Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021

Στην τελική ευθεία για τα πρώτα φωτοβολταϊκά της σύμπραξης με την RWE Renewables μπαίνει η ΔΕΗ – Προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί για χωματουργικές εργασίες


Τους πρώτους διαγωνισμούς για τις χωματουργικές εργασίες στο Ορυχείο Αμυνταίου, προκειμένου να διαμορφωθούν τα δάπεδα για τα φωτοβολταϊκά της σύμπραξης ΔΕΗ Ανανεώσιμες – RWE Renewables προκήρυξε η ΔΕΗ.

Με βάση τη συμφωνία των δύο πλευρών, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα

εισφέρει στο σχήμα φωτοβολταϊκά 940 MW στο ορυχείο του Αμυνταίου, των οποίων η αδειοδότηση έχει προχωρήσει, ενώ η RWE Renewables θα εισφέρει έργα συνολικής ισχύος 1 GW, τα οποία θα προκύψουν μέσα από την πλειάδα όσων έχουν περάσει από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες της ΡΑΕ. 

Οι δυο διαγωνισμοί που προκήρυξε οι ΔΕΗ σηματοδοτούν ότι πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την έναρξη της κατασκευής των πρώτων έργων, στα πλαίσια της συμφωνίας με την RWE Renewables.

Πρόκειται για δυο διαγωνισμούς, με αντικείμενο την εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση-διάστρωση και συμπύκνωση αγόνων αποθέσεων της υψηλής Απόθεσης του Ορυχείου.

Ο πρώτος διαγωνισμός, ύψους 1.140.000 ευρώ, αφορά 950.000 FM3 αγόνων αποθέσεων για τη διαμόρφωση των δαπέδων για τα πολύγωνα 4Β2Α και 4Β2Β και ο δεύτερος, ύψους 1.170.000 ευρώ, αφορά 1.000.000 FM3 αγόνων αποθέσεων για τη διαμόρφωση των δαπέδων για τα πολυγωνα 4Β, 4B1, 4Δ2 και 4Α6.

Η χρονική διάρκεια του έργου, και για τους δύο διαγωνισμούς, ορίζεται, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, σε 2 μήνες. 

Τα προς διακίνηση υλικά αποτελούνται από άγονα υλικά αποθέσεων ποικίλης σύστασης (άργιλοι, μάργες και άμμοι) ιζηματογενών πετρωμάτων υπερκειμένων και ενδιαμέσων του λιγνιτικού κοιτάσματος τα οποία προέκυψαν από την εξορυκτική διαδικασία του Ορυχείου Αμυνταίου. Για τον πρώτο εκ των δύο διαγωνισμών, ο προβλεπόμενος μηνιαίος ρυθμός διακίνησης είναι 475.000 κ.μ. στερεά, ενώ για τον δεύτερο 500.000 κ.μ.

Για την υλοποίηση των δαπέδων οι επιμέρους αποθέσεις θα πρέπει να αναπτυχθούν σε βαθμίδες ύψους 1 μέτρου το μέγιστο, ούτως ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή συμπύκνωση τους. Στην τελική φάση τα δάπεδα, τόσο στις περιοχές εκσκαφής όσο και στις περιοχές απόθεσης θα ισοπεδώνονται με την χρήση δονητικού οδοστρωτήρα. 

Οι περιοχές εκσκαφής και απόθεσης θα προστατεύονται από τα όμβρια ή άλλα νερά με κατασκευή τάφρων, που θα οδηγούν τα νερά εκτός του χώρου της εργολαβίας.

 

Γιάννα Παπαδημητρίου 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου