Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

Επιστολή Σκρέκα στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για την επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστολή προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με θέμα την επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος απέστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. 

Όπως αναφέρεται, λόγω της διατήρησης των υψηλών τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, κρίνεται σκόπιμο να

επικαιροποιηθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη εφαρμογή της επιδότησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επιστολή, δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι καταναλωτές που συνδέονται στη χαμηλή τάση, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων ειδικών τιμολογίων (ΚΟΤ, ΤΥΑ).

Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, 2021 περίοδος που δύναται να παραταθεί ανάλογα με τις συνθήκες στις διεθνείς αγορές αλλά και την ελληνική.

Η επιδότηση για τους καταναλωτές που είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας, που συμπεριλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής σχετιζόμενες με τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται για τον μήνα Σεπτέμβριο στα 30 ευρώ/MWh, τον Οκτώβριο στα 60 ευρώ/MWh εκτός των δικαιούχων του ΚΟΤ και του ΤΥΑ για τους οποίου η επιδότηση ορίζεται στα 80 ευρώ/MWh. Για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στα 130 ευρώ/MWh εκτός των δικαιούχων του ΚΟΤ και του ΤΥΑ για τους οποίους η επιδότηση ορίζεται στα 150 ευρώ/MWh.

Για τους καταναλωτές που είναι συμβεβλημένοι σε τιμολόγια χωρίς ρήτρες αναπροσαρμογής, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται για όλη την περίοδο εφαρμογής του μέτρου στα 20 ευρώ/MWh.

Η επιδότηση χορηγείται για τις πρώτες 300 Kwh κάθε μήνα (310 Kwh για τους μήνες με 31 ημέρες).

Οι αναθεωρημένες επιδοτήσεις υπολογίζονται για κάθε δικαιούχο ως το γινόμενο της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του κάθε μήνα έως τα όρια κατανάλωσης των 300 Kwh και εφαρμόζονται στους λογαριασμούς, έναντι ή εκκαθαριστικούς κατά περίπτωση, που εκδίδονται εντός του μηνός Νοεμβρίου και εφεξής και καλύπτουν περιόδους κατανάλωσης που εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου. Στους λογαριασμούς ενσωματώνεται και η επιδότηση που αφορά στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου και δεν έχει υπολογιστεί στους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί σε προγενέστερη ημερομηνία. Η επιδότηση παρέχεται υποχρεωτικά στους λογαριασμούς εφόσον περιλαμβάνουν χρέωση της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Η χορήγηση γίνεται από τον εκάστοτε προμηθευτή που εκπροσωπεί τον καταναλωτή. Το ακριβές ποσό της επιδότησης θα πρέπει να εμφανίζεται ως διακριτή πίστωση στους λογαριασμούς, στο πεδίο των ανταγωνιστικών χρεώσεων υπό τον τίτλο "Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης”

Οι προμηθευτές θα πρέπει να αποστείλουν τους δικαιούχους της επιδότησης μέχρι την 30ή Νοεμβρίου στη διεύθυνση Ενέργειας του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ και στον διαχειριστή δικτύου διανομής αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των πελατών Χαμηλής Τάσης που ήταν συμβεβλημένοι με αυτούς την 31η Αυγούστου 2021, τον αριθμό των δικαιούχων ΚΟΤ Α και Β και ΤΥΑ, καθώς και τα εκτιμώμενα ποσά προς επιδότηση ανά κατηγορία πελατών χαμηλής τάσης με βάση το μέγιστο επιδοτούμενο όριο και την αντίστοιχη κατανάλωση των παροχών αυτών κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες του προηγούμενου έτους.

Η διαδικασία πίστωσης των ποσών θα διενεργηθεί βάσει των μεριδίων εκπροσώπησης πελατών ΧΤ και διακριτά των αντίστοιχων μεριδίων πελατών ΚΟΤ έκαστου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 31η Αυγούστου 2021 και αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Σε περίπτωση που κάποιος προμηθευτής χορηγεί συμπληρωματικά τυχόν επιπλέον έκπτωση εκτός της κρατικής επιδότησης, αποτυπώνει επίσης διακριτά το επιπλέον ποσό στο πεδίο των ανταγωνιστικών χρεώσεων.

Η επιστολή καταλήγει επισημαίνοντας ότι με ΚΥΑ που θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα θα καθοριστούν ειδικότερα θέματα σχετικά με τον καθορισμό των δικαιούχων καταναλωτών της επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, το ύψος της επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, τα ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, η διαδικασία απόδοσης της πίστωσης στους προμηθευτές καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη χορήγηση της επιδότησης.

 

Newsbomb

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου