Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

Πώς θα πουληθεί το 49% του ΔΕΔΔΗΕ από τη ΔΕΗ

Νέο πληροφοριακό σύστημα αποκτά ο ΔΕΔΔΗΕ 

 Μέσα σε ένα στενό χρονοδιάγραμμα προβλέπεται να προχωρήσει ο διαγωνισμός για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, της εταιρείας που διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής μήκους 240 χιλιάδων χιλιομέτρων, που εξυπηρετεί 7,6 εκατ. καταναλωτές ρεύματος. 

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση που δημοσιοποιήθηκε χθες από

τη ΔΕΗ, η οποία και διενεργεί το διαγωνισμό, η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2021.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η φάση των δεσμευτικών προσφορών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021, με την ανακήρυξη του προτιμητέου επενδυτή.

Ως προς τη διαδικασία του διαγωνισμού, σύμφωνα με την πρόσκληση, οι εταιρείες που θα προκριθούν στη shortlist του διαγωνισμού, στη συνέχεια θα αποκτήσουν πρόσβαση στο VDR του διαγωνισμού, όπου θα υπάρχουν πληροφορίες, υλικό και εκθέσεις για το ΔΕΔΔΗΕ απαραίτητα για τη διενέργεια του due diligence.

Επίσης θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις, ενώ θα πραγματοποιηθούν και παρουσιάσεις από την πλευρά της διοίκησης της εταιρείας, ενώ προβλέπεται να λάβουν προσχέδιο του συμφώνου πώλησης και του συμφώνου μετόχων (SPA, SHA), βάσει των οποίων ο νέος μέτοχος μειοψηφίας του ΔΕΔΔΗΕ θα προβλέπεται να έχει αυξημένα δικαιώματα στο μάνατζμεντ. 

Μετά την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών η ΔΕΗ θα εξετάσει τις προσφορές και θα επιλέξει τον προτεινόμενο επενδυτή, με τον οποίο και θα υπογράψει το σύμφωνο αγοραπωλησίας (SPA) και τη συμφωνία μετόχων. Η συναλλαγή προβλέπεται να ολοκληρωθεί με την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρχές.

Υπογραμμίζεται ότι η ΔΕΗ προβλέπεται πριν την πώληση να έχει ολοκληρώσει την εισφορά στο ΔΕΔΔΗΕ των παγίων του δικτύου διανομής καθώς επίσης και το χρέος αλλά και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τα εν λόγω πάγια.

Ως προς τους επιμέρους όρους του διαγωνισμού, προβλέπεται η δυνατότητα σχηματισμού κοινοπραξιών κατά τη διάρκεια τόσο στην αρχή όσο και κατά τη διάρκεια της φάσης των δεσμευτικών προσφορών, υπό τον όρο ότι θα γνωστοποιηθούν στον πωλητή εντός της προθεσμίας για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών. Ο σχηματισμός κοινοπραξιών θα τελεί υπό την έγκριση του πωλητή ενώ θα πρέπει τουλάχιστον μία εταιρεία που συμμετέχει να έχει προκριθεί στη shortlist του διαγωνισμού.

Σε ό,τι αφορά στους οικονομικούς όρους, οι εταιρείες ή τα private equity που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει την τελευταία 3ετία στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους να εμφανίζουν ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται τέλος ότι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της ΔΕΗ για το διαγωνισμό είναι η Goldman Sachs και η Eurobank, η Grant Thornton θα είναι χωριστός σύμβουλος, ενώ νομικοί σύμβουλοι θα είναι η Milbank και η Karatzas & Partners. 

 

Του Χάρη Φλουδόπουλου

www.capital.gr 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου