Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018

Ένταξη των ρυπογόνων μονάδων σε στρατηγική εφεδρεία ασχέτως του κανόνα των 550γρ. προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο

 Χάρης Αποσπόρης
Νέα πρόταση για τις συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής προέκυψε χθες στο Ευρωκοινοβούλιο κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής ενέργειας για την αναθεώρηση της οδηγίας που αφορά την αγορά ηλεκτρισμού.
Όπως γνωρίζουμε, είχε ήδη τεθεί ένα ανώτατο όριο εκπομπών CO2
στα 550 γρ./κιλοβατώρα για τις συμβατικές μονάδες, όπως οι λιγνιτικές, προκειμένου να συμμετέχουν σε μηχανισμούς ισχύος και να έχουν ένα μέλλον στην αγορά. Όμως, το ευρωκοινοβούλιο πρότεινε την καθιέρωση ενός νέου κανόνα εκπομπής 200 κιλών CO2 ανά κιλοβατώρα ανά έτος για τις μονάδες αυτές εφόσον μπουν σε στρατηγική εφεδρεία και κληθούν να συνεισφέρουν μονάχα όταν υπάρχει ανάγκη στο σύστημα.
Η πρόταση αφήνει, λοιπόν, ένα περιθώριο για τις μονάδες που ξεπερνούν το όριο των 550γρ., αρκεί να ενταχθούν στο συγκεκριμένο καθεστώς και να λειτουργούν σπάνια ώστε να τηρούν το ετήσιο όριο εκπομπών.
Η επιτροπή τόνισε ότι οι μονάδες σε στρατηγική εφεδρεία δικαιούνται διαφορετικά όρια εκπομπών καθώς βρίσκονται εκτός της αγοράς και θα κληθούν να συνεισφέρουν μονάχα αν έχουν πρώτα αποτύχει οι μηχανισμοί ισχύος. Κατ' επέκταση, κρίνεται ότι τα στρατηγικά αποθέματα δεν προκαλούν στην αγορά τις ίδιες στρεβλώσεις που μπορούν να προκαλέσουν οι μηχανισμοί ισχύος.
Πιο αναλυτικά, η πρόταση της επιτροπής αναφέρει τα εξής:
"Οι μηχανισμοί δυναμικότητας θα πρέπει να καθιερώνονται μόνο ως έσχατη λύση, όταν τα ζητήματα επάρκειας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εξάλειψη των υφιστάμενων στρεβλώσεων της αγοράς. Η στρατηγική εφεδρεία καθίσταται δυνατή στις σπάνιες περιπτώσεις που οι αγορές δεν μπορούν πλέον να ισορροπήσουν, γεγονός που έχει οικονομικές συνέπειες για τους διαχειριστές της αγοράς που δεν εκπληρώνουν τις ευθύνες τους όσον αφορά την εξισορρόπηση και, κατά συνέπεια, επωμίζονται σημαντικό κόστος. Οι στρατηγικές εφεδρείες είναι περιορισμένες και λιγότερο στρεβλωτικές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογούν κατά πόσον οι στρατηγικές εφεδρείες επαρκούν για την αντιμετώπιση των ζητημάτων επάρκειας".
Η πρόταση του ευρωκοινοβουλίου εκλαμβάνεται ως προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος που υπάρχει με τα κράτη-μέλη, καθώς ορισμένα εξ αυτών, όπως η Πολωνία, αντιδρούν έντονα στον κανόνα των 550γρ. και θεωρούν ότι θα βλάψει την ηλεκτροπαραγωγή τους. Οι σχετικές τριμερείς συζητήσεις ΕΚ-Κομισιόν-Συμβουλίου πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα ώστε να αποκρυσταλλωθούν οι νέοι κανόνες για την αγορά. Παράλληλα, αξίζει να σημειώσουμε ότι προ ημερών η Κομισιόν ενέκρινε τους μηχανισμούς ισχύος σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές, ανάμεσά τους και η ελληνική.

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου