Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Ξεκινά το ξεπούλημα του ΔΕΔΔΗΕ

ΔΕΗ 

Την επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) σηματοδοτεί η χθεσινή απόφαση της ΡΑΕ που ορίζει τη μεθοδολογία υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου του, προαπαιτούμενο για να κάνουν τους... υπολογισμούς των μελλοντικών εσόδων τους οι επίδοξοι

αγοραστές.

Η απόφαση αυτή αναμενόταν έτσι κι αλλιώς έως το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τροπολογία του ΥΠΕΝ που ψηφίστηκε πριν από μερικές ημέρες, για την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων δημόσιων υποδομών και επιχειρήσεων. Πλέον, μένει, πάλι νωρίτερα με βάση τη ρύθμιση ΥΠΕΝ, έως το τέλος Δεκεμβρίου η ΡΑΕ να καθορίσει με απόφασή της, κατόπιν εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ, το ύψος του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου (WACC), δηλαδή την ελάχιστη απόδοση που αναμένεται να καταβάλει η επιχείριση κατά μέσον όρο στους μετόχους της ώστε να ξέρουν τι έχουν λαμβάνειν οι ιδιώτες επενδυτές. Σημειώνεται ότι τα δίκτυα προσφέρουν ρυθμιζόμενα και σταθερά έσοδα με αποδόσεις της τάξεως του 7%, ενώ το απαιτούμενο έσοδο διαμορφώνεται σε περίπου 730-740 εκατ.

Με τη χθεσινή απόφασή της η ΡΑΕ προσδιορίζει τον τρόπο υπολογισμού του Επιτρεπόμενου Εσόδου (Allowed Revenue) και του Απαιτούμενου Εσόδου (Required Revenue) του Διαχειριστή για τον υπολογισμό των χρεώσεων χρήσης του Δικτύου (προς ανάκτηση του απαιτούμενου εσόδου). Η πρώτη Ρυθμιστική Περίοδος Διανομής ορίζεται σε τέσσερα έτη, από το 2021 έως και το 2024, και ο Διαχειριστής έως 31 Δεκεμβρίου 2020 θα υποβάλει εισήγηση με τα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου 2021-2024 και του Απαιτούμενου Εσόδου 2021. Υπενθυμίζεται ότι στη ρύθμιση του ΥΠΕΝ προβλέπεται επίσης η έκδοση Ρυθμιστικής Απόφασης Διανομής για την τετραετία μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021, με αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2021.

Για τη δεύτερη Ρυθμιστική Περίοδο Διανομής (προφανώς 2025-2028) αναμένεται τροποποίηση των διατάξεων της μεθοδολογίας με απόφαση της ΡΑΕ που θα πρέπει να εκδοθεί έως 31 Μαρτίου 2022.

Επόμενες κινήσεις

Το επόμενο βήμα είναι να ξεκινήσει εντός του Νοεμβρίου το “market test” που θα εκπονήσει ο σύμβουλος αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ για την ιδιωτικοποίηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ με αυξημένα δικαιώματα μειοψηφίας, ώστε να διερευνηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον, με στόχο την άνοιξη του επόμενου έτους να έχει βρεθεί αγοραστής.

Φυσικά, εκτός από το ρυθμιζόμενο έσοδο του Διαχειριστή στην “προίκα” των ιδιωτών περιλαμβάνεται το επιχειρησιακό σχέδιό του για την περίοδο 2021-2024, που περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ και βρίσκεται υπό έγκριση, όπως και το έργο της αντικατάστασης των 7,5 εκατ. παλαιών μετρητών από “έξυπνους”, που μάλιστα θα επιδιωχθεί, κατά τον υπουργό ΠΕΝ, να χρηματοδοτηθεί από το ταμείο ανάκαμψης, ενώ δεν υπολογίζονται καν τα οικονομικά οφέλη από την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών υποδομών 5G με τροφοδοσία από το δίκτυο του Διαχειριστή.

Για να προχωρήσει ο διαγωνισμός πάντως, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά των παγίων της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος σήμερα τα διαχειρίζεται αλλά δεν έχει την κυριότητά τους, διαδικασία ιδιαίτερα σύνθετη, δεδομένου μάλιστα ότι συνδέονται με δανειοδοτήσεις της ΔΕΗ.

Πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο

Σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ, καθώς διαχειρίζεται το εθνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού, συνολικού μήκους 240.186 χλμ., με λειτουργικά κέρδη 300 εκατ. ετησίως, ετήσια έσοδα από χρήση δικτύου 728 εκατ. και πάγια δικτύων διανομής με αναπόσβεστη αξία 4,8 δισ. ευρώ.

 

 www.avgi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου