Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017

Ρήτρα αυτόματης αναπροσαρμογής των ΥΚΩ και νέες ρυθμίσεις για τη ρευστότητα της ΔΕΗ - Πληρώνονται τα ληξιπρόθεσμα του Δημοσίου

 
Χρήστος Στεφάνου
Ειδική παράγραφο, στην οποία γίνεται αναφορά στο θέμα της οικονομικής κατάστασης της ΔΕΗ και της ανάγκης να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της ρευστότητας, περιλαμβάνει η συμφωνία για την τρίτη αξιολόγηση. Σε σχέση μάλιστα με το θέμα της ρευστότητας της ΔΕΗ, η συμφωνία περιλαμβάνει ως προαπαιτούμενο το θέμα των υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ)
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της συμφωνίας, προβλέπεται ότι η καταβολή των 360 εκ. ευρώ για τα αναδρομικά ΥΚΩ θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 2017 (το περίφημο πλεόνασμα) και επιπλέον τονίζεται ότιτο ύψος των ΥΚΩ εφεξής θα προσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργείται νέο έλλειμμα ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και οι νέες διασυνδέσεις που μπαίνουν σε λειτουργία κάθε χρόνο. Για να γίνει αυτό η συμφωνία προβλέπει ότι μετά από εισήγηση της ΡΑΕ θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αναπροσαρμογής των ΥΚΩ κατά το πρότυπο του αντίστοιχου μηχανισμού που υπάρχει για το ΕΤΜΕΑΡ. 
Επίσης η συμφωνία προβλέπει ότι η κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των ΥΚΩ θα συναρτάται από την ύπαρξη δημοσιονομικού πλεονάσματος κάθε χρόνο.
Εκτός όμως από το θέμα των ΥΚΩ όπου το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές, τόσο με το μηχανισμό όσο και με τη λειτουργία των νέων διασυνδέσεων, για το θέμα της ρευστότητας της ΔΕΗ υπάρχει και άλλη ρητή πρόβλεψη της συμφωνίας.
Συγκεκριμένα τονίζεται ότι αποτελεί προαπαιτούμενο η άμεση είσπραξη από τη ΔΕΗ όλων των ληξιπρόθεσμων χρεών του στενού δημόσιου τομέα (υπουργεία κλπ) ενώ μέχρι το Μάιο θα πρέπει να έχουν εισπραχθεί όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (αυτοδιοίκηση, εταιρείες του δημοσίου κλπ).
Μάλιστα όπως προβλέπει η συμφωνία θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την αποπληρωμή των οφειλών του δημοσίου προς τη ΔΕΗ. Τέλος για το θέμα των ληξιπρόθεσμων, προβλέπεται η στενή επιτήρηση της εφαρμογής του σχεδίου που θα υποβάλει ο σύμβουλος που έχει προσλάβει η ΔΕΗ. Θα δίνονται αναλυτικές αναφορές και θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την είσπραξη των οφειλών του ιδιωτικού τομέα, όπως προβλέπεται στη συμφωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου