Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Αυτό είναι το σχέδιο για τη νέα ΔΕΗ που έδωσε ο Πρόεδρός της στη Ν. Υόρκη

Αυτό είναι το σχέδιο για τη νέα ΔΕΗ που έδωσε ο Πρόεδρός της στη Ν. Υόρκη 
Ο επικεφαλής της επιχείρησης υποστήριξε πως μέσα από τις προωθούμενες αλλαγές, η ΔΕΗ θα μετεξελιχθεί σε ένα ισχυρό πόλο στον τομέα της ενέργειας όχι μόνο στα Βαλκάνια αλλά και στην ευρύτερη περιοχή
Τους τρεις λόγους για τους οποίους η εξαγορά των λιγνιτικών μονάδων που θα πουλήσει η ΔΕΗ την
καθιστούν ελκυστική ως επένδυση, ανέλυσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της Μανόλης Παναγιωτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Capital Link που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, απευθύνοντας πρόσκληση για συμμετοχή στο market test Αμερικανών επενδυτών.
Αναλυτικά, η ομιλία του κ. Παναγιωτάκη έχει ως ακολούθως:

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη μεταμόρφωση τόσο ως εταιρία όσο και ως τομέας.
Η σημασία του τομέα του ηλεκτρισμού αλλά και της ενέργειας γενικότερα είναι προφανής και συμφωνώ απόλυτα με τον πρέσβη ο οποίος μίλησε για τις ευκαιρίες επενδύσεων από εταιρείες των ΗΠΑ και της Ελλάδας.
Είναι γνωστό ότι οι παγκόσμιες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα είναι ταχείες και οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, την τεχνολογία και τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις έχουν δημιουργήσει ένα νέο τοπίο, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από το υφιστάμενο.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ στοχεύει στη μετατροπή των δραστηριοτήτων της, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας και της θέσης της ως «παίκτη» στην περιφερειακή αγορά μέσω διαφόρων δράσεων και επενδύσεων.
Είναι αλήθεια ότι στο εγγύς μέλλον η ΔΕΗ θα είναι μια ισχυρή εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας όχι μόνο στα Βαλκάνια αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
Με αυτό το πνεύμα, είναι ζωτικής σημασίας για τη ΔΕΗ να επικεντρωθεί στον πελάτη, με ευέλικτη προσέγγιση και να ασχοληθεί σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, το σημερινό αναπτυξιακό και στρατηγικό επιχειρηματικό μας σχέδιο και το όραμά μας για το 2030, λαμβάνουν υπόψη το νέο τοπίο και τις στρατηγικές μας προτεραιότητες.
Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και εκείνων που βρίσκονται στο εξωτερικό.
Στην πρώτη περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να χάσουμε ένα μερίδιο στην λιανική αγορά.

Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων

Ωστόσο, υπάρχουν ευκαιρίες να αναπτυχθούμε σε άλλα τμήματα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να επεκταθούμε στις δραστηριότητες των ενεργειακών υπηρεσιών.
Η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και η εξοικονόμηση θα δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για εταιρείες όπως η ΔΕΗ.
Έχουμε την πρόθεση να εργαστούμε σκληρά και να οικοδομήσουμε κατάλληλες επιχειρηματικές συνεργασίες ώστε να γίνουμε ηγετική δύναμη σε αυτή την νέα αγορά, μετατρέποντας την εταιρεία μας σε πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών.
Για το σκοπό αυτό, καλούμε τους επενδυτές να συνεργαστούν μαζί μας σε όλες μας τις δραστηριότητες.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα να τονίσω τη συμμετοχή της ΔΕΗ στο φυσικό αέριο για άμεση χρήση.
Δουλεύουμε σε συνεργασία με την ΔΕΠΑ και άλλους σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών.
Αυτό θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους μας και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθώς θα απομακρυνθούμε από το ντίζελ.
Επιπλέον, επιδιώκουμε ευκαιρίες συμμετοχής σε άλλα τμήματα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι τα έξυπνα δίκτυα και η ηλεκτροκίνηση.

Πρόσκληση συμμετοχής στο market test  

Μια άλλη ευκαιρία για τη ΔΕΗ μπορεί να προκύψει από την υποχρέωσή της να εκχωρήσει μέρος της παραγωγής της από λιγνίτη.
Το market test θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και επιθυμούμε τη συμμετοχή σε αυτό, όσο το δυνατόν περισσότερων επενδυτών και από τις ΗΠΑ.
Πρέπει να αναφερθώ στην ελκυστικότητα των μονάδων λιγνίτη που πρόκειται να πωληθούν.
Πρώτον, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε ποσοστό της τάξης του 25% είναι ζωτικής σημασίας για τις ανάγκες του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού.
Δεύτερον, μετά την απόσυρση περισσότερων από 2100 MW η λιγνιτική παραγωγή θα μειωθεί σε ποσοστό μικρότερο του 18%.
Έτσι, οι μονάδες που θα παραμείνουν σε λειτουργία θα έχουν πολύ υψηλό συντελεστή χρήσης.
Τρίτον, υπάρχει μεγάλο περιθώριο μείωσης του κόστους και αποτελεσματικής λειτουργίας τόσο των μονάδων παραγωγής όσο και των λιγνιτικών πεδίων.
Είναι σημαντικό για μάς να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη τιμή από την πώληση των μονάδων, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μέρος των εσόδων για να χρηματοδοτήσουμε μερικώς επενδύσεις, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, όπως έργα καθαρής ενέργειας.

Στόχος η ισχυρή παρουσία στις ΑΠΕ

Θέλω ιδιαίτερα να υπογραμμίσω την ανάπτυξη των ΑΠΕ που γίνεται με βάση ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από τη θυγατρική μας ΔΕΗ Ανανεώσιμες.
Στο σχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η γεωθερμική ενέργεια, η οποία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο εγγύς μέλλον.
Η ΔΕΗ, ως μία από τις πρώτες εταιρείες που συμμετείχαν στις ΑΠΕ, είναι αδιανόητο να μην είναι ηγέτιδα στην ανάπτυξη και διεύρυνση της χρήσης των ΑΠΕ στην Ελλάδα.
Αυτό δεν αφορά μόνο την ηπειρωτική Ελλάδα, όπου σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Πτολεμαΐδα, αλλά και στα ελληνικά νησιά, όπου οι διασυνδέσεις και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.
Πιστεύουμε ότι όλα τα νησιά διασυνδεδεμένα και μη, ειδικά εκείνα όπου μπορούν να αναπτυχθούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης και παραγωγής από ΑΠΕ, έχουν τις προϋποθέσεις να μετατραπούν σε πράσινα νησιά.
Όσον αφορά το δίκτυο διανομής, ίσως το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας μας είναι ο στρατηγικός μας στόχος η τεχνολογική αναβάθμιση και η μετατροπή του σε έξυπνο δίκτυο.
Τέλος, προχωρούμε επίσης στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της υφιστάμενης παραγωγής μας, προκειμένου να συμμορφωθούμε με την ευρωπαϊκή πολιτική μείωσης του άνθρακα αλλά και να επιτύχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα λειτουργίας.
Όσον αφορά την επέκτασή μας πέρα από τα ελληνικά σύνορα, αξιοποιώντας τη σημαντική τεχνογνωσία μας και το ισχυρό εμπορικό σήμα, αναζητούμε και σχεδιάζουμε επενδύσεις σε κερδοφόρα ενεργειακά έργα, ειδικά έργα υδροηλεκτρικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και έργα θερμοηλεκτρικών σταθμών.
Στηριζόμαστε στα μεγάλα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και στο ανθρώπινο δυναμικό μας».

www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου