Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Οκτώ οικιακά και επαγγελματικά προγράμματα φυσικού αερίου από τη ΔΕΗ – Αναλυτικά οι χρεώσεις με εκπτώσεις μέχρι 23%


Η εταιρεία προβλέπει εκπτώσεις μέχρι και 23%, ενώ κάποια προγράμματα δεν επιβαρύνονται με πάγιο

Με οκτώ διαφορετικά προγράμματα φυσικού αερίου για οικιακούς αλλά και επαγγελματικούς καταναλωτές κάνει η ΔΕΗ το ντεμπούτο της στην λιανική αγορά του φυσικού αερίου, ξεκινώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της μια προσπάθεια να πουλήσει ένα άλλο ενεργειακό προϊόν πέραν του ρεύματος.

Χθες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα τις επιχείρησης αναλυτικά τα οκτώ νέα προγράμματα πώλησης φυσικού αερίου, όπως και τα καταστήματα της Αθήνας της Θεσσαλονίκης και των άλλων πόλεων της χώρας όπου υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου, στα οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερωθούν και να συνάψουν συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου.
Στόχος της κίνησης αυτής, είναι η ΔΕΗ να συγκρατήσει τη διαρροή καλών πελατών της που αναζητούν οικονομικές λύσεις που να συνδυάζουν ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο.
Πλέον και η ΔΕΗ διαθέτει λύσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία πελατών στους οποίους το επόμενο διάστημα θα παρέχει τη δυνατότητα να συνάπτουν τα νέα συμβόλαια φυσικού αερίου και τηλεφωνικά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πακέτα που προσφέρει η ΔΕΗ προβλέπονται εκπτώσεις μέχρι και 23% σε σχέση με τη βασική χρέωση ενώ κάποια από αυτά δεν επιβαρύνονται με πάγια χρέωση.
Η εταιρική διαφημιστική καμπάνια της επιχείρησης θα ξεκινήσει εντός των επομένων ημερών, ενώ θα ακολουθήσει και καταναλωτικό διαφημιστικό πρόγραμμα.

Αναλυτικά τα οκτώ προγράμματα φυσικού αερίου που προσφέρει η ΔΕΗ στους πελάτες είναι τα εξής:

«Αυτόνομο ΑΠΛΟ»

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα με αυτόνομη θέρμανση και για αυτόνομες οικιακές παροχές χρήσης ζεστού νερού και κουζίνας για 12μηνη παραμονή στο πρόγραμμα.
Η χρέωση προμήθειας διαμορφώνεται ως εξής: [Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ που αφορά την περίοδο κατανάλωσης σε $/kWh ] / [«Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία]+ [0,00950 €/kWh] και το Πάγιο 8 €/μήνα
-Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύμβασης προμήθειας, χωρίς ρήτρα αποχώρησης.
-Η εγγύηση του προγράμματος είναι 120 €.
Η Εγγύηση καταβάλλεται στον πρώτο λογαριασμό.
Σε περίπτωση ενεργοποίησης της αυτόματης εξόφλησης του λογαριασμού μέσω πάγιας εντολής τραπέζης θα επιστρέφεται το 50% της εγγύησης σε δύο δόσεις (25% και 25%, με πίστωση των δύο επόμενων λογαριασμών).

«Αυτόνομο EFFECTIVE-24 Gold»


Απευθύνεται σε οικιακούς σε όλη την Ελλάδα με αυτόνομη θέρμανση και για αυτόνομες οικιακές παροχές χρήσης ζεστού νερού και κουζίνας με 24μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα και μείωση 23% στη χρέωση ενέργειας φυσικού αερίου σε σχέση µε το βασικό πρόγραμμα καθώς και μικρότερη πάγια χρέωση
Η χρέωση προμήθειας διαμορφώνεται ως εξής: [Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ) που αφορά την περίοδο κατανάλωσης σε $/kWh ] / [«Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία]
+[0,00950 €/kWh] } x 0,77και το πάγιο είναι 3,5 €/μήνα
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 24 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύμβασης.
Ο Πελάτης δεσμεύεται για 24μηνη παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση της διάρκειας των 24 μηνών, ο πελάτης επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Αποχώρησης, για το χρονικό διάστημα της συμπλήρωσης των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών. Το πρόστιμο ξεκινάει από 150ευρώ και βαίνει μειούμενο έως και τα 25 ευρώ, αναλόγως του χρόνου παραμονής
Η εγγύηση του προγράμματος είναι 120 € και σε περίπτωση ενεργοποίησης της αυτόματης εξόφλησης του λογαριασμού μέσω πάγιας εντολής θα επιστρέφεται το 50% της εγγύησης σε δύο δόσεις.

«Αυτόνομο ΣΤΑΘΕΡΟ-12 Gold»

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα με αυτόνομη θέρμανση και για αυτόνομες οικιακές παροχές χρήσης ζεστού νερού και κουζίνας με 12μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα. Παρέχει σταθερή τιμή χρέωσης ενέργειας για ένα χρόνο, 10% μείωση στη χρέωση ενέργειας φυσικού αερίου σε σχέση µε το βασικό πρόγραμμα  και μικρότερη πάγια χρέωση.
Η χρέωση ενέργειας ανέρχεται  σε 0,02880 €/kWh και το πάγιο είναι 4,5 €/μήνα.
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 12 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύμβασης.
Ο καταναλωτής δεσμεύεται για 12μηνη παραμονή στο πρόγραμμα και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση των 12 μηνών επιβαρύνεται με τέλος αποχώρησης που είναι 150€ ή 100 € αναλόγως με το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης.
Η εγγύηση του προγράμματος είναι 120 € και σε περίπτωση ενεργοποίησης της αυτόματης εξόφλησης του λογαριασμού επιστρέφεται το 50% σε δύο δόσεις.

«Κοινόχρηστο ΑΠΛΟ»

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου με κεντρική θέρμανση σε όλη την Ελλάδα με 12μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα.
Η χρέωση προμήθειας διαμορφώνεται ως εξής: [Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ που αφορά την περίοδο κατανάλωσης σε $/kWh ] / [«Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ)», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία]
+ [0,01100 € / kWh] και το πάγιο 4,0 €/μήνα
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, χωρίς ρήτρα αποχώρησης. Η εγγύηση είναι 700 €. Θα επιστρέφεται το 50% της εγγύησης σε δυο δόσεις με τους λογαριασμούς σε περίπτωση ενεργοποίησης της αυτόματης εξόφλησης.

«Κοινόχρηστο EFFECTIVE-24 Gold»

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα με κεντρική θέρμανση με 24μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα. Παρέχει 10% μείωση στη χρέωση ενέργειας φυσικού αερίου σε σχέση µε το βασικό πρόγραμμα  και δεν έχει πάγια χρέωση
Η χρέωση προμήθειας διαμορφώνεται ως εξής: { [Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ) που αφορά την περίοδο κατανάλωσης σε $/kWh ] / [«Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ)», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία]
+ [0,01100 € / kWh] } x 0,9 και δεν έχει πάγια χρέωση.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης προβλέπεται πρόστιμο που ξεκινάει από τα 400 ευρώ και μειώνεται έως τα 100 ευρώ. Η εγγύηση είναι 700 € καταβάλλεται στον πρώτο λογαριασμό και θα επιστρέφεται το 50% σε δυο δόσεις σε περίπτωση πάγιας εντολής πληρωμής.

«Κοινόχρηστο ΣΤΑΘΕΡΟ-12 Gold»

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα με κεντρική θέρμανση για 12μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα. Παρέχει σταθερή τιμή χρέωσης ενέργειας για ένα χρόνο και 5% μείωση στη χρέωση ενέργειας φυσικού αερίου σε σχέση µε το βασικό πρόγραμμα, ενώ δεν έχει ς πάγια χρέωση.
Η χρέωση ενέργειας είναι 0,03140 €/kWh και δεν έχει πάγιο.
Η διάρκεια είναι δώδεκα 12 μήνες και σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση των 12 μηνών, ο πελάτης επιβαρύνεται με τέλος πρόωρης αποχώρησης που έχει δυο κλίμακες  400€ και 300€. Η εγγύηση είναι 700€ και θα επιστρέφεται το 50% με την πάγια εντολή πληρωμής σε δυο δόσεις.
Για του επαγγελματίες η ΔΕΗ έχει σχεδιάσει δυο προγράμματα φυσικού αερίου και συγκεκριμένα:

«Επαγγελματικό ΑΠΛΟ»

Απευθύνεται σε εμπορικούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα με 12μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα.
Η χρέωση προμήθειας διαμορφώνεται ως εξής:[Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ που αφορά την περίοδο κατανάλωσης σε $/kWh ] / [«Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ)», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία]
+ [0,01060 € / kWh] και το πάγιο σε 4,5 €/μήνα.
Η εγγύηση του προγράμματος είναι 700 € και επιστρέφεται το 50% σε περίπτωση ενεργοποίησης αυτόματης εξόφλησης

«Επαγγελματικό EFFECTIVE-24 Gold»


Απευθύνεται σε εμπορικούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα με 24μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα. Παρέχει 10% μείωση στη χρέωση ενέργειας φυσικού αερίου σε σχέση µε το βασικό πρόγραμμα  και δεν έχει πάγια χρέωση
Η χρέωση προμήθειας διαμορφώνεται  ως εξής: { [Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ που αφορά την περίοδο κατανάλωσης σε $/kWh ] / [«Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία]
+ [0,01060 € / kWh] } x 0,9 και το πάγιο είναι μηδενικό.
Ο Πελάτης δεσμεύεται για 24μηνη παραμονή στο πρόγραμμα και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης πριν από τη λήξη της επιβαρύνεται με τέλος πρόωρης αποχώρησης που ξεκινάει από 400 € και βαίνει μειούμενο αναλόγως του χρόνου παραμονής έως τα 100 €
Η εγγύηση του προγράμματος ορίζεται 700 € και σε περίπτωση ενεργοποίησης της αυτόματης εξόφλησης του λογαριασμού θα επιστρέφεται το 50% της εγγύησης σε δύο δόσεις.
Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα τιμολόγια περιλαμβάνουν και ρυθμιζόμενες χρεώσεις, για τη μεταφορά και τη διανομή του φυσικού αερίου. Όπως και χρεώσεις υπέρ τρίτων (Χρεώσεις από διαχειριστές για εργασίες – υπηρεσίες για λογαριασμό του πελάτη, ανταποδοτικό τέλος ΡΑΕ, τέλος ασφάλειας εφοδιασμού, ΕΦΚ, Ειδικό Τέλος 5‰ και ΦΠΑ.
Στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

www.worldenergynews.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου