Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

«Τειρεσίας» και «έξυπνες» λύσεις για τους... περιφερόμενους μπαταξήδες του ρεύματος – Οι προτάσεις ΥΠΕΝ και ιδιωτών



Την καθιέρωση μητρώου με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, βλέπει ως λύση το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο των περιφερόμενων επιτήδειων από εταιρία σε εταιρία που επιδιώκουν να αφήνουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.


Πρώτη ζημιωθείσα είναι η ΔΕΗ, η οποία έχει φέσι 840 εκ. ευρώ από περισσότερους από 820.000 τελικούς πελάτες. Οι κατηγορίες αυτές είτε πρόκειται για επιχειρήσεις που έκλεισαν, είτε για νοικοκυριά και εταιρίες που άλλαξαν ΑΦΜ προκειμένου να αλλάξουν πάροχο και να αφήσουν στον προηγούμενο απλήρωτους λογαριασμούς.

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπισε το υπουργείο ΠΕΝ για τη λήψη δραστικών αποφάσεων, όπως για παράδειγμα της καθολικής απαγόρευσης των μετακινήσεων σε όσους χρωστούν στους προμηθευτές τους (ακόμη κι αν έχουν κάνει διακανονισμό) είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία που απαγορεύει τη θέσπιση ορίων στις αλλαγές προμηθευτών.

Έτσι το ΥΠΕΝ φέρεται να προκρίνει, και ενδεχομένως σύντομα να προτρέψει τους προμηθευτές και τη ΔΕΗ για τη δημιουργία μίας λίστας με πελάτες εταιριών προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί συστηματικά να αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς. Για τον συγκεκριμένο μηχανισμό, όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου και της αγοράς, δεν απαιτείται νομοθετική πρωτοβουλία χρειάζεται όμως αλλαγή στον Κώδικα Προμήθειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Προϋποθέτει όμως και τη συμφωνία όλων των προμηθευτών ρεύματος  προκειμένου να καταρτιστεί η λίστα με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Μέσα από τον «Τειρεσία» για την λιανική αγορά ρεύματος οι εταιρίες θα μπορούν να εντοπίζουν τους επιτήδειους και με τον τρόπο αυτό να διεκδικούν οφειλές ή να προτείνουν διαφορετικά τιμολόγια αποθαρρύνοντας τις μετακινήσεις τους. Ως προς το τελευταίο βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάζεται τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας της ΡΑΕ ο οποίος προβλέπει την ισότιμη μεταχείριση των καταναλωτών ρεύματος ως προς την παροχή ρεύματος.

Η λύση της λίστας με τους κακοπληρωτές εφαρμόζεται και σε χώρες της Ε.Ε. Ιδιωτικές εταιρίες σημειώνουν, όμως, την ανάγκη εφαρμογής συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων που θα πρέπει να εφαρμόζονται προκειμένου να χαρακτηρίζεται ένας καταναλωτής «στρατηγικός κακοπληρωτής» ώστε να μην γίνεται κατάχρηση από τις εταιρίες προμήθειας.

Ανεξάρτητοι προμηθευτές, όπως και η προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΗ, έχουν επίσης προτείνει στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη διεκδίκηση των οφειλών με βάση τον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και όχι με βάση το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ του πελάτη. Κι αυτό επειδή με τον τρόπο αυτό θα είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός των οφειλετών και των επιτηδείων, οι οποίοι αποφεύγουν την εξόφληση οφειλών αλλάζοντας το όνομα του κατόχου του ρολογιού..

Μία άλλη πρακτική που προτείνουν εταιρίες προμήθειας ρεύματος για τη φραγή στις μετακινήσεις των επιτηδείων είναι η δυνατότητα δραστηριοποίησης εξειδικευμένων εταιριών, τις οποίες θα προσλαμβάνουν οι πάροχοι και θα μπορούν να αξιολογούν εκ των προτέρων τους υποψήφιους πελάτες. Θα ερευνούν την οικονομική τους συμπεριφορά όχι μόνο απέναντι σε υποχρεώσεις τους για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και συνολικά στην αγορά ή ακόμη και στη συνέπεια της καταβολής των φόρων. Οι εταιρίες αυτές που λειτουργούν ως αξιολογητές της πιστοληπτικής ικανότητας των καταναλωτών και ανάλογα με τη «βαθμολογία» που θα δίνουν στους προμηθευτές, οι τελευταίοι θα αποφασίζουν αν θα τους ηλεκτροδοτούν ή όχι. Αν θα τους αποδέχονται δηλαδή ως πελάτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου