Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΔΟΠ ΔΕΗ κατά την διαδικασία διαπραγμάτευσης για την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2018

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΔΟΠ ΔΕΗ 
Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, κατά την διαδικασία διαπραγμάτευσης για την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2018, κατέθεσε τα παρακάτω αιτήματα:
 Άμεση εφαρμογή της παραγράφου 2 κεφάλαιο Γ’ της ΕΣΣΕ/2015.
 Απαλοιφή της περικοπής 35% των μισθωτών που απασχολούνται στα καθήκοντα του ταμία και αφορά την αποζημίωση διαχειριστικών λαθών. Θυμίζουμε ότι κακώς έγινε η περικοπή, γιατί η καταβολή αυτή

είναι αποζημίωση και όχι επίδομα.
 Απονομή στα τυπικά προσόντα των μισθωτών των έκτακτων μισθολογικών συμβάσεων
σύμφωνα με την ΕΣΣΕ/1985. Θυμίζουμε ότι η επιχείρηση μέχρι σήμερα, δεν έχει
ικανοποιήσει στις περιπτώσεις που η μετάταξη των μισθωτών έγινε μετά την ένταξη.
 Απαιτείται άμεση λύση με τις υγειονομικές επιτροπές που αφορούν τις ασθένειες, όπου
οι συνάδελφοι είναι αναγκασμένοι να μετακινηθούν σε άλλη πόλη με δικά τους έξοδα,
προκειμένου να παραβρεθούν.
 Κατάργηση της 89/2007 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου γιατί παραβιάζει
κατάφορα θεσμικά κατοχυρωμένα και δεσμευτικά για την Διοίκηση της ΔΕΗ διατάξεων,
των ΕΣΣΕ του έτους 1990 καθώς και τις υπ’αριθμού 2/2001 και 72/2003 απόφαση
Διευθύνοντος συμβούλου.
 Ανάκληση της επιστολής ΔΑΝΠΟ 29437/15-11- 2017 γιατί παραβιάζει τα οριζόμενα της
ΕΣΣΕ/1990.
 Για τους μισθωτούς της κατηγορίας ΓΥ, η μισθολογική τους εξέλιξη να γίνεται σύμφωνα
με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα.
 Συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς για τις ΔΟ2, ΔΟ3 στις αναθέσεις καθηκόντων.
 Να συμπεριληφθεί στις προκηρύξεις-αναθέσεις Διευθυντών ΒΟΚ η κατηγορία ΔΟ3 ως
ισότιμη της κατηγορίας ΔΟ1, σύμφωνα με τον Ν.2916/2001.
 Άνοιγμα των μισθολογικών κλιμακίων όλων των κατηγοριών του προσωπικού, έχοντας
ως δεδομένο την αύξηση των χρόνων εργασίας για συνταξιοδότηση.

Για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ              ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου