Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020

Αντικρουόμενες απόψεις από ΔΕΗ, ΕΒΙΚΕΝ, ΕΣΑΗ για τις αλλαγές στο πλαφόν των διμερών συμβολαίων για καθετοποιημένους παίκτες


Διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πλαφόν του 20% στα διμερή συμβόλαια για τους καθετοποιημένους προμηθευτές και τη διάδοχη κατάσταση υιοθετούν οι ΔΕΗ, ΕΒΙΚΕΝ και ΕΣΑΗ, όπως προκύπτει από τη σχετική διαβούλευση της ΡΑΕ.

Σημειώνεται ότι η Αρχή με απόφασή της επέβαλε πλαφόν 20% στη

σύναψη προθεσμιακών συμβολαίων από τους προμηθευτές με μερίδιο άνω του 4% - δηλαδή από όλους τους καθετοποιημένους προμηθευτές της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Το εν λόγω όριο τέθηκε σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας έως και τον Δεκέμβριο, και πλέον η ΡΑΕ καλείται να επανεκτιμήσει την κατάσταση με βάση και τη διαβούλευση.

ΔΕΗ: Διατήρηση της ρύθμισης και το 2021

Η ΔΕΗ αναφέρει στην τοποθέτησή της ότι όπως σημειώνεται από το ΕΧΕ, απαιτείται επαρκές χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας των νέων αγορών για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά με την επίδραση στη ρευστότητα της αγοράς από την εφαρμογή των ορίων που προβλέπονται στην Απόφαση της ΡΑΕ.

Η επιχείρηση εκτιμά ότι ο περιορισμένος όγκος των δεδομένων που έχει συγκεντρωθεί κατά το εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα λειτουργίας των νέων αγορών είναι προφανώς απολύτως ανεπαρκής για την τεκμηρίωση ουσιαστικών διαφοροποιήσεων στα συμπεράσματα της μελέτης της ECCO International (Σεπτέμβριος 2019), βάσει των οποίων ελήφθη η ισχύουσα Απόφαση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, κατ’ αντιστοιχία των προτάσεων του ΕΧΕ που αφορούν τις άλλες δύο υπό διαβούλευση μεθοδολογίες, θεωρείται από πλευράς της ΔΕΗ αναγκαία η διατήρηση και για το έτος 2021 των ρυθμίσεων που προβλέπονται από την προαναφερθείσα Απόφαση ΡΑΕ.

ΕΒΙΚΕΝ: Κατάργηση για να μη δημιουργηθεί ολιγοπώλιο

Από την πλευρά της, η ΕΒΙΚΕΝ υπενθυμίζει την πάγια θέση της να μην τίθενται περιορισμοί στα διμερή συμβόλαια με φυσική παράδοση, τα οποία συνάπτουν οι προμηθευτές.

Σημειώνει ότι το ανώτατο όριο 20% επί των διμερών συμβολαίων που δύναται να συνάπτει ένας προμηθευτής ως προς το σύνολο των πωλήσεων του, εφόσον αυτός κατέχει ποσοστό υψηλότερο του 4% στη λιανική αγορά έχει τεθεί ρυθμιστικά προκειμένου να διασφαλιστούν συνθήκες ρευστότητας στην αγορά επόμενης ημέρας και να μην συμπιέζονται οι τιμές.

Με δεδομένο ότι οι τιμές στην αγορά επόμενης ημέρας διαμορφώνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα η ΕΒΙΚΕΝ προτείνει την κατάργηση αυτής της ρυθμιστικής παρέμβασης στην αγορά επόμενης ημέρας, καθώς η διατήρησή της επί μακρόν ενδέχεται να δημιουργήσει ολιγοπωλιακές συνθήκες στην αγορά.

ΕΣΑΗ: Υπέρ σταδιακής αποκλιμάκωσης του ποσοστού

Καθώς καμία ουσιώδης μεταβολή δεν έχει επέλθει όσον αφορά τα μερίδια αγοράς και τα κίνητρα των συμμετεχόντων, ο ΕΣΑΗ υπογραμμίζει εκ νέου ότι ο περιορισμός Χ% πρέπει να αποσκοπεί στον περιορισμό της δεσπόζουσας επιχείρησης -η οποία στη χώρα μας έχει θέση καθαρού αγοραστή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας- από το να καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών με αγορές ενέργειας εκτός της Αγοράς Επόμενης Ημέρας. Για ένα μεταβατικό και μόνο διάστημα ο ΕΣΑΗ θα μπορούσε να δεχτεί την επιβολή ανάλογου περιορισμού και στους υπόλοιπους προμηθευτές, προφανώς με κλιμακωτή εφαρμογή.

Σε ό,τι αφορά τη λεπτομέρεια της ποσοτικοποίησης του περιορισμού για τη δεσπόζουσα επιχείρηση, ο ΕΣΑΗ συμφωνεί με την εισήγηση της ΕΧΕ ΑΕ για τον καθορισμό του ποσοστού Α% στο επίπεδο του 5%-10%, μετά το πρώτο τρίμηνο του 2021. 

Ειδικά για το πρώτο τρίμηνο του 2021 ο Σύνδεσμος αποδέχεται οι περιορισμοί να επιβληθούν και σε προμηθευτές πέραν της δεσπόζουσας επιχείρησης. Επειδή όμως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας κατά την επιβολή των περιοριστικών ορίων, ο ΕΣΑΗ προτείνει να μη γίνει οριζόντια εφαρμογή ενός ποσοστού σε προμηθευτές άνω του 4% αλλά να ακολουθηθεί μια σταδιακή αποκλιμάκωση του περιοριστικού ποσοστού. Η πρόταση έχει πρακτικά το ίδιο αποτέλεσμα όσον αφορά τη ρευστότητα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας με την εισήγηση του ΕΧΕ αλλά με μια αναλογικότερη επιβολή των περιορισμών.

Συγκεκριμένα, ο ΕΣΑΗ προτείνει να ισχύσουν τα εξής για το πρώτο τρίμηνο του 2021:

a. 1%<Χ<15%, Α=30%

b. 15%<Χ<30%, Α=20%

c. 30%<Χ<40%, Α=15%

d. 40%<Χ<50%, Α=10%

e. 50%<=Χ Α= 5%

Όσον αφορά τη λειτουργία των τριών λιγνιτικών μονάδων που απαιτούνται για τηλεθέρμανση, τονίζεται ότι ακόμα και το ποσοστό Α=5% είναι αρκετό για να καλύψει τη λειτουργία τους στο τεχνικό ελάχιστο κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε μηνών της θερμαντικής περιόδου. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ έχει ποσοστό περίπου 64% στη λιανική αγορά. Οπότε το 5% στην περίπτωση της ΔΕΗ μεταφράζεται σε περίπου 1,6-1,7 TWh/έτος. Όσο δηλαδή είναι και η παραγωγή των τριών λιγνιτικών μονάδων εάν λειτουργούν στο τεχνικό ελάχιστο συνεχώς επί πέντε μήνες. 

Παράλληλα, ο σύνδεσμος παρατηρεί ότι στη διάρκεια αυτού του τριμήνου θα πρέπει να γίνεται συνεχής αξιολόγηση από τη ΡΑΕ όσον αφορά τη ρευστότητα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και να προσδιοριστούν οι τυχόν ατέλειες και οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Στη συνέχεια ανάλογα με τα ευρήματα της αξιολόγησης -και εάν κριθεί αναγκαίο- να δοθεί μια εφάπαξ παράταση κατά μέγιστο μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2021 στην επιβολή των ως άνω περιορισμών στους εναλλακτικούς προμηθευτές ώστε να εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. 

Τέλος, η σχετική απόφαση της ΡΑΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει τη ρητή διατύπωση, ότι μετά την ενδεχόμενη εφάπαξ παράταση, ο περιορισμός του 5-10% (Α) θα παραμείνει μόνο για την εταιρεία που το μερίδιο λιανικής προμήθειάς της ξεπερνά το 50% (Χ).

 

Χάρης Αποσπόρης 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου