Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

Ξεκαθάρισμα τοπίου - καθαρό μοντέλο λειτουργίας της αγοράς, θέτουν ως προϋπόθεση εγχώριοι και ξένοι παίκτες στο market test

 
Γιώργος Φιντικάκης
 
Καίρια ζητήματα που απασχολούν την ίδια την λειτουργία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού σε ορίζοντα τουλάχιστον δεκαπενταετίας, κυριάρχησαν στα σχόλια των εγχώριων και ξένων ομίλων που έλαβαν μέρος στο market test της DG Comp. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του
"Energypress" τόσο από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, όσο και από εγχώριους παίκτες, κοινός παρονομαστής των περισσότερων απαντήσεων ήταν η αβεβαιότητα για το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κληθούν να δουλέψουν τα επόμενα χρόνια όσοι δεχτούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. 
Εκρεμμότητες όπως το ποσοστό συμμετοχής του λιγνίτη στο μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό, κατά πόσο οι προς πώληση μονάδες θα δικαιούνται αποζημίωση ΑΔΙ στο μόνιμο μηχανισμό ευελιξίας, ποια θα είναι η πορεία τιμών των δικαιωμάτων CO2, πότε θα τεθεί σε εφαρμογή το target model, τι θα απογίνει με το κλειστό ορυχείο της Βεύης, και τα άλλα ορυχεία της Φλώρινας, μονοπώλησαν το ενδιαφέρον.
Κοντά σε αυτά, και ερωτήματα γύρω από πρακτικά και αδειοδοτικά ζητήματα όχι γι’ αυτές καθ’ εαυτές τις μονάδες αλλά για την ευρύτερη λειτουργία τους, όπως για παράδειγμα τι ισχύει με τις ποσότητες νερού που καταναλώνουν σήμερα τα εργοστάσια της ΔΕΗ, και για τις οποίες το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι ασαφές. 
Τα περισσότερα σχόλια διατυπώθηκαν σύμφωνα με τις ίδες πηγές από ελληνικές, ανατολικοευρωπαικές και ασιατικές εταιρείες, ανάμεσα στις οποίες και επτά τουλάχιστον κινεζικές.
Επιφυλάξεις επίσης διατυπώθηκαν για τις επιπτώσεις που θα έχει η παράταση ζωης του Αμυνταίου, η οποία δημιουργεί άλλα δεδομένα για τους αγοραστές των μονάδων, καθώς και για το τι θα ισχύσει με τον αριθμό των 1.300 εργαζομένων που απασχολούνται σ’ αυτές, και με τις εργασιακές τους σχέσεις, όπως επίσης κατά πόσο το κατώτατο κατώφλι τιμήματος που θα ορίσει η επιχείρηση θα είναι διαπραγματεύσιμο.
Στελέχη που συμμετείχαν στο market test μιλούν για τη δομή του ερωτηματολογίου, για τις πανομοιότυπες γενικού χαρακτήρα ερωτήσεις που αφορούσαν κάθε μια από τις προς πώληση μονάδες, καθώς και για την υπέρ του δέοντος επιμονή της DG Comp να τηρηθεί άκρα εμπιστευτικότητα.
Στην ουσία οι ερωτηθέντες κλήθηκαν μέσα από διάφορες ερωτήσεις να απαντήσουν αν θεωρούν βιώσιμη την επένδυση στα προς πώληση "πακέτα" Βορρά (Μελίτη Ι, άδεια για Μελίτη ΙΙ) και Νότου (Μεγαλόπολη 3 & 4), τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, λαμβάνοντας υπόψιν και τον παράγοντα της περιορισμένης ρευστότητας που υπάρχει στην αγορά. Κάποιοι απάντησαν σύμφωνα με τις πληροφορίες του "Energypress" καταφατικά στο επίμαχο ερώτημα, και κάποιοι αρνητικά, επικαλούμενοι σενάρια με διαφορετικές τιμές δικαιωμάτων CO2. 
Κάποιοι επίσης από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν επιφυλάξεις κατά πόσο μια επένδυση σήμερα στη λιγνιτική παραγωγή είναι βιώσιμη όταν πρόκειται να μειωθεί δραματικά η συμμετοχή του καυσίμου στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Σημειωτέον ότι η ΔΕΗ θεωρεί ότι το ποσοστό του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα πρέπει να παραμείνει στα επίπεδα του 25%-27%.
Αλλοι πάλι από τους συμμετέχοντες διατύπωσαν την άποψη ότι είναι οριακά συμφέρουσα μια επένδυση στις δύο μονάδες της Μεγαλόπολης, καθώς λόγω εξάντλησης του κοιτάσματος, η μεν 3 "σβήνει" το 2025, ενώ η 4, το 2032.
"Εν κατακλείδι, καταστήσαμε σαφές στη DG Comp ότι αυτό που πρωτίστως έχει σημασία δεν είναι μόνο τα επιμέρους χαρακτηριστικά της κάθε μονάδας, όσο η ίδια η λειτουργία της ελληνικής αγοράς, που παραμένει προβληματική. Δηλαδή πρέπει να αρθεί η ασάφεια ως προς το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κληθούμε να δραστηριοποιηθούμε την επόμενη 15ετία όσοι πιθανώς διεκδικήσουμε λιγνιτικά assets", λέει χαρακτηρστικά στο "Energypress" στέλεχος ελληνικού ομίλου.
Απαντήσεις σαν αυτήν, δεν προδιαγράφουν ότι υπάρχει πράγματι ενδιαφέρον, ωστόσο δείχνουν την λογική στην οποία φαίνεται να συγκλίνουν οι πάντες, ξένοι και Έλληνες ηλεκτροπαραγωγοί, ενεργειακές εταιρείες και ενεργοβόρες βιομηχανίες.
Το μείζον δηλαδή, όπως λέει ο συνομιλητής μας, δεν είναι μόνο οι ώρες ζωής της Μεγαλόπολης ή η διάρκεια ζωής των κοιτασμάτων της, όσο οι διασφαλίσεις ότι η αγορά ηλεκτρισμού θα λειτουργεί στο μέλλον χωρίς στρεβλώσεις, που όσο υπάρχουν καθιστούν ολοένα και πιο δύσκολη την επένδυση στον ούτως ή άλλως προβληματικό λιγνίτη.
energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου