Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

Κοινή συμμετοχή Grid Telecom (ΑΔΜΗΕ) και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής στο διαγωνισμό για τα ευρυζωνικά δίκτυα

 

Πιο έντονη δραστηριοποίηση της θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ, Grid Telecom, στην αγορά των τηλεπικοινωνιών ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του διαχειριστή ενόψει της ανάπτυξης του δικτύου 5G αλλά και της ανάπτυξης των νέων data centers στη χώρα μας.

Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος και διευθύνων

σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μ. Μανουσάκης, η Grid Telecom θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό για τα ευρυζωνικά Ultra fast Broadband κατεβαίνοντας μέσω κοινού σχήματος  με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή σε ποσοστό 50- 50%. Όπως ανέφερε η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να διασφαλιστεί από την πολιτεία ότι το project και το πλαίσιο του έργου θα είναι βιώσιμο. Σημειώνεται ότι το σχήμα Grid Telecom ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή δε θα εισφέρει πελάτες στο έργο, δηλαδή οι δύο εταιρείες δε θα είναι υπεύθυνες για τη διείσδυση των υπηρεσιών στη λιανική κάτι που θα πρέπει να γίνει από τους 4 παρόχους οι οποίοι και θα αξιοποιήσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη δραστηριότητα στην αγορά των telecoms μέσω της σύμβασης ενοικίασης του δικτύου του στη Wind για μια περίοδο 15 ετών. Στόχος του διαχειριστή μέσω της δραστηριότητας της Grid Telecom είναι να παράσχει υπηρεσίες κίνησης δεδομένων μέσω του δικτύου οπτικών ινών που ήδη υφίσταται ενώ παράλληλα προτίθεται να εγκαταστήσει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό πάνω σε υφιστάμενες υποδομές αλλά και να αναπτύξει δικό της μητροπολιτικό δίκτυο σε περιοχές όπου σήμερα δε διαθέτει δίκτυο ως διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση η δραστηριότητα της Grid Telecom θα αφορά τη χονδρική και την παροχή υπηρεσιών στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν υψηλές απαιτήσεις για διασυνδέσεις υψηλών ταχυτήτων. Παράλληλα εξετάζονται εμπορικές συνεργασίες με τηλεπικοινωνιακές εταιρείες για ανταλλαγή χωρητικοτήτων ή οπτικών ινών.

Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι η Grid Telecom ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2019 ως 100% θυγατρική του Ομίλου ΑΔΜΗΕ και αποτελεί το όχημα του Διαχειριστή για την είσοδό του στην τηλεπικοινωνιακή αγορά. Οι πυλώνες δραστηριοποίησης της Grid Telecom καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα στην χονδρεμπορία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών:

- Διάθεση σκοτεινής ίνας μέσω του εναέριου και υποθαλάσσιου δικτύου του ΑΔΜΗΕ και του συμπληρωματικού χερσαίου δικτύου της GRID,

- Διάθεση υπηρεσιών χωρητικότητας υπερ-υψηλών ταχυτήτων (10GΧn) μέσω ενός state-of-the-art δικτύου DWDM, διασφαλίζοντας πολύ υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας υπηρεσίας, αρχής γενομένης από τις αρχές του 2021,

- Διάθεση υπηρεσιών συνεγκατάστασης επί των πυλώνων, εντός των ΚΥΤ και των Υ/Σ  του ΑΔΜΗΕ σε ολόκληρη  την χώρα έτσι ώστε οι πελάτες να μπορούν να εγκαθιστούν  τηλεπικοινωνιακό  εξοπλισμό,

Το μήκος του υφιστάμενου οπτικού δικτύου ανέρχεται σε 3.000 χλμ. και συνεχώς επεκτείνεται ακολουθώντας την ανάπτυξη του χερσαίου και υποθαλάσσιου δικτύου υψηλής τάσης του ΑΔΜΗΕ. 

Η Εταιρεία σκοπεύει να διπλασιάσει το υπάρχον δίκτυο οπτικών ινών που διαθέτει σε βάθος πενταετίας, φτάνοντας τα 6.000 χλμ., ως αποτέλεσμα της επέκτασης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων από τον ΑΔΜΗΕ. Επίσης, το ιδιόκτητο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της GRID θα επεκταθεί σταδιακά στα Βαλκάνια τα επόμενα χρόνια. Σημειώνεται ότι ήδη το δίκτυο έχει προσεγγίσει όλες τις γειτονικές χώρες.

Τα πλεονεκτήματα του δικτύου οπτικών ινών της Grid αφορούν το εύρος κάλυψης και την ποιότητα & ασφάλεια των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα:

  • Εναλλακτικές οδεύσεις με αυξημένη προστασία 
  • Συνεχής επέκταση δικτύου βάσει πλάνου ΑΔΜΗΕ για το ηλεκτρικό δίκτυο
  • Επέκταση εκτός συνόρων
  • Οπτικό Δίκτυο χωρίς διακοπές 
  • Μικρότερο μήκος Ο.Ι. => καλύτερη υπηρεσία και πιο οικονομική   
  • Αδιάληπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εντός των ΚΥΤ και Υ/Σ

To target group της Grid Telecom αποτελείται από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν μεγάλες απαιτήσεις για διασυνδέσεις υψηλών ταχυτήτων. Παράλληλα, εξετάζονται εμπορικές συνεργασίες με τηλεπικοινωνιακές εταιρείες για ανταλλαγή χωρητικοτήτων ή οπτικών ινών.

Μέχρι το τέλος του 2020, η GRID TELECOM θα έχει παρουσία στα Data Centers των εταιρειών Lamda Hellix, Sparkle, Synasecom και Lancom, αποκτώντας προνομιακή πρόσβαση σε ένα ευρύ εθνικό και διεθνές πελατολόγιο. H χώρα μας, παρότι διαθέτει ορισμένα Data Centers τα οποία ξεπερνούν τα διεθνή standards, εξακολουθεί να είναι ουραγός σε σχέση με το πλήθος των Data Centers άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η περαιτέρω  ανάπτυξή τους απαιτεί ισχυρές υποδομές όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Ο Όμιλος  του ΑΔΜΗΕ θα σταθεί αρωγός στην ανάπτυξη αυτή γιατί πιστεύει ότι η Ελλάδα θα αποκομίσει τεράστια οφέλη από την εισροή ξένων επενδύσεων, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει ήδη ξεκινήσει να διαφαίνεται.  Δείτε σχετική παρουσίαση στα επισυναπτόμενα.

Συνοδευτικά αρχεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου