Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

Σε (επανα)πιστοποίηση των συστήματων περιβαλλοντικής διαχείρισης μονάδων της προχωράει η ΔΕΗ


Στην επαναπιστοποίηση/αρχική πιστοποίηση και την ετήσια επιτήρηση των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΑΗΣ, ΥΗΣ και ΤΣΠ προχωράει η ΔΕΗ.

Οι απαιτούμενοι έλεγχοι/επιθεωρήσεις θα διενεργηθούν από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, με σκοπό να αξιολογηθεί το κατά πόσο το προς πιστοποίηση/επαναπιστοποίηση Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του κάθε υπό εξέταση Σταθμού

Παραγωγής, για το καθορισμένο πεδίο εφαρμογής του, ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του ISO 14001, ώστε να εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό.

Η διάρκεια του Πιστοποιητικού ISO 14001 είναι 3 έτη και περιλαμβάνει την αρχική Επιθεώρηση του Συστήματος για την Πιστοποίηση/Επαναπιστοποίηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) και 2 ετήσιες Επιτηρήσεις του ΣΠΔ. 

Οι προς επιθεώρηση εγκαταστάσεις έχουν μοιραστεί σε 3 ομάδες, ως εξής:

Ομάδα 1: Συγκρότημα Αράχθου (ΥΗΣ Πουρναρίου Ι & ΙΙ), συγκρότημα Αράχθου (ΥΗΣ Πηγών Αώου), συγκρότημα Νέστου (ΥΗΣ Θησαυρού και Πλατανόβρυσης), συγκρότημα Αλιάκμονα (ΥΗΣ Πολυφύτου, Σφηκιάς, Ασωμάτων και Ιλαρίωνα), συγκρότημα Αλιάκμονα (ΥΗΣ Άγρα και Εδεσσαίου), ΥΗΣ Λάδωνα, ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα (αρχική πιστοποίηση) 

Ομάδα 2: ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου ,Λιγνιτική Μελίτης, ΑΗΣ Κομοτηνής, ΑΗΣ Μεγαλόπολης V, Λιγνιτική Μεγαλόπολης

Ομάδα 3: ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, ΑΗΣ Χανίων, ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου - ΘΗΣ Κατταβιάς, ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, ΑΗΣ Αλιβερίου, ΤΣΠ Σκύρου.

Η μέγιστη ενδεικτική διάρκεια της σύμβασης που θα συνάψει η ΔΕΗ με τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης που θα επιλέξει κατόπιν διαγωνισμού που έχει ήδη προκηρυχθεί θα είναι πενταετής. 

Στο πλαίσιο ισχύος της σύμβασης, κάθε Ετήσια Επιτήρηση ΣΠΔ συγκεκριμένου Σταθμού Παραγωγής δεν θα υπερβαίνει τον ένα χρόνο από την αντίστοιχη προηγούμενη.   

Η σύμβαση μεταξύ της ΔΕΗ και του αναδόχου που θα προκύψει από το διαγωνισμό, θα λήξει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και της δεύτερης ετήσιας επιτήρησης για όλα τα ΣΠΔ που θα του ανατεθούν. 


Γιάννα Παπαδημητρίου 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου