Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020

Αυστηρές προδιαγραφές και χρονοδιαγράμματα ζητά ο ΔΕΔΔΗΕ από τα συνεργεία για τις αποκοπές και επανασυνδέσεις παροχών

 

Αυστηρούς όρους για τα συνεργεία των εργολάβων που θα αναλάβουν την εκτέλεση των εντολών αποκοπής παροχών λόγω χρέους περιλαμβάνει ο διαγωνισμός που διενεργεί ο ΔΕΔΔΗΕ για την Αττική.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο της διακήρυξης δίδεται έμφαση στο ότι ο

ανάδοχος πιθανώς θα αντιμετωπίσει αντιδράσεις στην διακοπή ρεύματος από τους καταναλωτές και κατ' επέκταση δηλώνει ότι έλαβε υπ’ όψη του την παράμετρο αυτή κατά την προσφορά του (καθυστερήσεις, τυχόν ανάγκη χρήσης αυξημένου προσωπικού κλπ). Επίσης, συμφωνείται ρητά ότι η συχνή μη εκτέλεση τέτοιων αποκοπών είναι λόγος καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ.

Παράλληλα, πρόκειται να διατεθούν από το ΔΕΔΔΗΕ συσκευές παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας των οχημάτων του αναδόχου μέσω GPS ενώ θα γίνεται και χρήση tablets ώστε τα συνεργεία να λαμβάνουν τις εντολές αποκοπής ή επανασύνδεσης καθημερινά και να ενημερώνουν το σύστημα για την εξέλιξη και το αποτέλεσμα των εργασιών. 

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι ανεξάρτητα από το πλήθος των Ημερήσιων Δελτίων Επίδοσης που θα διαχειριστεί ο ανάδοχος, η εκτέλεση του συνολικού αριθμού των εντολών των αποκοπών λόγω χρέους, που θα εκδίδονται από την ηλεκτρονική εφαρμογή, θα πραγματοποιείται αυθημερόν. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβληθεί η σχετική Ποινική Ρήτρα που προβλέπεται στη σύμβαση.

Αντίστοιχα, τονίζεται ότι η εκτέλεση των εντολών επαναφορών λόγω χρέους θα γίνεται οπωσδήποτε αυθημερόν από τη στιγμή που οι σχετικές εντολές θα είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική εφαρμογή. 

Τέλος, στην προκήρυξη υπογραμμίζεται ότι "οι εντολές αποκοπών παροχών λόγω χρέους που επιδίδονται στον Ανάδοχο θεωρούνται από το ΔΕΔΔΗΕ «κρίσιμης σημασίας» να εκτελεστούν και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος οπωσδήποτε να επισκεφτεί τις εν λόγω παροχές σε ποσοστό 100%".

 

Χάρης Αποσπόρης 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου