Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

20 Ερωτήματα του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ αναφορικά με την εξαγγελθείσα αποεπένδυση Λιγνιτικών Μονάδων στη Μεγαλόπολη και τη Φλώρινα

 
Κε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε,
σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που σας υποβάλλαμε στην από 10.1.2018 συνάντηση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα μαζί σας στην οποία παραβρέθηκε και ο Γενικός Δντής Ανθρωπίνων Πόρων και επειδή μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία νεότερη ενημέρωση, παρότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες
παραμένουν με αυστηρή χρονική δέσμευση για κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή (πιθανώς από 12.3.2018 και μετά), επανερχόμαστε κατόπιν επισταμένου αιτήματος της Τοπικής Επιτροπής 11 (Μεγαλόπολη) και ζητάμε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΙΙΙ, IV και ΜΕΛΙΤΗΣ Ι και ΙΙ (άδεια)
1) Η πρωτοφανής καθυστέρηση υπογραφής νέας τριετούς Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας σε συνέχεια της ισχύουσας η οποία λήγει σήμερα Τρίτη 27.2.2018, οφείλεται και στην εξαγγελθείσα αποεπένδυση των λιγνιτικών Μονάδων;
2) Οι εργαζόμενοι στις προς πώληση Μονάδες θα καλύπτονται από τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΔΕΗ ΑΕ;
3) Ποια διαδικασία πρόκειται να ακολουθηθεί για την υλοποίηση της αποεπένδυσης των λιγνιτικών Μονάδων και την πώληση των σταθμών παραγωγής;
4) Η αύξηση τιμής του CO2 που από 5€/tn οδεύει ήδη στα 9 €/tn και εκτιμάται ότι σύντομα θα αγγίξει (προβλέψεις για το χρηματιστήριο ρύπων) τα 20€/tn. Αυτό δεν θα αποτελέσει φρένο στην προσπάθεια πώλησης με απρόβλεπτες εξελίξεις ή τελικά θα πριμοδοτηθεί ο υποψήφιος επενδυτής από το κράτος δημιουργώντας έτσι χειραγώγηση του ανταγωνισμού εις βάρος της ΔΕΗ;
5) Πώς μπορεί να γίνει πώληση εγκαταστάσεων χωρίς εγκεκριμένες άδειες (πχ άδειες χρήσης νερού, άδειες απόθεσης στερεών παραπροϊόντων στα Ορυχεία);
6) Αν δεν βρεθεί αγοραστής τι θα γίνει με την τυχόν ενδιάμεση θυγατρική και τους εργαζόμενους που θα υπαχθούν σε αυτή κατά το μεταβατικό ιδιοκτησιακό και εργασιακό καθεστώς;
7) Αν τελικά ολοκληρωθεί η εξαγγελθείσα πώληση πως και πόσες θέσεις εργασίας θα εξασφαλισθούν; Τι θα ισχύσει μετά την πώληση;
8) Εξετάζονται μεταθέσεις των εναπομεινάντων; Σε ποιες οργανικές θέσεις; Με τι κριτήρια;
2
9) Η V Μονάδα φυσικού αερίου ανήκει στη ΔΕΗ και δεν θα πωληθεί. Υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν ταυτόχρονα στην IV και στην V Μονάδα. Πως θα γίνει ο διαχωρισμός αυτών των εργαζομένων;
10) Με ποια κριτήρια θα γίνει η πλήρης στελέχωση της V Μονάδας φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη;
11) Υπάρχουν εγκαταστάσεις κοινής λειτουργίας ( πχ νερού-αποβλήτων) της V Μονάδας και της IV Μονάδας καθώς και προσωπικό που εργάζεται για αυτές. Πως θα γίνει ξεκάθαρα λοιπόν ο διαχωρισμός;
12) Η έκταση των ορυχείων μετά την αποκατάσταση τους θα παραμείνει στην καινούργια εταιρεία;
13) Το ΚΕΕ Μεγαλόπολης περιλαμβάνεται στην πώληση;
14) Τι θα γίνει με το Πρότυπο Χημικό Εργαστήριο κατά ISO 17025 που εδρεύει σήμερα στη Μεγαλόπολη IV και εκτελεί πιστοποιημένες αναλύσεις καυσίμων για όλο το Νότιο Σύστημα (συμπεριλαμβανομένων και των Νησιών);
15) Θα υπάρξουν ιδιαίτερες μεταβολές οργανωτικών δομών για τους Τομείς Συντήρησης των Μονάδων (ΔΕΗ και Ιδιώτη) ειδικά για τη Μεγαλόπολη και εν γένει για το Νότιο Σύστημα και εάν ναι ποιες προβλέπεται να είναι αυτές;
16) Τι θα γίνει με τον οικισμό της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη και τους εργαζόμενους που κατοικούν σε αυτόν;
17) Τι θα γίνει με τις μετακινήσεις από Τρίπολη, Καλαμάτα, Φλώρινα, Αμύνταιο, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, του εργαζόμενου προσωπικού στις μελλοντικά αποσχιθείσες εταιρείες που καλυπτόντουσαν μέχρι σήμερα από τη ΔΕΗ;
18) Ποιο θα είναι το μισθολόγιο και το ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων που θα υπαχθούν σε τυχόν θυγατρική εταιρεία μέχρι την πώληση των εν λόγω μονάδων συγκριτικά με το ισχύον σήμερα;
19) Εξετάζεται πραγματική εθελουσία έξοδος; Με θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή και χωρίς; Ποια θα είναι τα κίνητρα και στις δύο περιπτώσεις;
20) Εξασφαλίζεται το μειωμένο τιμολόγιο στο ρεύμα για τους εργαζόμενους που θα μετακινηθούν στις προς πώληση ενδιάμεσες εταιρείες και στους τελικούς αγοραστές;
Κε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατανοείτε στο μέγιστο βαθμό τις ανησυχίες των εργαζομένων αλλά και τις επιφυλάξεις του Ελληνικού Λαού όσον αφορά τα οφέλη από τυχόν κατάτμηση και πώληση των πλέον παραγωγικών μονάδων της ΔΕΗ ΑΕ παραμένουμε σε αναμονή των απαντήσεών σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου