Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

Αρνητικοί οι προμηθευτές στην υποχρεωτική προσφορά ενός τουλάχιστον σταθερού τιμολογίου ρεύματος

Αρνητικοί οι προμηθευτές στην υποχρεωτική προσφορά ενός τουλάχιστον σταθερού τιμολογίου ρεύματος
Αναλυτικά οι απόψεις των συμμετεχόντων για τα τιμολόγια λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Αρνητικοί εμφανίστηκαν οι προμηθευτές στην υποχρεωτική προσφορά ενός τουλάχιστον σταθερού τιμολογίου ρεύματος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, τα οποία ανήρτησε σήμερα (21/10) η ΡΑΕ. Η δημόσια διαβούλευση είχε διεξαχθεί την προηγούμενη
άνοιξη, ενώ όλοι οι προμηθευτές που τοποθετήθηκαν, επισήμαναν ότι η προσφορά σταθερών τιμολογίων θα προκύψει αν υπάρξει ανάλογη ανάγκη από το καταναλωτικό κοινό, στην οποία θα ανταποκριθεί η αγορά λειτουργώντας ελεύθερα.
Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι συμμετέχοντες επισημαίνουν πως η εμπορική πολιτική των εταιρειών θα πρέπει πάντοτε να διέπεται από την τήρηση του Κώδικα Προμήθειας, με τη ΡΑΕ να διατηρεί τον εποτικό ρόλο σε αυτό τον κρίσμο τομέα.
Επίσης, ανεξάρτητα από τη δομή των τιμολογίων, βασικός κανόνας είναι θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια στον τρόπο κοστολόγησης.
Υπενθυμίζεται ότι η δημόσια διαβούλευση για τα τιμολόγια στη λιανική ρεύματος ξεκίνησε από τα τέλη Απριλίου και ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουνίου.
Μεταξύ άλλων, η Αρχή ζητούσε από όσους συμμετάσχουν στη διαβούλευση να τοποθετηθούν στο κατά πόσο θεωρούν σκόπιμη την προσφορά από κάθε προμηθευτή ενός τουλάχιστον σταθερού τιμολογίου.
Επίσης, στην περίπτωση των δυναμικών τιμολογίων (τα οποία δηλαδή περιλαμβάνουν ρήτρα) τους καλούσε να προτείνουν τρόπους με τους οποίους μπορεί να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια και η επαληθευσιμότητα των χρεώσεων που προκύπτουν, για κάθε παράμετρο του μαθηματικού τύπου υπολογισμού της ρήτρας.

Τι είπαν οι συμμετέχοντες


Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία ΗΡΩΝ, σημειώνει στην τοποθέτησή της ότι πέραν του κοινωνικού τιμολογίου, θα πρέπει να έγκειται αποκλειστικά στην εμπορική πολιτική κάθε εταιρείας το αν θα προσφέρει και ένα σταθερό τιμολόγιο.Αποτελεί παράλληλα απόφαση της κάθε εταιρείας, η οποία σχετίζεται με την ωριμότητα της αγοράς, τον ανταγωνισμό και τη δική της επιχειρηματική στρατηγική.
Σύμφωνα με τη ΖeniΘ, η υποχρέωση για σταθερά τιμολόγια δεν προσφέρει στο άνοιγμα και στην ανάπτυξη της λιανικής αγοράς. Αν υπάρξει τέτοια ανάγκη, αυτό είναι κάτι που θα αναδειχθεί από την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία της αγοράς, χωρίς να χρήζει υιοθέτησης ρυθμιστικής υποχρέωσης προς τους Προμηθευτές. 
Παράλληλα, η ενσωμάτωση επιμέρους παραγόντων, στην αναλογική ή πάγια χρέωση του ανταγωνιστικού σκέλους, αποτελεί στοιχείο της εμπορικής πολιτικής κάθε Προμηθευτή.
Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η τοποθέτηση της εταιρείας Αέριο Αττικής, σύμφωνα με την οποία η  εμπορική  πρακτική  κάθε  εταιρίας (τιμολόγια,  πολιτική αντιστάθμισης ρίσκου,  κλπ)  θα πρέπει να  διέπεται  από τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Επιπλέον, η εταιρεία θεωρεί  ότι πρακτικές που οδηγούν σε υπερανάκτηση του κόστους καθώς και  οι  εταιρίες  που  τις  επιλέγουν  θα  περιοριστούν  από  τη  λειτουργία  της ίδιας  της ανταγωνιστικής   αγοράς,   χωρίς   να   απαιτείται   ρυθμιστική παρέμβαση αρκεί να παρακολουθείται η τήρηση των θεσπισμένων κανόνων.
ΕΣΑΗ και Elpedison κινούνται στην ίδια γραμμή, με την πρώτη να εκτιμά πως η ελευθερία στη διαμόρφωση τιμολογίων αποτελεί βασικό δικαίωμα κάθε προμηθευτή, με αποκλειστικό κριτήριο την εμπορική πολιτική που θέλει να εφαρμόσει και να προωθήσει.
Η δε δεύτερη αναφέρει μεταξύ άλλων πως κάθε προμηθευτής οφείλει να παρέχει στους πελάτες του εκτιμήσεις του πραγματικού κόστους, προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του στην αγορά.

Παράλληλα, οι προμηθευτές θα μπορούσαν να παρουσιάζουν στις ηλεκτρονικές τους ιστοσελίδες αναλυτικά παραδείγματα χρεώσεων σε όλες τις δυνατές περιπτώσεις.

Νέες δυνατότητες από τους "έξυπνους" μετρητές

Η σαφής ενημέρωση των καταναλωτών, πρέπει να είναι ο βασικός στόχος του κάθε προμηθευτή σύμφωνα με τον Μυτιληναίο.
Ειδικότερα, η στόχευση ενός προμηθευτή σε πελάτες που δεν είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν ρίσκο και πρέπει αντ’ αυτών να το αναλάβει ο προμηθευτής,αποτελεί  εμπορική  απόφαση  και δεν  μπορεί  παρά  να  είναι δικαίωμα και επιλογή του ίδιου του προμηθευτή εφόσον και αν τον ενδιαφέρει εμπορικά και στρατηγικά η συγκεκριμένη κατηγορί απελατών.
Μάλιστα, εφόσον υπάρξει πραγματικά ζήτηση για ένα τιμολόγιο σταθερής τιμής είναι προφανές ότι θα βρεθεί ο προμηθευτής εκείνος που θα το προσφέρει προσελκύοντας πελάτες της παραπάνω κατηγορίας.
Όσον αφορά τη ΔΕΗ, κάθε προμηθευτής θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να διαμορφώνει ελεύθερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανόμενου και του τρόπου τιμολόγησής τους.
Σημαντική προοπτική προς τη διαμόρφωση δυναμικών τιμολογίων, σύμφωνα με την εταιρεία θα αποτελέσει η ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων μέτρησης που ενημερώνουν τον καταναλωτή σε πραγματικό χρόνο.
Τέλος, ο ΕΣΕΠΗΕ τάσσεται υπερ του τιμολογίου σταθερής τιμής (χωρίς ρήτρες) μόνο για τους καταναλωτές χαμηλής τάσης, και δη τους οικιακούς.
Απαραίτητη είναι η καθαρή αναφορά του μαθηματικού τύπου της ρήτρας στο τιμολόγιο, ενώ το πλαίσιο τιμολόγησης των προμηθευτών της αγοράς δεν εξαντλείται στα είδη τιμολογίων, σταθερής ή μεταβλητής χρέωσης.

Διαβάστε
ΕΔΩ αναλυτικά τα αποτελέσματα της διαβούλευσης


www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου