Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

ΔΕΗ: Χρειάζεται διαφάνεια στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα τιμολόγια και τις ρήτρες

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις που κατατέθηκαν από τους προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος στα πλαίσια της διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με τα τιμολόγια λιανικής.
Από την πλευρά της, η ΔΕΗ ανέφερε στις δικές της παρατηρήσεις ότι θεωρεί ιδιαίτερης σημασίας την ανάπτυξη της έξυπνης
μέτρησης της κατανάλωσης ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος των καταναλωτών, όπως άλλωστε προβλέπεται από την πρόσφατη κοινοτική νομοθεσία.
Παράλληλα, η επιχείρηση τονίζει ότι στη διαμόρφωση των μηχανισμών πρόσθετης χρέωσης των τιμολογίων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το όφελος από τη χρήση των προθεσμιακών προϊόντων από τα ΝΟΜΕ.
Επίσης, σημειώνει ότι χρειάζεται μεγάλη διαφάνεια προκειμένου να ενημερώνεται ο καταναλωτής για τους κινδύνους που αναλαμβάνει όταν υπογράφει ένα συμβόλαιο, καθώς και ότι τα σχετικά ενημερωτικά έντυπα θα πρέπει να είναι εύληπτα και να αναλύουν με σαφήνεια τη μέθοδο αναπροσαρμογής των χρεώσεων και όχι μόνο τα αριθμητικά όρια διακύμανσης της ΟΤΣ.
Σύμφωνα πάντα με τη ΔΕΗ, η ενεργοποίηση μηχανισμού ανάληψης κινδύνου θα πρέπει γνωστοποιείται με σαφήνεια στον καταναλωτή με την έκδοση του εκκαθαριστικού λογαριασμού αλλά και μηνιαία στην ιστοσελίδα του κάθε προμηθευτή.

Αναλυτικά τις θέσεις της ΔΕΗ μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

 
energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου