Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

Ετοιμάζει τις μπουλντόζες η ΔΕΗ – Μέχρι τα τέλη του 2022 τα σχέδια για την κατεδάφιση των αποσυρόμενων ΑΗΣ και ορυχείων


Την προεργασία προκειμένουν να μπουν οι μπουλντόζες για την κατεδάφιση ΑΗΣ και ορυχείων στην ευρύτερη περιοχή της Πτολεμαΐδας,, τη Μεγαλόπολη, αλλά και την Αττική ξεκινά η ΔΕΗ.

Αυτό σηματοδοτεί η προκήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (EPCM) για τον σχεδιασμό, τον

προγραμματισμό και την υλοποίηση των εργασιών καθαίρεσης, διαχείρισης υλικών και κατεδάφισης των αποσυρόμενων ΑΗΣ και ορυχείων.

Ενδεικτικά, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα προσφέρει ο ανάδοχος του έργου στη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής της ΔΕΗ περιλαμβάνουν:

-Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών διαγωνιστικών διαδικασιών

-Εκπόνηση προϋπολογισμών και μελετών επικινδυνότητας (risk management) έργων

-Παρακολούθηση του προγραμματισμού υλοποίησης των έργων

-Παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

-Επί τόπου παρακολούθηση εργασιών απόσυρσης.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης που θα υπογράψει ο ανάδοχος με τη ΔΕΗ ορίζεται, σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, σε 12 μήνες από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός, του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 590.790 ευρώ.

 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου