Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020

ΔΕΗ / Άλλη μια διάσωση στις πλάτες των καταναλωτών. Ακόμη μια φορά φουσκώνουν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ .

Η επιβάρυνση των καταναλωτών, «μικρών» και «μεγάλων», για το κλείσιμο της νέας «μαύρης τρύπας» που δημιουργήθηκε στον Ειδικό

Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) παγιώνεται με μόνιμο «καπέλο» στο ντίζελ, αλλά και υποθηκεύοντας τα αναμενόμενα οφέλη στις χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) από τις διασυνδέσεις των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα, ενώ, αντίθετα, έκτακτη και άπαξ είναι η συνδρομή των προμηθευτών -παρά τα υπερκέρδη που αποκόμισαν από τη διαμόρφωση των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρισμού- και των παραγωγών ΑΠΕ.

Μετά τους χειρισμούς στη ΔΕΗ επαναλαμβάνεται επικίνδυνα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος για τη... διάσωση, αυτή τη φορά, του ΕΛΑΠΕ μετακυλίεται και πάλι στις πλάτες των καταναλωτών.

Βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Μηνιαίο Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ - ΣΗΘΥΑ (Αύγουστος - Οκτώβριος 2020), του Διαχειριστή των ΑΠΕ (ΔΑΠΕΕΠ), η πρόβλεψη για το 2021 είναι ότι ο ΕΛΑΠΕ θα κλείσει με καθαρό πλεόνασμα ύψους 6,17 εκατ. ευρώ, ή 76,17 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των 70 εκατ. που συνιστούν το ειδικό αποθεματικό ασφαλείας έκτακτων δαπανών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με τα «βασικά» έσοδά του ο λογαριασμός θα είχε και του χρόνου έλλειμμα -90,83 εκατ., όμως θα κλείσει με πλεόνασμα, καθώς προϋπολογίζονται επιπλέον 167 εκατ. ευρώ και ειδικότερα:

  • 25 εκατ. από ειδικό τέλος έκδοσης βεβαίωσης παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
  • 92 εκατ. από το «πράσινο τέλος» στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης.
  • 50 εκατ. από τον μηχανισμό αυξομείωσης χρέωσης ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ.

Όπως είναι προφανές, το μεγαλύτερο μέρος, συνολικά 142 εκατ. μόνο για το 2021, προέρχονται από την άμεση ή την έμμεση επιβάρυνση όλων των καταναλωτών.

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα θεσμοθετήθηκε «καπέλο» 0,03 ευρώ / λίτρο στην κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης (diesel) που υπολογίζεται ότι θα αποφέρει ετησίως 100 εκατ.

Έκτακτο τέλος χρέωσης

Το έτερο ποσό των 50 εκατ. φαίνεται ότι προκύπτει από την υιοθέτηση μηχανισμού ισόποσης αυξομείωσης μεταξύ χρέωσης ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ, όπως είχε ανακοινώσει το ΥΠΕΝ στις 13 Νοεμβρίου και έκτοτε... ουδέν νεότερον. Τότε το ΥΠΕΝ υποστήριζε ότι το αποτέλεσμα από τον μηχανισμό αυτό συνδέεται με τη σταδιακή διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα και μάλιστα διαβεβαίωνε ότι δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση των καταναλωτών, αποσιωπώντας ότι στην ουσία υποθηκεύει τη μελλοντική ελάφρυνση των λογαριασμών τους (με τη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ) που εξαγγέλλει όταν κόβει κορδέλες στα νησιά... Υπολόγιζε δε ότι από το 2021 με τη λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Πελοποννήσου θα μπορεί να ενισχυθεί ο ΕΛΑΠΕ με 50 ευρώ ετησίως, ενώ με τη λειτουργία της «μεγάλης» διασύνδεσης (Κρήτη - Αττική) από το 2024 το ποσό αυτό εκτοξεύεται στα 200 εκατ. ετησίως.

Ωστόσο, δεν έχουν υπάρξει περαιτέρω ανακοινώσεις για το μέτρο αυτό, ενώ οι υπόλοιπες παρεμβάσεις που είχε ανακοινώσει τον Νοέμβριο το ΥΠΕΝ θεσμοθετήθηκαν. Πάντως το υφιστάμενο πλαίσιο που διέπει τις ΥΚΩ και σε επίπεδο Ε.Ε. δεν φαίνεται συμβατό με τους σκοπούς που εξυπηρετεί ο ανωτέρω μηχανισμός, δεδομένου ότι οι ΥΚΩ ως Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος έχουν πρωτίστως κοινωνική διάσταση.

Σε αντίθεση με τους καταναλωτές, οι προμηθευτές θα συνδράμουν με έκτακτο τέλος χρέωσης 2 ευρώ / μεγαβατώρα μόνο το 2021, που υπολογίζεται συνολικά σε 110 εκατ., ενώ η επιβάρυνση των παραγωγών ΑΠΕ ισοδυναμεί με 6% του κύκλου εργασιών μόνο για το 2020, που συνολικά εκτιμάται σε επίσης 110 εκατ. ευρώ.

 

www.avgi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου