Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

Ποινικές διώξεις σε επιτελείς του Δήμου Ρόδου και του ΔΕΔΔΗΕ για τον υποσταθμό της ΔΕΗ στην νέα Μαρίνα! Πηγή:www.dimokratiki.gr

 
 
Στο προσκήνιο επανήλθε η υπόθεση της οικοδομικής άδειας που εκδόθηκε για την ανέγερση και λειτουργία του υποσταθμού υψηλής τάσεως στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στην περιοχή της νέας μαρίνας Ρόδου μετά από μήνυση που άσκησε το έτος 2017 το σωματείο «Αναπτυξιακός Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κατοίκων Συνοικιών Αγ. Νικολάου, Αγ. Δημητρίου και Αγίου Γεωργίου («Α.ΠΟ.ΠΕ.Σ.») και 8 μέλη του διοικητικού του συμβουλίου.
Παρότι συγκεκριμένα το όλο ζήτημα έχει κριθεί υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ στα διοικητικά δικαστήρια κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Εφετών ασκήθηκε δίωξη για παράβαση καθήκοντος είς βάρος τριών επιτελών της υπηρεσίας Δόμησης, της Πολεοδομίας και του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ έχει κληθεί σε ανωμοτί κατάθεση ακόμη ένας.
Κρίθηκε ειδικότερα από τον Εισαγγελέα ότι η υπ’ αρίθμ. 4/16.2.2017 έκθεση αυτοψίας της πολεοδομίας ήταν ανακριβής
Οι μηνυτές μεταξύ άλλων στην πολυσέλιδη αναφορά τους είχαν υποστηρίξει ότι σε καμία περίπτωση σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία δεν δύναται να δοθεί παράταση χρονικής ισχύος της οικοδομικής άδειας για την κατασκευή του κέντρου διανομής, ενόσω υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές στο οικόπεδο.
Η Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ρόδου με την με α/α 4/16-02-2017 έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμό προστίμων που διενήργησε στις 10-02-2017 υπάλληλος της Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου Ρόδου στο οικόπεδο που έχει χορηγηθεί η οικοδομική άδεια 77/2009 διεπίστωσε αυθαίρετα κτίσματα συνολικής επιφανείας 366,40 τ.μ. και υπολόγισε το πρόστιμο ανέγερσης σε 159.384 € και το πρόστιμο διατήρησης σε 7.969,20 €.
Τα πιο πάνω αυθαίρετα κτίσματα, όπως υποστηρίζουν, προϋπήρχαν των προσκομισθέντων προαπαιτούμενων εγκρίσεων, δηλαδή της Α.Ε.Π.Ο. και αυτής του υπουργού Πολιτισμού καθώς και της αίτησης για την χορήγηση της οικοδομικής αδείας και τα οποία σημειωτέον δεν είναι τα μόνα που υπάρχουν στο οικόπεδο.
Διατείνονται ότι η ίδια υπηρεσία όφειλε πριν επιτρέψει την συνέχιση οικοδομικών εργασιών να εξετάσει εάν το επιβληθέν πιο πάνω χρηματικό πρόστιμο έχει εξοφληθεί ή βεβαιωθεί στους χρηματικούς καταλόγους ή εμπίπτει σε διατάξεις απαλλαγής καταβολής αυτού.
Να διενεργήσει αυτοψία για να διαπιστώσει αν οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν κατεδαφιστεί, να εξετάσει τα νέα πρόσθετα στοιχεία – καταγγελίες από τον ΑΠΟΠΕΣ.
Ισχυρίζονται συνοπτικά ότι υφίσταται:
– Ασυμφωνία μεταξύ του εγκεκριμένου προαπαιτούμενου διαγράμματος κάλυψης που συνοδεύει την εγκριτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αυτού της Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου Ροδίων.
– Τα κτίσματα που αποτυπώνονται στο διάγραμμα κάλυψης δεν συμφωνούν με αυτά που δηλώνει η ίδια η ΔΕΗ στην δήλωση αυθαιρέτων κτισμάτων το έτος 1983 και τα οποία υφίστανται μέχρι σήμερα.
– Κατόψεις των υφισταμένων κτισμάτων που υπάρχουν ανηρτημένες στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην οδό Αυστραλίας από τις οποίες προκύπτουν διαφορετικές διαστάσεις, μορφή και κατά συνέπεια διαφορετικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης από αυτά που απεικονίζονται στο διάγραμμα κάλυψης της υπ’ αριθμ. 77/2009 οικοδομικής αδείας.
– Τα υφιστάμενα κτίσματα δεν προϋφίστανται του 1955 όπως στο διάγραμμα κάλυψης αναγράφεται. Όλως επικουρικά η αναγραφή ότι τα κτίσματα αόριστα προϋφίστανται του 1955 δεν τα νομιμοποιεί διότι τα κτίσματα πρέπει να προϋφίστανται της 30-11-1955, ημέρα την οποία ίσχυσε ο ΓΟΚ 1955 με το Β.Δ. της 09-08-1955.
– Ασυμφωνία μεταξύ των κατόψεων – όψεων και τομών των αρχιτεκτονικών σχεδίων του προβλεπομένου κτιρίου. Να ζητήσει από τον δικαιούχο της οικοδομικής άδειας ΔΕΗ Α.Ε. την θεραπεία όλων εκείνων των λόγων που γίνονται αποδεκτοί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 588/2016 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Α2 Ακυρωτικό, αλλά δεν αποτελούσαν λόγο ανάκλησης της υπ’ αριθ. 77/2009 οικοδομικής άδειας.
– Όφειλε ακόμη να προβεί σε διόρθωση του τίτλου της προσβαλλόμενης αναθεώρησης στον ορθό που είναι «Προσθήκη τριώροφου κτιρίου με υπόγειο με χρήση Υποσταθμού 150KV/20KV, Κέντρου Διανομής και γραφείων από την ΔΕΗ Α.Ε.».

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου