Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018

Από την Πέμπτη (15/2) οι αιτήσεις για ένταξη στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο – Τα νέα κριτήρια

Αποτέλεσμα εικόνας για κοτ 
Εκτός από το εισόδημα, θα λαμβάνεται υπόψη και η γενικότερη περιουσιακή κατάσταση όσων αιτηθούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
Την προσεχή Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το νέο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ, στο οποίο έχουν αλλάξει τα κριτήρια υπαγωγής, ώστε να μην λαμβάνεται υπόψη
μόνο το εισόδημα αλλά η συνολικότερη περιουσιακή εικόνα του νοικοκυριού.
Για την ένταξη στο νέο Κοινωνικό Τιμολόγιο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (www.idika.gr).
Αίτηση για ένταξη στο νέο KOT πρέπει να υποβάλουν στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και όσοι είναι ήδη δικαιούχοι του KOT.
Όπως ορίζει η υπουργική απόφαση σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού.
Σε αυτήν την περίπτωση κατά την επεξεργασία της αίτησης θα ζητηθεί η συναίνεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών του TAXISnet για αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται από τους αρμόδιους φορείς.
Η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από όλα τα μέλη του νοικοκυριού που έχουν τέτοια υποχρέωση και η συναίνεση όλων των φιλοξενούμενων ενηλίκων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης.
Τα εισοδηματικά κριτήρια για τη δεύτερη κατηγορία διαμορφώνονται ως εξής:
• 1 άτομο: 9.000 ευρώ
• Μονογονεϊκή + 1 ανήλικος ή 2 ενήλικοι: 13.500 ευρώ
• Μονογονεϊκή + 2 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικος: 15.750 ευρώ
• Μονογονεϊκή + 3 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι: 18.000 ευρώ Μονογονεϊκή + 4 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι + 1 ανήλικος: 24.750 ευρώ
• Μονογονεϊκή + 5 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 4 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 4 ενήλικοι: 27.000 ευρώ.
Επίσης, η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή το εξωτερικό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, όριο που προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος μέχρι το ποσό των 180.000.

Οι δικαιούχοι της πρώτης κατηγορίας

Στην πρώτη κατηγορία ως κριτήρια λήψης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ισχύουν τα εξής:
• Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενη κατά 15 000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.
• Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού επιβατικά Ι.Χ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 6.000 ευρώ.
• Το συνολικό ύψος εισοδήματος έως έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα παρακάτω ποσά και συγκεκριμένα: 1 άτομο - 1.200 ευρώ, Μονογονεϊκή + 1 ανήλικος ή 2 ενήλικοι - 1.800 ευρώ, Μονογονεϊκή + 2 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικος – 2.100 ευρώ, Μονογονεϊκή + 3 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι - 2.400 ευρώ, Μονογονεϊκή + 4 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι + 1 ανήλικος - 2.700 ευρώ, Μονογονεϊκή + 5 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι 4 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 4 ενήλικοι - 3.000 ευρώ.
Επίσης το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος ενσωμάτωσε για πρώτη φορά το περιουσιακό κριτήριο στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ.
Έτσι για έναν ενήλικο η αξία του ακινήτου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 120.000 ευρώ.
Για ένα ζευγάρι το όριο είναι 135.000 ευρώ.
Για οικογένεια με ένα παιδί το όριο ανεβαίνει στις 150.000 ευρώ.
Για οικογένεια με δύο παιδιά το περιουσιακό όριο διαμορφώνεται στις 165.000 ευρώ.
Για οικογένεια με τρία παιδιά το όριο διαμορφώνεται στα 180.000 ευρώ που είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.

Πηγή: www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου