Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας υπό τον Αθ. Σαββάκη

 
Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η θητεία του είναι τριετής και η σύνθεσή του διαμορφώνεται ως εξής: Αθανάσιος Σαββάκης Πρόεδρος, Γεώργιος Ιωάννου Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη οι κ.κ. Ιωάννης Βουγιουκλάκης, Ιωάννης Εμίρης, Γεώργιος
Πολίτης, Βασίλειος Καραγιάννης, Ηρακλής Σκοτεινός, Δημήτρης Καραϊσκάκης, Μαρίνος Χριστοδουλίδης, Γεράσιμος Αυλωνίτης  και  Ηannes  Τakacs. 
Ως εξαιρετική χαρακτήρισε τη νέα σύνθεση ο πρόεδρος του ΕΧΕ Αθανάσιος Σαββάκης: «Είμαι βέβαιος πως όλα τα μέλη θα λειτουργήσουν ουσιαστικά για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Σύντομα θα διαθέτουμε  όλα τα απαιτούμενα εχέγγυα προκειμένου το σχετικό εγχώριο οικοσύστημα να αναπτυχθεί αλλά και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού».

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου