Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Μειώσεις οφειλών προς τη ΔΕΗ και ακυρώσεις λογαριασμών μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου

Αποτέλεσμα εικόνας για Συνηγόρου του ΠολίτηΠεριγραφή

Πολίτες ζήτησαν τη μεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, διαμαρτυρόμενοι για την επιβολή από την ΔΕΗ ΑΕ αδικαιολόγητων χρεώσεων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε εγγράφως από την ΔΕΗ ΑΕ την
επανεξέταση των λογαριασμών, την αιτιολόγηση των χρεώσεων, την αναμόρφωση των οφειλών και την ακύρωση των λογαριασμών. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η ΔΕΗ ΑΕ προέβη στις απαραίτητες διορθώσεις.

Συνοδευτικά Αρχεία

1. Σύνοψη Διαμεσολάβησης

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ιωάννης Π. Σαγιάς
Ειδική επιστήμονας: Αθηνά Κουτρουμάνη

Φεβρουάριος 2018

Πολίτες ζήτησαν τη μεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, διαμαρτυρόμενοι για την επιβολή από την ΔΕΗ ΑΕ αδικαιολόγητων χρεώσεων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πολίτες διαμαρτύρονταν:

-για χρεώσεις διαφοροποιημένες από τις καταγεγραμμένες καταμετρήσεις,

-για αχρεωστήτως καταβληθείσα αναπροσαρμογή προκαταβολής έναντι κατανάλωσης σε δικαιούχο κοινωνικού οικιακού τιμολογίου και

-για εσφαλμένη χρέωση κατανάλωσης λόγω βλάβης σε μετρητή διπλής εγγραφής (νυχτερινό τιμολόγιο).

Ειδικότερα, στη μία περίπτωση, παρατηρήθηκε ότι η διαφοροποίηση ανάμεσα στις χρεώσεις που αναφέρονταν στους λογαριασμούς της ΔΕΗ ΑΕ και στις πραγματικές καταναλώσεις οφειλόταν στη μη λήψη μέτρησης επί ενάμισι έτος. Στην άλλη περίπτωση, η ΔΕΗ ΑΕ επέβαλε σε πολίτη χρέωση αναπροσαρμογής προκαταβολής έναντι κατανάλωσης (εγγύηση διακοπής ρεύματος), για διακοπή που όμως δεν είχε πραγματοποιηθεί, λόγω του ότι ο πολίτης ήταν δικαιούχος κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. Στην τρίτη περίπτωση, ο πολίτης χρεωνόταν με τιμολόγιο ημερήσιας χρέωσης (κανονικό) για κιλοβατώρες που καταναλώνονταν στο ωράριο χαμηλής χρέωσης (νυχτερινό), λόγω βλάβης του μετρητή.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε εγγράφως από την ΔΕΗ ΑΕ την επανεξέταση των λογαριασμών, την αιτιολόγηση των χρεώσεων, την αναμόρφωση των οφειλών και την ακύρωση των λογαριασμών.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η ΔΕΗ ΑΕ προέβη στις απαραίτητες διορθώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, η ΔΕΗ ΑΕ έκανε νέα τιμολόγηση από την οποία προέκυψε πιστωτική διαφορά η οποία επεστράφη στον πολίτη. Στην δεύτερη περίπτωση, διαγράφηκε η οφειλή από το λογαριασμό του δικαιούχου κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, καθώς αποδείχτηκε ότι το ποσό είχε εσφαλμένα χρεωθεί στον πολίτη αυτόματα μέσω του μηχανογραφικού συστήματος. Στην τρίτη περίπτωση, η βλάβη του διπλού μετρητή επιδιορθώθηκε, η οφειλή επαναϋπολογίστηκε και ο πολίτης έλαβε νέο διορθωτικό λογαριασμό.

Πληροφορίες: 213 1306712, 213 1306670, press@synigoros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου