Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Στην εκκίνηση η νέα εμπορική πολιτική της ΔΕΗ - Οι 4 στόχοι που θέλει να πετύχει τον επόμενο χρόνο

Τις προϋποθέσεις για να αναπτύξει περαιτέρω την εμπορική της δραστηριότητα επιδιώκει να διαμορφώσει η ΔΕΗ, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές της στην υποστήριξη της Εμπορικής Διεύθυνσης σε θέματα διαχείρισης, ανάπτυξης, βελτιστοποίησης και προώθησης του χαρτοφυλακίου, καθώς και σε θέματα διαχείρισης, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών.

Για το σκοπό αυτό, η ΔΕΗ έχει προκηρύξει διαγωνισμό με

αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην άμεση και γρήγορη εκπλήρωση των εξής 4 στόχων, όπως προσδιορίζονται στη σχετική προκήρυξη:

Α) Βελτίωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου

- Βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων και διαδικασιών

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων

- Διαχείριση συνεργατών

- Διαχείριση και ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων

- Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών

Β) Ανάπτυξη στρατηγικής μάρκετινγκ και τιμολογιακής πολιτικής

- Ανάλυση αγοράς

- Τοποθέτηση προϊόντων στα κανάλια πώλησης

- Μάρκετινγκ προϊόντων

- Διαχείριση κι εξέλιξη τιμολογιακής πολιτικής

- Προβλέψεις ζήτησης

Γ) Εξέταση σωστής υλοποίησης/λειτουργίας

- Δημιουργία λίστας δοκιμαστικών σεναρίων με βάση τις εμπορικές προδιαγραφές

- Προσομοίωση δοκιμαστικών σεναρίων

- Εκτέλεση δοκιμαστικών σεναρίων

- Καταγραφή αποτελεσμάτων

Δ) Επιτυχής διαχείριση των έργων

- καθορισμός σαφών και εφικτών στόχων και επικοινωνία των στόχων των έργων στους εμπλεκόμενους

- διαχείριση των απαιτήσεων του έργου, όπως εργαζόμενοι, απαιτούμενες πληροφορίες/προδιαγραφές, διάφορες συμφωνίες/συμβάσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του έργου

- διαχείριση των περιορισμών διαχείρισης έργων (κόστος, χρόνος, πεδίο εφαρμογής και ποιότητα).

Η ΔΕΗ εκτιμά ότι θα χρειαστεί 1 χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου. Όπως, όμως, διευκρινίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, η ένταση, ο ρυθμός, και ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών αυτών θα καθορίζεται από την ΔΕΗ, βάση των πραγματικών κατά περίπτωση αναγκών της.

Έτσι, η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι μέχρι την κάλυψη των 135 ανθρωπομηνών που θα χρειαστεί να εργαστούν τα έμπειρα στελέχη της εξειδικευμένης ομάδας έργου με την οποία ο ανάδοχος θα αναλάβει να επανδρώσει τα αντίστοιχα τμήματα για να υποστηριχθεί το όλο εγχείρημα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 394.625 ευρώ, ποσό που αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς, με τη ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης να μειώσει μέχρι 30% τη συμβατική αξία


energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου