Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

Πώς οι λιγνίτες δημιουργούν αξία στην ΔΕΗ

 

Το μεγαλύτερο λιγνιτικό δυναμικό της χώρας είναι συγκεντρωμένο σε τρεις περιοχές - λεκάνες κατά μήκος του άξονα Φλώρινα - Αμύνταιο - Πτολεμαϊδα - Κοζάνη - Σέρβια. Στο Λιγνιτικό Κέντρο Πτολεμαϊδας - Αμυνταίου λειτουργούν σήμερα τέσσερα λιγνιτωρυχεία: Το Ορυχείο Νοτίου Πεδίου, το

Ορυχείο Καρδιάς, το Ορυχείο Κυρίου Πεδίου και το Ορυχείο Αμυνταίου (συμπεριλαμβανομένου και του ορυχείου στη Φλώρινα). Στο Λιγνιτικό Κέντρο Πτολεμαϊδας - Αμυνταίου απασχολούνται περίπου 5.000 άτομα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Ελληνικό Δημόσιο θα αποκτήσει από τη ΔΕΗ έναντι 1 ευρώ τα δύο τρίτα των 230.000 στρεμμάτων που κατέχει στην Δυτική Μακεδονία και στην Μεγαλόπολη στα οποία βρίσκονται τα πεδία εξόρυξης λιγνίτη. Αν το μέγεθος της έκτασης φαίνεται μικρό αρκεί να αναφερθεί ότι η έκταση του Ελληνικού που μέρος της θα αξιοποιηθεί προς οικιστική ανάπτυξη και έχει περιέλθει στην Lamda Development είναι 6.200 στρέμματα, μιλάμε δηλαδή για μια έκταση 24 φορές μεγαλύτερη από αυτή του Ελληνικού.

Η ΔΕΗ ως ιδιοκτήτης και παραχωρησιούχος είχε τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του λιγνίτη, ο οποίος βρίσκεται στο υπέδαφος της περιοχής αλλά και των ορυχείων. Η εταιρεία όφειλε στο τέλος της ζωής του κοιτάσματος να αποκαταστήσει τις περιοχές υλοποιώντας δράσεις επιστροφής του ανάγλυφου στην προηγούμενη μορφή. Το κόστος αποκατάστασης είχε προσδιορισθεί στα 300 εκατ. ευρώ ωστόσο τώρα υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης απαλλάσσοντας την ΔΕΗ από την σχετική υποχρέωση με αντάλλαγμα την εκχώρηση των εκτάσεων.

Η ΔΕΗ θα μπορεί να αντιστρέψει μέρος ή το σύνολο των προβλέψεων που έχει στον ισολογισμό της (428 εκατ. ευρώ) οι οποίες αφορούν το μελλοντικό κόστος αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Επειδή ωστόσο οι προβλέψεις αυτές δύναται να υλοποιηθούν σε βάθος δεκαετίας η καθαρή παρούσα αξία των προβλέψεων προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ.

Οι προβλέψεις δεν αφορούν ταμειακές εισροές ή εκροές στην κατάσταση αποτελεσμάτων, ωαστόσο μπορούν να υποστηρίξουν την τελική γραμμή ευθυγραμμίζοντας την κερδοφορία με την αρχική κατεύθυνση της διοίκησης για λειτουργικά κέρδη 850 εκατ. ευρώ στη φετινή χρήση ή σε κάποια από τις επόμενες χρήσεις.

Το βασικότερο όμως όλων είναι ότι η ΔΕΗ δεν θα χρειαστεί στο μέλλον να βγάλει χρήματα από το ταμείο της αξιοποιώντας έτσι τα χρήματα της ΑΜΚ αλλά και της πώλησης του ΔΕΔΔΗΕ για την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου. Σε όρους αποτίμησης η εξοικονόμηση των ταμειακών ροών πηγαίνει κατευθείαν στην αύξηση της αξίας της επιχείρησης.

Και για την τοπική κοινωνία ωστόσο υπάρχουν σημαντικά οφέλη καθώς εγκαταλείπεται μια δραστηριότητα με σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση και στη θέση της θα υπάρξουν ηπιότερες αναπτύξεις προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Η διαβούλευση για το ζήτημα έχει ολοκληρωθεί και απ' ότι φαίνεται προκρίνονται τέσσερα πολεοδομικά σχέδια.

Για την υλοποίηση του πλάνου αξιοποίησης θα απασχοληθεί ο τοπικός πληθυσμός με αναβάθμιση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας αναπληρώνοντας όσες θα καταργηθούν από το κλείσιμο των μονάδων. Το πλάνο είναι προς όφελος όλων, κάτι που φυσικά μένει να φανεί και στην πράξη.

(του Μάνου Χατζηδάκη, liberal.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου