Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας - Μεταξύ 35 και 49% η συμμετοχή του Δημοσίου στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Μεταξύ 35% και 49% προτείνει να διαμορφωθεί η συμμετοχή του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας προτείνει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ) σε επιστολή του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο ίδρυσης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας


Το νομοσχέδιο προβλέπει ως κατώφλι για το μερίδιο του δημοσίου στη νέα εταιρία το 35% και ο ΕΣΑΗ ζητεί να τεθεί και πλαφόν στο 49%.

Ο Σύνδεσμος κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις διάφορες χρεώσεις και ζητεί από τη στιγμή που θα αναλάβει η νέα εταιρία, το  Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ΑΕ,  τη λειτουργία του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και μέχρι να  ξεκινήσει η λειτουργία της νέας Αγοράς Επόμενης Ημέρας, να αναπροσαρμοστούν κοστοστρεφώς τα τέλη διαχείρισης του ΗΕΠ. Επισημαίνει δε ότι με την εκκίνηση της λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας που περιγράφει το νομοσχέδιο  θα πρέπει να αναθεωρηθεί το πλαίσιο χρέωσης των συμμετεχόντων σε αυτές τις αγορές
Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας  προτείνει την ύπαρξη Αγοράς Διαθέσιμης Ισχύος και τη θέσπιση πρόβλεψης στο νομοσχέδιο ότι το Χρηματιστήριο Ενέργειας μπορεί να λειτουργήσει σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ και να υπάρξει πρόβλεψη για τη δυνατότητα κατάρτισης Κανονισμού για την Αγορά Διαθέσιμης Ισχύος από το Χρηματιστήριο Ενέργειας, ο οποίος θα υποβάλλεται στη ΡΑΕ. 

Ζητεί επίσης να αποσαφηνιστεί ποια εταιρία θα αναλάβει τελικά και μέσω ποιας διαδικασίας (ίδρυση, συμμετοχή, ανάθεση) την εκκαθάριση των συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας,  καθώς και τις υποχρεώσεις που θα επιφέρουν οι αναφερόμενες επιλογές στους συμμετέχοντες (εγγυήσεις συμμετοχή σε μηχανισμό διαχείρισης κινδύνου κλπ

Σχετικά με το φυσικό αέριο ο ΕΣΑΗ υπογραμμίζει την ανάγκη να συμπεριληφθεί και η δημιουργία αγοράς εξισορρόπησης για το φυσικό αέριο με σκοπό την εξισορρόπηση φορτίο  και την αντιστάθμιση του αερίου λειτουργίας.  

 Γενικότερα ζητεί να υπάρξει περαιτέρω   ανάλυση των αγορών αερίου και διατηρεί επιφυλάξεις για  τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν από τον  ορισμό του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας ΑΕ, ως μονοπωλιακού φορέα για την Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά.
Οι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί θεωρούν ότι πρέπει να διερευνηθούν  και αξιολογηθούν οι επιπτώσεις τόσο σε σχέση με το στρατηγικό στόχο της περιφερειακής επέκτασης του ελληνικού χρηματιστηρίου ενέργειας, όσο και σε σχέση με τις προβλέψεις του σχετικού Κανονισμού της ΕΕ.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αναλυτικά τους ορισμούς, τις διαδικασίες και τις αρμοδιότητες για την ίδρυση των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αγορά Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσια Αγορά και Αγορά Εξισορρόπησης) των Αγορών Φυσικού Αερίου των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών και των Περιβαλλοντικών Αγορών.  διευρύνει το στενό ορισμό της φυσικής παράδοσης των εμπορευμάτων ενέργειας.


Τέλος, ο Σύνδεσμος ζητεί να εγκρίνεται από τη ΡΑΕ ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, αφού θα αποτελεί το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των αγορών ενέργειας, όπως συμβαίνει σήμερα με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα ΕΣΜΗΕ και του υπόλοιπους κώδικες ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου