Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

Φορτσάρει για την ηλεκτροκίνηση η ΔΕΗ: Άμεσα εγκαθίστανται οι πρώτοι φορτιστές, βγήκε ο διαγωνισμός για την ψηφιακή πλατφόρμα


Αποφασισμένη να κερδίσει το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης είναι η διοίκηση της ΔΕΗ, επιδιώκοντας να πιάσει από την αρχή καλή θέση σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, καθώς εκτιμάται ότι τα ταξινομημένα στην Ελλάδα ηλεκτρικά οχήματα θα φτάσουν τα 2.000 μέχρι το τέλος του 2020, ενώ 1.800 επιπλέον αναμένεται να

προστεθούν το 2021.

Για την έναρξη της νέας αυτής επιχειρησιακής της δραστηριότητας, στην αγορά της ηλεκτροκίνησης, η ΔΕΗ έχει ήδη προγραμματίσει την εγκατάσταση 1.000 έξυπνων σταθμών φόρτισης.

Το πρώτο κύμα εγκαταστάσεων των 100 πρώτων φορτιστών εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει εντός του 2020, ενώ η εγκατάσταση των υπολοίπων 900 σημείων φόρτισης είναι προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί εντός του 2021.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ προκήρυξε προ ημερών διαγωνισμό, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30.10.2020, μέσω του οποίου αναζητά μια άμεση / «έτοιμη προς χρήση» ψηφιακή λύση (πλατφόρμα), για την υποστήριξη των άμεσων στόχων της για τη διαχείριση έως και 1.000 σταθμών φόρτισης AC και DC, κατάλληλη είτε για περαιτέρω επεκτασιμότητα είτε για μεταγενέστερη μετάβαση σε μια πλατφόρμα «τελικής κατάστασης» για την υποστήριξη διαχείρισης έως 10.000 σταθμών φόρτισης στα επόμενα έτη.

Οι κατηγορίες και η κατανομή των 1.000 σταθμών φόρτισης που θα προμηθευτεί η ΔΕΗ είναι οι παρακάτω: 

• 60 Φορτιστές ταχείας φόρτισης με συνεχή τάση εξόδου ( 50kW DC) 

• 15 Φορτιστές ταχείας φόρτισης με συνεχή τάση εξόδου (>100kW DC, 2 x CCS) σε αυτόνομη μονάδα (stand alone unit) 

• 400 Επιδαπέδιοι φορτιστές γρήγορης φόρτισης με 2 εξόδους AC (2 x 22kW AC, 3Φ) 

• 525 Επίτοιχοι φορτιστές γρήγορης φόρτισης με 1 έξοδο AC (1 x 22kW AC).

Για τη διασφάλιση ταχείας υιοθέτησης υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης και αξιόπιστης λειτουργικότητας, η ΔΕΗ αναζητά μια πλήρως διαχειριζόμενη λύση Software as a Service (fully managed turnkey SaaS), που θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες υπηρεσίες διαμόρφωσης εφαρμογής (configuration) και υποστήριξης, οι οποίες θα παρέχονται από εξειδικευμένο προμηθευτή με αποδεδειγμένα προσόντα λειτουργίας σε παρόμοια περιβάλλοντα και σταθερή υποδομή cloud και λειτουργικό μοντέλο υπηρεσίας.

Η πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στη ΔΕΗ να διαχειρίζεται τα σημεία φόρτισης ως Charging Point Operator - CPO (ΦΕΥΦΗΟ / Φορέας Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο)) με σύστημα backend για διαχείριση κάθε σταθμού φόρτισης, τιμολόγηση, καθώς και να παρέχει διαδικτυακή και κινητή εφαρμογή (omnichannel) για τελικούς χρήστες/οδηγούς Η/Ο και εμπορικούς συνεργάτες ως Emobility Service Provider - EMSP (ΠΥΗ / Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης).

Όπως αναλύεται στην προκήρυξη, το αντικείμενο των υπηρεσιών θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές υπηρεσίες: 

• Παροχή έτοιμου λογισμικού (‘off the shelf’) ως συνδρομή υπηρεσίας (συνδρομή SaaS) για απεριόριστη χρήση software σε επίπεδο τελικών χρηστών (οδηγών ή εσωτερικών χρηστών της πλατφόρμας) για το χειρισμό έως 1.000 σταθμών φόρτισης. H συνδρομή SaaS θα συνδέεται με τον αριθμό των σταθμών φόρτισης που θα διαχειρίζεται η πλατφόρμα μηνιαίως και όχι με τον αριθμό τελικών χρηστών ή/και αριθμό συναλλαγών. Θα πρέπει να περιλαμβάνει άδειες λογισμικού, ασφαλή υποδομή cloud computing και αποθήκευσης, ενημερώσεις λογισμικού και συντήρηση. Η βασική συνδρομή SaaS πρέπει να καλύπτει περίοδο 12 μηνών μετά την αρχική ανάπτυξη του βασικού προϊόντος (MVP1 – Minimum Viable Product 1).

• Διαμόρφωση εντός 3 εβδομάδων από την Επιστολή Ανάθεσης κατακύρωσης της Σύμβασης από τη ΔΕΗ έτοιμης εφαρμογής για χρήστες Η/Ο με το branding ΔΕΗ για web portal και mobile smart phones (iOS, Android), η οποία θα υποστηρίζεται από το λογισμικό του Αναδόχου μέσω της πλατφόρμας. Εφάπαξ εφαρμογή και διαμόρφωση software για το MVP1 σε ευέλικτη ρύθμιση, σύμφωνα με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Τεύχος 5 Τεχνικών Προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών χρήστη, εξουσιοδοτήσεων και διαμόρφωσης ασφαλείας, αναλυτικών στοιχείων, αναφορών, δυνατοτήτων εξαγωγής δεδομένων και υπηρεσιών (integrations). 

• Πλήρης διαχείριση λειτουργιών πλατφόρμας και υπηρεσιών υποστήριξης (full platform managed operations and support services) για 12 μήνες μετά την ανάπτυξη του MVP1 με:

o Λειτουργίες λογισμικού, συντήρησης, διαχείρισης συμβάντων και υποστήριξη / συνεργασία του τμήματος IT της ΔΕΗ όπου χρειάζεται, 

o Υποστήριξη πελατών της ΔΕΗ Ηλεκτροκίνησης με:

-Παροχή καθοδήγησης και help desk για τους οδηγούς / τελικούς χρήστες, 24/7 στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, μέσω τηλεφώνου, ticketing και email ή chat, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υποδομής και εργαλείων διαχείρισης αιτημάτων υπηρεσίας (service requests) και επαφών (Contact management) και  

-Παροχή πληροφοριών και εμπορικής υποστήριξης μεταξύ 9πμ και 5μμ (παροχή γενικών πληροφοριών σε υποψήφιους πελάτες και υποστήριξη δημιουργίας νέων λογαριασμών/συμβολαίων).

• Βασική λειτουργικότητα CRM. Η πλατφόρμα θα παρέχει ολοκληρωμένες δυνατότητες υλοποίησης και αποστολής καμπάνιας στα κανάλια των κινητών συσκευών και email. 

• Λειτουργικότητα τιμολόγησης πελατών και οικονομικών εκκαθαρίσεων (billing system and payments clearance). Επιπλέον θα παρέχουν τη δυνατότητα επι τούτω (ad hoc) χρέωσης για τους χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς την υποχρέωση σύναψης συμβολαίου ηλεκτροκίνησης με τη ΔΕΗ. 

• Υπηρεσίες πρόσθετης ανάπτυξης λειτουργικότητας ισοδύναμου 150 ανθρωποημερών το οποίο θα πρέπει ο Προμηθευτής του λογισμικού να έχει διαθέσιμο για τις πρόσθετες τροποποιήσεις και αναπτύξεις που θα ζητηθούν από τη ΔΕΗ (υπηρεσίες ανάπτυξης δεύτερου προϊόντος, πρόσθετες αναπτύξεις, integration ή change requests).

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το διαγωνισμό, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 309.000 ευρώ, ποσό που αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς, με τη ΔΕΗ να διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης να αυξομειώσει το συνολικό συμβατικό τίμημα κατά 30% είτε με παράταση / περιορισμό της διάρκειας ισχύος της διαχείρισης λειτουργιών και υπηρεσιών υποστήριξης (Saas Services - full platform managed operations and support services ) της πλατφόρμας είτε με αυξομείωση του αντικειμένου (αριθμό σταθμών φόρτισης ή/και των επιπρόσθετων υπηρεσιών ανάπτυξης και integrations).

 

 Γιάννα Παπαδημητρίου

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου