ἡμερῶν του καί ἀνέβαζε τήν χρηματιστηριακή ἀξία τῆς ἑταιρείας τότε στά 14,4 δισ. εὐρώ.


ΠΗΓΗ: http://www.estianews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου