Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

Πώληση 49% ΔΕΔΔΗΕ: Δεν απαιτείται προϋπηρεσία στην αγορά ενέργειας για τη συμμετοχή επενδυτών στον διαγωνισμό – Στόχος τα funds


Στην συμμετοχή funds παρά Διαχειριστών Δικτύων ή γενικά εταιριών με δραστηριότητα στην αγορά ενέργειας αποσκοπεί ο διαγωνισμός της ΔΕΗ για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι όροι της πρόσκλησης επενδυτικού ενδιαφέροντος, που δημοσιεύτηκαν χθες από τη δημόσια εταιρία, δεν θέτουν περιοριστικούς όρους ή προϋποθέσεις την εμπειρία και την

προϋπηρεσία στην ενέργεια, γεγονός που, σύμφωνα με αναλυτές, οδηγεί στο συμπέρασμα πως επιδιώκεται η εύρεση fund το οποίο θα χρηματοδοτήσει το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ. Θυμίζουμε ότι μόνο για την τρέχουσα πενταετία απαιτούνται κεφάλαια ύψους 2,3 δις. ευρώ εκ των οποίων τα 850 εκ. ευρώ θα κατευθυνθούν στο μεγάλο project της τηλεμέτρησης. Τα χρήματα αυτά η κυβέρνηση επιδιώκει να τα αντλήσει από τις δανειοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Προς επίρρωση των παραπάνω, κυκλοφορούν και πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες στο market test που διενήργησε η Goldman Sachs ήδη τρία μεγάλα infrastructure funds εκδήλωσαν άτυπα το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στον διαγωνισμό.

Αυτός να σημειωθεί θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία την 29η Ιανουαρίου του 2021 και η δεύτερη αφορά στην κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών αφού προηγηθεί η τελική λίστα με τους υποψήφιους διεκδικητές. Οι «μνηστήρες» θα έχουν πρόσβαση στο data room και σε άλλα οικονομοτεχνικά στοιχεία του Διαχειριστή προκειμένου να κάνουν τις αποτιμήσεις τους και να καταλήξουν στις δεσμευτικές τους προτάσεις.

Σύμφωνα με όσα είπε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης στη διάρκεια του συνεδρίου της Capital Link στόχος είναι η διαδικασία της πώλησης του 49% του ΔΕΔΔΗΕ να έχει ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2021.

Όπως προκύπτει από τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής τα οικονομικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

1.     Στην περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο τα μέσα ίδια κεφάλαια των μετόχων του για τα τελευταία τρία τελευταία οικονομικά έτη θα πρέπει να είναι ίσα ή και παραπάνω από 750 εκ. ευρώ. Επιπλέον τα ίδια κεφάλαια των μετόχων του το τελευταίο οικονομικό έτος θα πρέπει να είναι ίσα ή και παραπάνω από 750 εκ. ευρώ.

2.     Αν ο ενδιαφερόμενος είναι private equity fund ή fund, πρέπει να έχει δεσμεύσει, δηλαδή να μη έχει εκταμιεύσει και επενδύσει κεφάλαια τουλάχιστον 750 εκατομμυρίων ευρώ ή κεφάλαια μεγέθους τουλάχιστον 3,750 δις. ευρώ, εντός τριών μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

3.     Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, πρέπει να έχει προσωπική καθαρή θέση (καταθέσεις μετρητών σε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, ρευστές και κινητές αξίες) συνολικής αγοραίας αξίας τουλάχιστον 750 εκατ.

Στον διαγωνισμό είναι δυνατόν να συμμετάσχουν κοινοπραξίες δύο ή και περισσοτέρων νομικών προσώπων.

Η συμμετοχή του κάθε μέλους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10%, ενώ προϋπόθεση είναι ο ορισμός κι επικεφαλής της κοινοπραξίας ο οποίος θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 34%. 

 

Κωνσταντίνος Φιλίππου 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου