Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021

Ξανακάθεται στα θρανία και βουτάει στα βαθιά ο ΔΕΔΔΗΕ – Προστίθενται στο καταστατικό καταδυτικές δραστηριότητες και υπηρεσίες κατάρτισης


Την τροποποίηση δυο άρθρων του καταστατικού του ΔΕΔΔΗΕ θα εισηγηθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαχειριστή, όπως αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίασή του.

Στόχος των προτεινόμενων προσθηκών είναι η αποτύπωση στο

καταστατικό νέων δραστηριοτήτων τις οποίες προτίθεται να αναπτύξει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα, θα προταθεί η προσθήκη στο άρθρο 2 παρ. 6 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας (αφορά το πως ο Διαχειριστής μπορεί να πραγματώνει τους αναφερόμενους στο καταστατικό σκοπούς) δυο εδαφίων. 

Με το πρώτο, θα προβλέπεται η δυνατότητα του ΔΕΔΔΗΕ να διαθέτει καταδυτικά συνεργεία, να προβαίνει σε δραστηριοποίηση καταδυτικού συνεργείου και να προβαίνει σε εν γένει καταδυτικές δραστηριότητες και εργασίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο οικείο νομοθετικό πλαίσιο.

Με το δεύτερο, θα προστίθενται στους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω και ίδρυσης Ι.Ε.Κ ή Κέντρων Δια Βίου Μάθησης πρώτου και δεύτερου επιπέδου. 


Γιάννα Παπαδημητρίου

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου